طلب بیمارستان‌ها از بیمه

 معاون درمان وزیر بهداشت گفت: براساس آخرین بررسی، بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه‌گر پایه طبق اسناد سال ۹۳، ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکارند که این رقم به جز اسناد ۲ ماهه اول سال ۹۴ است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، معاون درمان وزیر بهداشت گفت: براساس آخرین بررسی، بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه‌گر پایه طبق اسناد سال ۹۳، ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکارند که این رقم به جز اسناد ۲ ماهه اول سال ۹۴ است.

پرداخت قطعی مبتنی بر عملکرد به پرسنل تا پایان خردادماه

وی ادامه داد: براساس بخشنامه و دستور‌العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد، محاسبات در حال انجام است و تا پایان خرداد ماه امیدواریم پرداخت قطعی را بتوانیم داشته باشیم.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: مشکل جدی که بیمارستان‌ها در این زمینه دارند بحث تأمین نقدینگی است که باید از طریق بیمه‌های پایه انجام شود. درحالی که فاصله پرداختی‌ بیمه‌ها بسیار زیاد شده است.
آقاجانی افزود: پرداخت‌ها براساس کتاب جدید تعرفه‌گذاری انجام می‌شود اما فاصله پرداخت‌ها زیاد شده است به طوری که براساس آخرین بررسی، بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه‌گر پایه طبق اسناد سال ۹۳، ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکارند که این رقم به جز اسناد ۲ ماهه اول سال ۹۴ است.
وی گفت: این طلب بر روی پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان تأثیر می‌گذارد و هرچه سریع‌تر امیدواریم به روز شود.

اداره بیمارستان‌ها دشوار می‌شود

معاون درمان وزیر بهداشت در رابطه با جبران بدهی بیمه‌ها گفت: براساس قانون نمی‌توانیم پول اضافی از مردم دریافت کنیم و دریافت هم نمی‌کنیم، اما تعویق در پرداخت بیمه‌ها اداره بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. جلساتی در این زمینه برگزار شده و مکاتباتی برقرار شده است.
آقاجانی گفت:‌ امیدواریم تا پایان این ماه بخشی از مطالبات سال ۹۳ بیمارستان‌ها تسویه شود درغیر این صورت اداره بیمارستان‌ها دشوار می‌شود.

Leave a Reply