طرح آزادی زندانیان غیر عمد تصادفات و کمک به آسیب دیدگان حوادث رانندگی

همزمان با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی با صدور اطلاعیه ای از آحاد مردم و خیرین دعوت کرد تا در طرح آزادی زندانیان غیر عمد تصادفات و کمک به آسیب دیدگان حوادث رانندگی مشارکت نمایند.

به گزارش بیدبرگ و  نقل ازبینا، در این اطلاعیه آماده است:

بر اساس قانون تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی، این صندوق مجاز است نسبت به جذب مشارکت های مردمی ، نهادها و شرکت ها در جهت کاهش آلام آسیب دیدگان حوادث رانندگی و  آزادی زندانیان غیر عمد مرتبط با موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث اقدام نماید.

بحمداله از سال ۹۳ تاکنون با تغییر رویه ها و اجرای سیاست های شفاف سازی فعالیت های مالی صندوق و چابک سازی بدنه اجرایی ، ضمن سرعت بخشی به بررسی پرونده ها و تسریع در آزادی زندانیان نیازمند توانسته ایم در سراسر کشور حضوری فعال داشته باشیم و به کاهش تعداد زندانیان ناشی از حوادث رانندگی کمک نماییم.

در این ماه مبارک و همزمان با ولادت کریم اهل بیت(ع) از شرکت ها ، بنگاه های تجاری و آحاد مردم و خیرین دعوت می نماییم تا با مشارکت و  همکاری در طرح های صندوق ، زندگی را به خانواده های آسیب دیده بازگردانند.

یکی از مهمترین وظایف صندوق که نمود عینی عدالت اجتماعی در نظام اسلامی است حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی است، خانواده ای که سرپرست و نان آور خود را از دست داده است و یا دچار نقص عضو و از کارافتادگی شده است . بر اساس آمار بیشتر این افراد متاسفانه دچار ضایعه نخاعی شده اند و بنیان های اقتصادی خانواده شان از هم گسسته است و همین نابسامانی معیشتی منجر به بروز بحران های پیرامونی در زندگی فردی و اجتماعی این خانواده ها می شود. لذا صندوق در این قضیه ورود کرده و بر حسب وظیفه ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده صندوق نهاده است به احیاء این خانواده با پرداخت دیه و هزینه های درمانی کرده است.

مردم شریف ایران اسلامی هر کجا نیاز بوده به حضور و حمایت از آسیب دیدگان و محرومان جامعه پیش قدم و جلودار بوده اند و صندوق به عنوان یک نهاد عمومی که در راستای کاهش آلام آسیب دیدگان حوادث رانندگی تشکیل شده ، محلی است تا خیرین بتوانند از طریق آن مستقیم به آسیب دیده گان کمک کنند.

در پایان از شرکت های تجاری و کارخانجات نیز دعوت می کنیم در اجرای تعهدات اجتماعی خود به عنوان بنگاهی اقتصادی به یاری صندوق تامین خسارت های بدنی کشور آمده و به خانواده های بحران زده ناشی از حوادث رانندگی کشور کمک کنند.

Leave a Reply