فروش بیمه نامه بدون در نظر گرفتن ریسک

مدیرعامل سابق بیمه سینا گفت: شرکت های بیمه در ایران به هنگام فروش بیمه نامه، میزان ریسک را بررسی نمی کنند و فقط به فکر فروش بیمه نامه هستند.

به گزارش بیدبرگ به نقل از فریدون صفرخانلو با اشاره به عملکرد شرکت های بیمه در خصوص اخذ رویکرد کارشناسانه و ارزیابی ریسک اعلام کرد: متاسفانه بدون در نظر گرفتن تجربه و صلاحیت بیمه گرها به آنان اجازه داده می شود تا در صدور بیمه نامه اقدام و هر بیمه نامه را با هر مبلغی که می خواهند؛ صادر کنند.

وی ادامه داد: شرکت ها تنها خواهان فروش بیمه نامه بوده اند و بدون در نظر گرفتن میزان ریسک و توانایی مالی شرکت مربوطه، بیمه نامه را صادر می کنند به طوری که در هنگام بروز حادثه از عهده پرداخت خسارت بر نمی آیند.

صفرخانلو با اشاره به نبود معیار مناسب در تعیین ریسک بیمه نامه گفت: این از اشکالات صنعت بیمه کشورمان به شمار می رود که از  منظر بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران نادیده گرفته می شود.

وی تصریح کرد: ساماندهی این آشفته بازار به هنگام صدور بیمه نامه  تنها از طریق الزامات قانونی و نظارت جمعی محقق خواهد شد.

مدیرعامل سابق بیمه سینا  یادآور شد: اگر به هنگام صدور بیمه نامه، توانایی پوشش و ریسک لحاظ شود دیگر با ورشکستگی که امروز گریبانگیر صنعت بیمه کشور شده است؛ رو به رو نخواهیم بود.

Leave a Reply