فرهنگ سازی بیمه در آموزش و پرورش

در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار در زمینه فرهنگ سازی بیمه در کشور اقدمات مهمی صورت گرفته که اهم این اقدمات برای نخستین بار در کتاب تعلیمات اجتماعی درسی به نام معرفی بیمه اختصاص داده شد به طوری که دانش آموزان در حد مطالب آن درس با بیمه آشنا می شدند.

در درس فوق الذکر مولفان متن درس بیمهبه دلیل وجود دو محدودیت برونزا یعنی محدود بودن فضای اختصاص داده شده به این درس و محدود بودن برای ارائه مطالب و انجام تکالیف درسی ذیربط نتواستند حتی حداقل اطلاعات لازم درباره کلیت بیمه و کارکردهای آن را به دانش آموزان ارائه دهند. بخش اعظم درس مذکور به جای آن که جنبه اخباری و اطلاع رسانی داشته باشد بیشتر حاوی پرسشهایی است که دانش آموزان برای پاسخ به آن ناچار است به منابع دیگری یعنی اعضای خانواده، معلم و موارد کمک آموزشی در صورت وجود اتکا نماید.

از جمله منابع در دسترس دانش آموزان جهت دریافت اطلاعات لازم بیمه ای معلم است که اگر خود ار طریق مختلف مانند حضور در دوره های آموزشی ذیربط و دسترسی به منابع مکمل به این اطلاعات مجهز باشد می تواند منبع پربار و قابل اعتباری باشد.

آشنا شدن دانش آموز با نقشی که بیمه در زندگی ایفا می کند مستلزم لوازم و شرایطی چ.ن استفاده از دبیران متخصص و آموزش دیده در امر تدریس، تجهیز مدارس به کتاب ها و نشریات توصیه شده مولفان و برنامه ریزان درسی، تهیه کتاب راهنمای معلم، فیلم و اسلایدهای آموزشی برگزاری دوره های منظم و مستمر آموزشی ضمن خدمت با هدف افزایش دانش دبیران می باشد که تا به حال این لوازم و شرایط در مورد آموزش درس بیمه مهیا نشده است.

شناخت بیمه و زیان های عدم استفاده ار آن یکی ار مباحثی است که آموزش آن در دوران تحصیل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان لازم است. آموزش استفاده از بیمه و همچنین آموزه های ضروری درمیان دانش آموزان می تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته و پایه گذار تحویلی نو در صنعت بیمه باشد. به طور کلی کتب درسی سطوح تحصیلی باید طوری طراحی شود که حاوی مطالبی باشد که در زندگی روزمره و آینده دانش آموزان تاثیری اساسی داشته باشد.

ایجاد روحیه مشارکت، همکاری و حس نوع دوستی در سنین نوجوانی و جوانی پایه گذاری می شود که باید این قبیل موضوعات در قالب دروس مشخص و حتی جداگانه برای مدارس اجباری گردد. بیمه همم از جمله ضروریاتی است که همه نسل ها به ویژه نسل جوان که آینده در اختیار آنها خواهد بود باید ار مزایای استفاده از آن آشنا شود.

پیشنهادات زیر جهت اولویت بخشی در ارتباط متقابل آموزش و پرورش و صنعت بیمه و هموارسازی آموزش در این حوزه ارائه می شود:

  1. شناسایی نیازهای آموزشی سطوح مختلف در راستای اهداف صنعت بیمه
  2. شناسایی شیوه های نوین انتقال مطالب بیمه ای بع دانش آموزان توسط برنامه ریزان درسی.
  3. توجیه و آموزش مدیران و معلمین توسط خبرنگاران صنعت بیمه به طریق مختلف چون تهیه بروشو، کتاب، آموزش از راه دور
  4. طراحی کارگاه های اموزشی برای مدیران و معلمین موسسات آموزشی
  5. راه اندازی مراکز تربیت معلم بیمه ای

مراحل تشخیص نیازهای آموزشی و تعلیم در کلیه سطوح آموزشی و شناخت مشکلات این راه و روابط و مناسبات آنها برای انتقال دانش آموزان به سطوح افقی و عمودی در چند جهت به هم پیوسته اند که باید در جهت تغییر و تحول به انها توجه کرد تا روشی مناسب جهت آماده سازی و استفاده از رسانه های کمک آموزشی مفید فایده افتد.

منبع: sbi.ir

Leave a Reply