تحلیلی بر عملکرد بازار بیمه در سال ۹۳

 عملکرد بازار بیمه به تفکیک شرکت‌های فعال در این بازار، نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه در فروردین ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با نرخ رشد این شاخص در پایان سال ۱۳۹۳ کمتر بوده و از رشد ۳۱/۶۵ درصدی به رشد ۲۸/۱۶درصدی کاهش پیدا کرده است اما آنچه باعث بهبود عملکرد این شرکت‌های بیمه در یک ماه نخست امسال شده است نرخ رشد بسیار کمتر خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در این یک ماهه نسبت به پایان سال قبل بوده.

به گزارش بیدبرگ و به نقل از بنکر، در فاصله یک ماه پس از آن مقطع و در آخرین روز از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۶/۲واحد بهبود پیدا کرده و به ۵۲/۸۷ درصد رسید که توضیح ساده‌تر این روند آن است که در یک ماه نخست سال جاری و در مقایسه با عملکرد پایان اسفند ماه سال گذشته شرکت‌های بیمه در مقابل کل درآمد حاصل از فروش بیمه‌نامه‌های خود به متقاضیان، مقدار خسارت کمتری به زیان‌دیدگان دارای بیمه‌نامه پرداخت کرده‌اند و بدیهی است که نتیجه این اتفاق، کسب درآمد و سود بیشتر در یک ماهه امسال نسبت به اسفندماه ۹۳ بوده است.
براساس گزارش عملکرد بازار بیمه به تفکیک شرکت‌های فعال در این بازار، نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه در فروردین ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با نرخ رشد این شاخص در پایان سال ۱۳۹۳ کمتر بوده و از رشد ۳۱/۶۵ درصدی به رشد ۲۸/۱۶درصدی کاهش پیدا کرده است اما آنچه باعث بهبود عملکرد این شرکت‌های بیمه در یک ماه نخست امسال شده است نرخ رشد بسیار کمتر خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در این یک ماهه نسبت به پایان سال قبل بوده به‌گونه‌ای که رشد ۲۰/۰۵ درصدی خسارت‌های پرداختی شرکت‌های یادشده در پایان اسفند ماه ۹۳ پس از یک ماه یعنی در آخر فروردین ماه ۹۳ تا مرز ۴/۶۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
این کارنامه عملکرد کلی بازار بیمه است که با تفکیک آمار آن به کارنامه هر یک از شرکت‌های تشکیل‌دهنده این بازار تغییرات بسیاری پیدا می‌کند. به نوعی که دامنه این تغییرات از شرکت‌هایی با سودآوری حداکثر تا شرکت‌های با زیان‌دهی مطلق را دربر می‌گیرد.

 بهترین عملکرد با کمترین نسبت خسارت

با توجه به اینکه نسبت خسارت حاصل تقسیم خسارت‌های پرداختی به حق بیمه‌های تولیدی ضرب در عدد ۱۰۰ بوده و نسبت نهایی حاصل از این فرمول برای هر شرکت بیمه هر اندازه به صفر درصد نزدیک‌تر شود به معنی سودآوری بیشتر و بالعکس هر چه به ۱۰۰ درصد نزدیک‌تر شود معادل زیان‌دهی بیشتر و یا کسب سود کمتر خواهد بود، می‌توان با بررسی میزان نسبت خسارت هر شرکت و مقایسه این نسبت میان شرکت‌های بیمه مختلف، نتیجه عملکرد هر شرکت را به صورت انفرادی و همچنین در مقایسه با سایر شرکت‌ها مورد سنجش و بررسی قرار داده و کیفیت فعالیت‌های هر یک از این شرکت‌ها را تعیین کرد.
در همین راستا و برپایه گزارش‌های بیمه مرکزی، کمترین نسبت خسارتی که برای شرکت‌های بیمه فعال در بازار بیمه ایران ثبت شده است در هر دو مقطع پایان سال ۹۳ و آخر فروردین‌ماه ۹۴ به شرکت‌های بیمه فعال در مناطق آزاد اختصاص دارد به این صورت که پایین‌ترین نسبت خسارت شرکت‌های بیمه در پایان فروردین ماه ۱۳۹۴ به میزان ۰/۱۱درصد متعلق به شرکت بیمه متقابل اطمینان متحد قشم بوده و در عین حال در پایان سال گذشته نیز همین شرکت با نسبت ۴/۷ درصدی خسارت خود در صدر فهرست بهترین عملکرد شرکت‌های بیمه قرار گرفته بود.
همچنین در انتهای نخستین ماه از بهار امسال پس از شرکت یادشده بالا، یکی دیگر از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد به نام شرکت «آسماری» با نسبت خسارت ۰/۹۵درصدی حضور دارد که البته با کاهش ۲۴/۱۵ واحدی این نسبت در فاصله فروردین ماه ۹۳ تا فروردین ماه ۹۴ موفق به ثبت این نسبت خسارت برای خود در سال جاری شده است.
اما در رده سوم این بررسی در پایان نخستین ماه امسال یکی از شرکت‌های فعال در سرزمین اصلی ایران یعنی شرکت بیمه حافظ جای می‌گیرد چراکه نسبت خسارت ۹/۶۶ درصدی اعلام‌شده برای این شرکت به عنوان عملکرد فروردین ۹۴ پس از دو شرکت پیشین، پایین‌ترین نسبت میان سایر شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.
این در حالی است که در پایان سال ۹۳ سومین شرکت بیمه با عملکرد قابل قبول بر مبنای نسبت خسارت، شرکت بیمه تعاون بوده است که به عنوان نتیجه عملکرد یک ساله خود به نسبت خسارت ۶/۵۶ درصدی دست پیدا کرده بود.

