عوامل موثر عدم تحقق برنامه ها در صنعت بیمه

عدم رشد صنعت بیمه در مدت فعالیت ۸۰ ساله خود و نیز سهم ناچیز کمتر از دو درصد از تولید ناخالص ملی کشور ، سبب گردیده تا محققین بسیاری به بررسی عوامل موثر در ایجاد عدم تحقق برنامه ها در حوزه صنعت بیمه پرداخته  و به بررسی چالشها و مشکلات این صنعت مهم بپردازند .

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، در خصوص ابعاد خارجی  تاثیر گذار در صنعت بیمه که بعنوان یک چالش  مطرح می باشند ، عمده این مشکلات را می توان در چهار بعد اصلی تقسیم بندی نمود که شامل :

الف – عوامل اقتصادی :

پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای  با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است . افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور موجب حفظ ثروت ملی شده  و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. چالشهای گردآوری شده در این بخش دارای ابعاد ذیل می باشد :
۱- تولید ناخالص داخلی  GDP
تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی دوره یک زمان به خصوص (معمولاً یک سال) است. با نگاه به آمارهای اعلامی از سوی کشورمان در این حوزه به میزان ۸/۱ درصد ، می توان به فاصله معنی دار بخش صنعت بیمه کشور با دنیا پی برد.
۲- امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند.
۳- درآمد سرانه
درآمد سرانه به عنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور به کار برده می شود.. با توجه به آمار قبلی اشاره شده می توان به پایین بودن میزان سرانه در کشورمان در این حوزه واقف گردید .
۴- سود بانکی
عدم توجه و دقت در تعیین این سود می تواند زیان شرکت های بیمه ای را در پی داشته باشد.
۵- تورم
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. صنعت بیمه کشورمان نیز به عنوان یک نهاد مالی – خدماتی از تاثیر بخشی از این عامل مهم مصون نمانده و عدم رغبت به خرید برخی از بیمه نامه های اختیاری را می توان از تاثیر مستقیم این عامل دانست .

ب – عوامل اجتماعی / فرهنگی

مهم ترین بخش در چالشهای صنعت بیمه در کشور مان را می توان در ابعاد اجتماعی و  فرهنگی موجود در جامعه دانست. صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می رسد . به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته اند که همه عرصه های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می توانند به صنعت بیمه پیوند بزنند. عمده چالشهای شاخصه مهم در این حوزه رامی توان در نگرش و دیدگاه مردم ، بیکاری ، اعتماد به پس انداز و عاقبت اندیشی در اقشار مختلف کشورمان و نیز جمعیت فعال اقتصادی دانست .

ج – عوامل سیاسی/  قانونی

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلاء قوانین و مقررات می باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است.  چالشهای گردآوری شده در این حوزه را می توان در ابعاد :  مالکیت شرکتهای بیمه که عمدتا شبه دولتی می باشند و نیز انحصاری بودن بازار در برخی رشته ها ( عمدتا” انرژی ) و نیز وضع و بکارگیری محدودیت های قانونی در ابعاد ملی و منطقه ای توسط نهادهای قانونگذاری و یا نظارتی را نام برد.

د – عوامل فن آوری اطلاعات

برای توسعه IT  در هر سازمانی مجموعه متنوعی از اقدامات در زمینه‌های مختلف زیرساختی، فنی و مدیریتی می بایست صورت گیرد. بدون یک الگوی وحدت‌بخش، یکپارچه‌سازی و تعیین تقدم و تأخر این اقدامات دشوار خواهد بود. بی تردید مطالعات معماری سازمانی در شرکتهای بیمه با در نظر گرفتن ارتباطات با یکدیگر برای هماهنگی اساسی مؤثرترین راه حل خواهد بود.

نویسندگان:

 

 

 

 

 

 

 

اسماعیل مهدوی نیا /عضو هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا

 

Leave a Reply