دلیل ضعف شاخص بیمه کشور از نگاه عضو کمیسیون برنامه وبودجه

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان این که هیچ گونه سیاست گذاری صحیح و کارشناسانه ای دربخش بیمه درمان، سلامت عمومی وبهداشت شهروندان همچنین تجار و فعالین اقتصادی در کشور وجودندارد اظهارداشت: متاسفانه مراجع تصمیم گیرنده و متولیان حوزه بیمه اتحاد وهماهنگی خاصی را دربخشهای مختلف بخصوص بخش درمان کشورندارند که این موضوع باعث شده تا شرکت های بیمه ازپوشش برخی بیمه ها سرباز زنند.

به طورمثال قیمت داروهای بیماران خاص روزبه‌روز بیشتر می‌شود و این افزایش قیمت موجب شده تا تامین هزینه داروها ازسوی بیمه ها بسختی انجام و یا اقدام خاصی درراستای درمان وحمایت ازبیماران خاص، همچنین پوشش بیمه ای هزینه های دندانپزشکی و غیره  صورت نگیرد، و شرکت های بیمه ای با توجیه اینکه سرمایه آنها نمی تواند جوابگوی پوشش ریسک باشد همچنان از ارایه خدمات سربازمی زنند.

درحقیقت فرار بیمه ها در ایران در کمک به بیماران مبتلا به بیماریهای صعب العلاج و سلامت دندانها و …اکنون برکسی پوشیده نیست و این موضوع باعث شده تا شهروندان کمتر از بیمه به عنوان پشوانه ای مطمئن یاد کنند.