 بیشترین نسبت خسارت شرکت‌های بیمه
در نقطه مقابل شرکت‌های اشاره شده قبلی و در گزارش‌های اخیر بیمه مرکزی شرکت‌هایی که کمترین میزان سودآوری و حتی زیاندهی مطلق داشته‌اند نیز به آسانی قابل شناسایی هستند. برای نمونه هم در پایان فروردین ماه سال جاری و هم در انتهای سال گذشته یک شرکت بیمه دارای بالاترین نسبت خسارت بوده و در حقیقت مدت‌هاست که در حال دست و پنجه نرم کردن با معضل زیاندهی مطلق است.
شرکت «بیمه سینا» که چند سال پیش با پشتوانه و توان مالی و فنی مناسبی حیات حرفه‌ای خود را آغاز کرده بود، ماه‌هاست که دچار مشکل شده و به قول معروف دخل و خرجش با هم نمی‌خواند و به عبارت ساده‌تر، چندین و چند ماه است که خسارت‌های پرداختی این شرکت (یا همان هزینه‌ها و مخارجش) از حق بیمه‌های دریافتی‌اش (درآمدهایش) بیشتر و بیشتر می‌شود و این واقعیت تلخ را می‌توان از روی مقادیر نسبت خسارت اعلام‌شده برای این شرکت در مقاطعی مانند مقطع پایان سال ۹۳ و نیز آخر فروردین ماه ۹۴ به وضوح مشاهده کرد و شاهد بود زیرا براساس گزارش بیمه مرکزی، نسبت خسارت شرکت بیمه سینا که در پایان اسفندماه ۹۳ و به‌عنوان کارنامه عملکرد ۱۲ ماهه این شرکت تا مرز ۱۰۰ درصد یعنی ۹۸/۲۵ درصد افزایش پیدا کرده بود به فاصله یک ماه و در انتهای فروردین‌ماه ۹۴ به یکباره تا حد ۱۷۳/۳۲ درصد رشد کرده و در حقیقت به ورای مرز زیان‌دهی مطلق صعود کرد.
شرکت‌های بیمه «دانا» و «ملت» نیز در پایان فروردین ماه امسال اوضاع مناسبی در زمینه درآمد و هزینه نداشته‌اند و به ترتیب با نسبت خسارت‌هایی به میزان ۹۰/۹۶ و ۸۴/۴۸ درصد پس از بیمه سینا دومین و سومین شرکت بیمه‌ای به شمار می‌روند که با مشکل درآمدزایی پایین و زیان‌دهی دست به گریبان هستند.

 موفق‌ترین‌ها در کاهش نسبت خسارت
در میان شرکت‌های بیمه‌ای که بیشترین توفیق را در زمینه کاهش نسبت خسارت داشته‌اند باید از شرکت «بیمه رازی» و «بیمه دی» نام برد چراکه بیمه رازی در پایان فروردین ماه ۹۴ موفق شد با کاهش ۹۸/۲۷ واحدی، نسبت خسارت خود را به ۳۶/۴۸ درصد کاهش دهد و بیمه دی نیز در پایان سال گذشته با عملکردی قابل توجه، ۲۹۸/۱۳ واحد از نسبت خسارت به شدت بالا و ۳۷۰/۰۶ درصدی خود در پایان سال ۹۲ کاسته و به محدوده ۷۱/۹۳درصد در پایان سال ۹۳ برسد. شرکت «بیمه نوین» با کاهش ۷۱/۶ واحدی در پایان فروردین ۹۴ و «بیمه متحد قشم» با کاهش ۷۷/۷۸ واحدی در پایان سال ۹۳ دیگر شرکت‌های موفق در این زمینه بوده‌اند.

 بیشترین رشد نسبت خسارت
عملکرد ضعیف شرکت‌های بیمه را از روی میزان رشد نسبت خسارت آنها نیز می‌توان سنجید که در گزارش‌های بیمه مرکزی دو شرکت بیمه ملت و سینا از این جهت شاخص‌ترین‌ها محسوب می‌شوند. در گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه در فروردین‌ماه ۹۴ شرکت بیمه ملت با افزایش ۲۸/۱۱ واحدی نسبت خسارت خود در مقایسه با فروردین‌ماه ۹۳ در نهایت برای خود در پایان نخستین ماه از بهار سال جاری نسبت خسارت ۸۴/۴۸ درصدی را ثبت کرد که در نزدیکی مرز زیان مطلق قرار دارد.
بیمه سینا نیز در پایان سال ۹۳ و در مقایسه با پایان سال ۹۲ نسبت خسارت خود را ۲۸/۸ واحد افزایش داد تا همانگونه که پیش‌تر اشاره شد در لبه زیاندهی تمام و کمال با نسبت خسارت ۹۸/۲۵ درصدی بایستد و شاید چشم به اتفاق‌های (و چه‌بسا معجزه‌های) ماه‌های پیش رو داشته باشد.

 

Leave a Reply