ضرورت تاسیس شرکت ملی بیمه اتکایی

محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه، کسب و کاری است که با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد. شرکت های بیمه به مردم محصولی می فروشند که "تعهد آینده" نام دارد و باید به این تعهدات خود پایبند بمانند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در دیدار کارکنان بیمه های اتکایی اشخاص، اتومبیل و مسئولیت با اعلام این مطلب افزود: به اعتقاد من وظایف و مسئولیت های هر حوزه ای در بیمه مرکزی باید نخست در قاب کلی ماموریت این مجموعه حاکمیتی تعریف و سپس به صورت تخصصی دنبال شود؛ بیمه مرکزی یک وظیفه حاکمیتی عمده دارد که نظارت بر فعالیت و عملکرد صنعت بیمه کشور است. در واقع ما نماینده دولت در صنعت بیمه به شمار می رویم و وظیفه اصلی ما حمایت از حقوق مردم است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه، کسب و کاری است که با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد. شرکت های بیمه به مردم محصولی می فروشند که “تعهد آینده” نام دارد و باید به این تعهدات خود پایبند بمانند. دولت به بیمه مرکزی این نمایندگی را اعطا کرده تا به شکل تعهدات و چگونگی ایفای آن توسط شرکت های بیمه نظارت داشته باشد تا آسیبی به حقوق مردم وارد نشود.
امین تصریح کرد: رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی در گرو توسعه صنعت بیمه است و ما هر فعالیتی را که در صنعت بیمه دنبال می کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که حقوق مردم در آن تا چه اندازه لحاظ شده است و آیا شرکت های بیمه دارای صلاحیت کافی هستند و طوری خدمات رسانی می کنند که رضایت مردم را در پی داشته باشد؟
وی افزود: بیمه مرکزی برای ایفای نقش نظارتی خود به ابزار و لوازمی نیاز دارد که در گذشته “تعرفه” و تعیین آن از سوی بیمه مرکزی یکی از این ابزارها به شمار می آمد که البته به دلیل فضای رقابتی و گرم شدن فضای کسب و کار، تعرفه ها برداشته شد ولی باز هم بیمه مرکزی اجازه نمی دهد شرکت های بیمه تصمیمات غیر فنی بگیرند و حقوق مردم پایمال شود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: من اطمینان دارم اگر شرکت های بیمه به یک بلوغ مدیریتی برسند و تصمیمات فنی بگیرند، کار برای بیمه مرکزی آسان می شود و می تواند بر روی مساله مهم کیفیت حاشیه توانگری شرکت های بیمه، متمرکز شود؛ یعنی در واقع میزان نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه با درصد بلوغ بازار و تکامل بنگاه داری شرکت های بیمه ارتباط مستقیمی دارد؛ در غیر این صورت بیمه مرکزی باز هم در حوزه های گوناگون وارد خواهد شد؛ در انتصاب مدیران دخالت می کند، به صورت های مالی شرکت ها وارد می شود و شیوه تنظیم حساب ها را کنترل می کند؛ به عبارت دیگر، شرایط بازار و میزان بلوغ شرکت های بیمه، محدوده فعالیت بیمه مرکزی را در بخش نظارت، کاهش می دهد.
رئیس شورای عالی بیمه در ادامه افزود: اگر ما امروز تا این حد در مقوله نظارت بر اعطای نمایندگی شرکت ها و حتی برپایی آزمون نمایندگان پیش رفته ایم به این خاطر است که این موضوع با فضا و کیفیت بازار بیمه ای کشور تناسب دارد. ما نمی توانیم پیش از بلوغ بنگاهداری، خود را با کشورهای پیشرفته در صنعت بیمه، مقایسه کنیم.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر در تئوری و کلام، بیشتر بر این نکته تاکید کردیم که در بخش نظارت مالی متمرکز شویم و با کاهش اتکایی اجباری و برداشتن تعرفه ها، شرایط را تغییر دهیم. بر همین اساس، در آیین نامه ۶۹ قرار شد تعهدات و دارایی های شرکت ها و همچنین ریسک ها را بررسی کنیم. حتی در حوزه صلاحیت مدیران ورود کنیم و شیوه های ذخیره گیری، ریسک های صدور و عملیاتی و نظایر آن را به دقت بررسی کنیم. امروز وظیفه اصلی ما این است که تمامی ریسک ها و حاشیه توانگری شرکت ها را به گونه ای بررسی کنیم که شرکت ها دچار مشکل نشوند و حقوق مردم از دست نرود.

