ضرورت استفاده از علوم انسانی در صنعت بیمه

عدم بهره برداری از نظرات دیگران(غیر بیمه ای ها) و کسانی که خارج از گود صنعت بیمه هستند متأسفانه به یک رسم تبدیل شده است و در بیشتر مواقع کارکنان صنعت افراد را بیمه ای یا غیربیمه ای قلمداد می کنند و این جداسازی دست مایه پذیرش یا عدم پذیرش نظرات کارشناسی می شود. برخی افراد که خود را صاحب نظر و زبان ناطق بیمه و بیمه گران می دانند در برابر پذیرش نظر دیگران مقاومت می کنند که این پافشاری بر صحیح یا مناسب بودن نظر “من نوعی” به عنوان کسی که در صنعت بیمه شاغل هستم بر مهجور ماندن صنعت بیمه در ورود افراد جدید با تخصص های جدید که می تواند در پیشبرد اهداف صنعت موثر باشد، اثر سوء بگذارد.

آیا صنعت ۸۰ ساله بیمه به بلوغ رسیده است ؟

بیشتر سخنرانان بیمه ای در همایش ها و کنفرانس های تخصصی و غیرتخصصی از قدمت ۸۰ ساله این صنعت یاد می کنند، صنعتی با قدمت ۸۰ ساله که تا چند سال اخیر ورود به آن چندان آسان نبود. صنعت بیمه به لحاظ سنی ظاهرا به بلوغ رسیده است. از نشانه های بلوغ استفاده و مشورت با افراد و صاحبنظران است که متأسفانه، صنعت بیمه با وجود اینکه خود را حامی کل جامعه در تمامی بخش ها می داند کمتر توجهی به این موضوع دارد و کمتر دیده ایم در کنار مسئولین و دست اندرکاران این صنعت فردی به عنوان مشاور قرار گرفته باشد که تخصص غیربیمه ای(حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و…) داشته باشد. اشتباهی که سالیان سال است صنعت بیمه به آن دچار شده است و چنان بر نظر-به تعبیر عبید زاکانی “مذهب مختار”- خود پافشاری می کنند. غافل از اینکه نظر یا تخصص بیمه ای آنها ممکن است در برهه ای از زمان جوابگوی شرایط روانی و اجتماعی جامعه نباشد. در حالی که تحلیل و بررسی شرایط روانی و اجتماعی را معمولا متخصصان آن که روانشناسان و جامعه شناسان هستند می توانند درک کرده و راهکار گریز از آنها را ارائه کنند. بیمه نیز خارج از محیط اجتماعی رشد نمی کند و در اکثر مواقع متأثر از شرایط اجتماعی است. ولی تعصب شدید مسئولین بر تحلیل شرایط اجتماعی بر اساس تحلیل های فنی بیمه ای تا به حال اجازه ورود به سایر افراد متخصص در این حوزه را نداده است، غافل از اینکه در وارد کردن هر گونه محصول بیمه ای باید شرایط اجتماعی را در نظر گرفت.

مصادیق عصبیت در صنعت بیمه ایران

از مصادیق بارز عصبیت صنعت بیمه عدم استقبال مسئولین در استفاده از سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی در مطالعات انجام شده است. اگر عناوین مطالعات انجام شده در صنعت بیمه را چه در خصوص پایان نامه های دانشجویی و چه در خصوص طرح های پژوهشی ملاحظه نمایید خواهید دید کمتر اثری وجود دارد که به صورت بین رشته ای تهیه شده باشد و یا ناظر و داور طرح ها افراد دانشگاهی غیر بیمه ای باشند و بیشتر در دایره رشته های مدیریتی و نهایتا اقتصادی است که ناشی از تعصب خاص مسئولین به رشته های مذکور و عدم استقبال از سایر رشته هایی است که می تواند گره گشای صنعت باشد. متأسفانه دایره ارتباطات علمی صنعت بیمه محدود است، بطوریکه اگر بر فرض مثال، یک طرح پژوهشی در حوزه مطالعات جامعه شناختی، فرهنگی و یا روانشناسی اجتماعی بیمه ارائه شود با توجه به اینکه متخصصی در این حوزه در صنعت بیمه فعالیت ندارد و یا به این افراد دسترسی ندارند، این قبیل طرح ها را همان افراد محدود با نگاه و تفکر مدیریتی داوری می کنند که در ۹۹ درصد مواقع در پروسه ی داوری رد می شوند.