عزت الله یوسفیان ملا راجع به همراهی نکردن بیشتر شرکت های بیمه ای در ارایه خدمات متنوع و پوشش کلی بیمه ها مورد نیاز به مردم تصریح کرد: صنعت بیمه در کشور ازساختار قوی و منسجمی برخوردارنیست چرا که متولیان زیادی دارد، از سوی دیگرچنانچه به مراجع اجرا یی این بخش نگریسته شود تصمیمات متعددی ازسوی بخش های مختلف و دستگاههای مرتبط در این حوزه گرفته می شود که سرانجام آن جز تضییع حقوق شهروندان(حوزه درمان) چیزی دیگر نیست.
این نماینده مجلس با بیان این مطلب که چرا باید ساختارها به گونه ای ترسیم شود که ۷۰ درصد هزینه های درمان بر دوش مردم باشد افزود: مجلس همیشه در بودجه های سنواتی به بخش درمان حساس بوده و اصرارر دارد که هزینه های درمان باید کمتر از ۵۰درصد باشد و کسی بیشتر از این نپردازد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی درپاسخ به این که چه باید کرد تا پوشش کامل خدمات بیمه دربخش های مختلف رضایت حال بیمه گران راجلب کند افزود: درحقیقت صنعت بیمه درکشور نیازمند تحول ساختاری است چرا که تکمیل پوشش بیمه ای توسط شرکت های بیمه درکشورمتناسب با سایر کشور های دیگر کمتربه چشم می خورد درحالی که ارایه پوشش خدمات بیمه به تمامی بخش های اقتصادی و اجتماعی نظیر بهداشت عمومی، تجارت، کشاورزی  و صنعت،  توسعه ملی و تامین نیازهای ضروری خانوارها و فعالین اقتصادی را دربردارد که این مهم کمتر مورد توجه مسئولین ومتولیان بیمه قرارگرفته است.
یوسفیان ملا اضافه کرد: بیمه مرکزی باید با بازبینی سطح خدمات بیمه درکشورزمینه تکمیل پوشش نیازهای بیمه ای شهروندان را از طریق الزام شرکت های بیمه به مشتریان فراهم کند تا آنها نیز با افزایش توان خود به عرضه مناسب خدمات بیمه پرداخته و درهمه بخش های اقتصادی اجتماعی پوشش ها را خریداری کنند.
وی به عدم هماهنگی ونبود سیاست گذاریهای واحد بخش بیمه کشوراشاره کرد وافزود: متاسفانه ناهمگونی درتصمیم گیری ها و وجود مشکلات ساختاری درحوزه بیمه کشورباعث شده تا  اکنون پرت هزینه ۳۰درصدی دربیمه ها داشته باشیم که این مسئله تضییع حقوق شهروندان را دربردارد. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که هیچ بخشی از سرمایه های ملی نیزنباید بدون پوشش بیمه ای بماند، تصریح کرد: فرهنگ بیمه درکشور باید گسترده  شود و قوه مقننه این آمادگی را دارد که در کمیسیونهای اقتصادی اخذ پوشش برای آحاد مردم یعنی سرمایه های دولتی  و مردمی را به صورت قانون درآورد که البته صنعت بیمه نیز باید خود را برای ارائه این پوشش ها آماده نماید.
یوسفیان ملا به بحث پوشش خدماتی اندک شرکت های بیمه ای وکم توجهی مردم به مزایای صنعت بیمه در راستای رفاه وسلامتی مردم اشاره کرد وخاطرنشان ساخت: اگر محاسن و مزایای پوشش بیمه ها مختلف به طورگسترده درکشورفرهنگ سازی شود، بی تردید کسی پرداخت حق بیمه را نوعی جریمه یا پول زورنمی داند که این مهم باید درکشورجابیفتد، ازسوی دیگر با نهادینه شدن فرهنگ پوشش بیمه ای آنگونه که احساس شود بیمه جزوی از سبد خانوارمحسوب می شود به آن اتکا کنند درحالی که بیمه ها نیز باید هر گونه خدماتی را متناسب با استانداردهای جهانی پوشش دهند نه این که برخی بیماری های خاص و جراحی های زیبایی و دندانپزشکی را پوشش بیمه ای ندهند.
این نماینده مجلس افزود: به نظر می رسد که گسترده شدن پوشش ها در بخش  های مختلف چون کشاورزی، بازار پول و سرمایه و در بخش بازرگانی خارجی نیاز به تدوین و اصلاح قوانین دارد که در این زمینه با مطالعات و بررسی های کارشناسی و ارائه پیشنهادات مناسب زمینه را جهت بحث و اصلاح موارد فوق در کمیسیون اقتصادی می توان فراهم آورد.
نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی با اشاره به این که واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی رویکردی بسیارخوبی برای ارایه خدمات نوین همچنین زمینه سازی در جهت رقابت سالم بین شرکت های بیمه در کشوربود اظهار داشت: خروج ازانحصاری بودن صنعت بیمه و واگذاری آن به بخش خصوصی  ارایه دهندگان خدمات را در یک رقابت خاص برای جذب مشتری در مسیر سرویس دهی مناسب  قرار می دهد تا با خصوصی شدن کامل بیمه پوشش های کامل بیمه ای نیز دربین شرکت ها برای جذب مشتری و سود آوری بیشترنمایان شود.
وی ضمن تاکید برلزوم افزایش حجم وسطح کیفیی خدمات متنوع بیمه ای درکشورو نبود رقابت خاص بین شرکت های بیمه اظهار داشت: متاسفانه صنعت بیمه در کشوربه صورت واحد و یکدست خصوصی نشده و باقی ماندن این صنعت مهم به شکل دولتی  باعث شده تا قدرت رقابت پذیری بین سایر شرکت های بیمه در راستای  ارایه خدمات متنوع که به کاهش هزینه های حق بیمه و افزایش سطح خدمات منجر شود گرفته است.
یوسفیان ملا تاکید کرد: گسترش و تنوع بیمه نامه ها و رقابت سالم بر پایه مشتری مداری و استقرار سیستم نظارتی کارا از الزامات توسعه این صنعت است و تحول در صنعت بیمه باید به این اهداف نائل شود.
این نماینده مجلس افزود: ایجاد تغییرات جدی کوتاه مدت و میان مدت در کارکردهای صنعت بیمه دولتی و خصوصی نیاز به همکاری مدیران صنعت بیمه، دستگاه های اجرایی و کارشناسی در این تحول دارد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: ارائه طرح های جدید بیمه ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و گسترش فعالیت اتکائی به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و ارتقای سطح اشتغال از جمله حرکت هایی است که صنعت بیمه باید در تبیین و اجرایی نمودن آن اهتمام ورزد.
یوسفیان ملا افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی بررسی و تدوین قوانین لازم را دارد و اجباری شدن تمام پوشش های بیمه را در کمیسیونهای تخصصی چون کمیسیون اقتصادی در برنامه های خود قرارمی دهد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاخص بیمه  ای کشور با جایگاه واقعی ومورد انتظار صنعت بیمه پیشرفته فاصله بسیاری دارد که این مسئله نیازمند اصلاح ساختاری است.

در ریسک نیوز ، اخبار بیمه ، خبر بیمه ، اخبار بیمه توسعه ، اخبار بیمه ایران ، اخبار بیمه مرکزی ، جدیدترین اخبار بیمه ای در مورد شرکت بیمه ، تحقیق و تفحص صنعت بیمه و در مورد بیمه شخص ثالث اطلاعات کسب کنید.

Leave a Reply