ضرورت تاسیس شرکت ملی بیمه اتکایی

رئیس کل بیمه مرکزی در مورد اتکایی اجباری هم گفت: ما باید مصلحت صنعت بیمه و آینده آن را در نظر داشته باشیم. خودمان هم قبول داریم که باید میزان اتکایی اجباری را کاهش دهیم اما باید جمیع جهات را در نظر داشته باشیم چرا که در شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت بین المللی، نمی توان دست به چنین کاری زد. وی افزود: موضوع مهم این است که ما یک بیمه گر اتکایی به حساب می آییم اما این سوال مطرح می شود که آیا ما از جایگاه نظارتی و حاکمیتی به این حوزه وارد شده ایم یا باید از اصول بنگاه داری پیروی کنیم؟ اینطور نیست که ما تحلیل نداشته باشیم یا ریسک ها را بررسی نکنیم و بدون کار کارشناسی بپذیریم و یا رد کنیم.
امین گفت: من معتقدم بیمه مرکزی باید به گونه ای در این مقوله ورود کند که اگر ریسکی را پذیرفت شرکت ها اعتماد کنند و اگر ریسکی را نپذیرفت، شرکت های دیگر به اشکال آن ریسک باور داشته باشند.
امین اضافه کرد: ما به کار اداری در این حوزه اعتقادی نداریم و می گوییم باید در این زمینه مثل یک شرکت بیمه اتکایی عمل کنیم. به همین خاطر حوزه اتکایی ما اکنون حسابداری مستقل دارد و حتی باید سرمایه گذاری در این حوزه راساً صورت بگیرد. با اطمینان می گویم تمام شرکت هایی که دارای ریسک های عملیاتی بودند با ضعف در اطلاعات مالی و نداشتن تخصص کافی در این حوزه ها درگیر بودند.
امین تصریح کرد: به عقیده من باید “شرکت ملی بیمه اتکایی” تاسیس شود و با ارائه برنامه های مدون و سیاستگذاری دقیق، جایگاه خود را در منطقه محکم کند و در رتبه بندی جهانی هم از وضعیت مناسبی برخوردار باشد. وی افزود: برای تاسیس چنین شرکتی باید استانداردهای بین المللی را رعایت و با پایبندی به قواعد علمی و کارشناسی و تکیه بر اصول بنگاهداری به این سمت حرکت کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه” سنهاب” گفت : در خصوص سامانه “سنهاب” باید میزان توقعات خود را مشخص کنیم. یعنی در ابتدا باید اطلاعات شفاف و صحیح وارد این سامانه شود و سپس تحلیل کارشناسی مناسبی در قبال این اطلاعات داشته باشیم. مگر امکان دارد دانش فنی و کارشناسی بیمه مرکزی از شرکت های بیمه پایین تر باشد و توان تحلیل نداشته باشد؟
ما در چهارراه تبادل اطلاعات بیمه ای کشور ایستاده ایم و باید راه استفاده از این اطلاعات را بدانیم و به مسائل اشراف داشته باشیم. تمام اطلاعات بیمه ای در این نهاد حاکمیتی متمرکز شده و قدرت و اقتدار اصلی ما اشراف بر اطلاعاتی است که باید به “دانش” تبدیل شوند.
وی افزود: کسانی می توانند در ارتقای سازمان موثر باشند که اطلاعات را به دانش مبدل و منطق تغییر را درک کنند. در چنین شرایطی می توانند آینده را پیش بینی کنند و همین آینده نگری، سطح سازمان را ارتقا می دهد. بنابراین، در طراحی نرم افزار برای سامانه سنهاب باید دقت کرد تا معیار قضاوت فقط عملکرد باشد و از سلیقه های شخصی پرهیز شود. تحلیل اطلاعات در دنیای امروز و اشراف اطلاعاتی، اقتدار مجموعه های حاکمیتی نظیر بیمه مرکزی را به دنبال دارد و قاطعانه می گویم با شعار نمی توان این مجموعه را اداره کرد.
امین گفت: باید این نکته را در نظر داشته باشیم که حقوق بیمه گذاران در شرایطی تامین و تضمین می شود که شرکت های قدرتمند، سرپا و توانگر بیمه ای به فعالیت خود ادامه دهند و به همین خاطر نظارت بر کیفیت عملکرد شرکت های بیمه باید به طور جدی در دستور کار ما قرار گیرد.
امین خاطر نشان کرد: من تصور می کنم نهادهایی نظیر بیمه مرکزی جزو نهادهایی به شمار می روند که بدنه اصلی آنها “کارشناسی” است و در حوزه مدیریتی به سرمایه گذاری چندانی نیاز ندارد. البته کارشناسان باید به شکل تخصصی تربیت شوند؛ با مباحث فناوری اطلاعات آشنا باشند؛ زبان خارجی بدانند و این قدرت و توان را داشته باشند که اطلاعات بیمه ای را به درستی تجزیه و تحلیل کنند.
وی گفت: صنعت بیمه یک حرفه بومی نیست بلکه یک دانش بین المللی است. آموزش و ارتقای فنی کارشناسان جوان یک نوع سرمایه گذاری است که در آینده یک رابطه ی “برد – برد” را برای صنعت بیمه و متخصصان این حوزه به دنبال خواهد داشت.
من از همکارانم در معاونت و مدیریت های حوزه اتکایی تشکر می کنم که با وجود افزایش تراکنش های مالی و صورت های حسابرسی، وظایف خود را با جدیت دنبال می کنند و برای آنان سلامتی، اراده و پشتکار بیشتری آرزو می کنم.

Leave a Reply