همانطور که می دانید، فعالیت های بیمه ای از سایر فعالیت های اقتصادی متأثر است و فعالیت های اقتصادی نیز در فضاهای اجتماعی و فرهنگی رخ می دهد. از ضروریات ورود به بازارهای بکر بیمه ای انجام مطالعات زیربنایی در خصوص ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه است که متأسفانه صنعت بیمه به دلیل جداسازی انجام شده در خصوص بیمه ای یا غیربیمه ای بودن افراد خود را از خدمات افرادی که مجهز به علومی هستند که می تواند مقدمات رشد و توسعه بازار بیمه را فراهم آورند محروم کرده است.

متأسفانه، ارکان علمی و تحقیقاتی صنعت بیمه همانند برخی از صنایع دیگر در هر کجای ایران و جهان، به دلایل مختلف، افتادگی و خضوع در برابر قدرت های اداری و اجرایی را پذیرفته اند، اما تمایلی به بررسی تحقیقات یا حتی پذیرش یافته های اندیشمندان در دیگر رشته های علوم انسانی و اجتماعی ندارند. و در بررسی یک موضوع همچنان ترجیح می دهند بر درستی و کارآمدی نظر یا نگرش خود پافشاری کنند. بدیهی است بهره گیری از نظرات صاحبنظران در حوزه های مختلف می تواند در ارتقای دانش انسانی مفید باشد و وجهی از واقعیت را تبیین دهد. آنچه خطرناک است پافشاری بر درستی و کارآمدی دائمی نظرات درون صنعت است که موجب فراموشی و عدم استفاده از پتانسیل افراد(غیربیمه ای ها) و متخصصین مکمل بیمه در سایر رشته ها شود.

صنعت بیمه، صنعت بین رشته ای

بین رشته ای بودن بیمه کار مطالعه را سخت کرده است ولی باید از تخصص رشته های دیگر در جهت شناسایی و پوشش نیازهای جامعه استفاده کرد. مـارش و اسـتوکر در همیـن زمینـه هشـدار می دهنـد «توسـعه عمقـی و تخصصی ترشـدن علـوم ممکـن اسـت سـبب شـود پژوهشـگران در یـک شـاخه از یک رشـته بـه دام افتنـد و از تحـوالات و گسـترش های مربـوط و مهمتـر در دیگـر شـاخه ها بی خبـر بماننـد. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت تحقیـق در شـبکه ای از پژوهشـگرانی کـه در شـیوه هـا و اسـتدال های محـوری مشـترک هسـتند و توجـه زیـادی بـه دیگـر مکاتـب و تحلیل هـا نمی نماینـد، رخ دهد.» که متأسفانه این مورد در صنعت بیمه اپیدمی است.

ضرورت استفاده از رشته های علوم انسانی و اجتماعی در صنعت بیمه

با توجه به بین رشته ای بودن بیمه به عنوان یک خدمت اقتصادی، اجتماعی مهمترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت این است که صنعت بیمه بالاجبار باید از داشته های سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی استفاده کند، چرا که پیچیدگی روزافزون نظام های اجتماعی در کنار پدیدار شدن علوم جدید نیازمند تعامل بیمه و بیمه گران در راستای نیازهای اجتماعی است. نظام های پیچیده اجتماعی طوری به هم پیوند خورده اند که صحبت کردن از هر یک از آنها بطور جداگانه اشتباهی اساسی و بس خطرناک است که معمولا یا کم اثر است یا به آسیب هایی دامن می زند. کما اینکه تخلفات و تقلبات در برخی از بخش های صنعت بیمه به دلیل عدم توجه و بی ملاحظه گی گویای این مطلب است.

بهروز میرزایی- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه

منبع : پایگاه خبری تاوان گذر


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

لیست بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی های بیمه سلامت

قدوسی
  • مقاله عالی بود تشکر
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا