نگاهی به وضعیت صنعت بیمه دریایی

علی مختاری مدیر بیمه‌های مهندسی و خاص شرکت بیمه کوثر گفت: هم‌اکنون صنعت بیمۀ دریایی کشور به‌لحاظ محاسبۀ ریسک، دانش‌های جدید و آموزش نیروی‌انسانی در حد انتظار نیست و ازطرفی رقابت ناسالم میان شرکت‌ها منجر‌به نرخ‌شکنی‌های نادرست و ارائۀ خدمات ناکافی به بخش‌های اقتصادی می‌شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از پایگاه خبری اعتبار، طی سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های بیمه‌ای بر کشتیرانی ایران، آثار و تبعات مختلفی در بخش‌های اقتصادی به ‌همراه داشته و باعث شده تا شرکت‌های بیمه نیز وضعیت به‌وجود آمده را یک فرصت دانسته و سعی کنند با ایجاد زیر ساخت‌های لازم درخصوص بیمۀ شناورها و نیز تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌ای به‌‌صورت مشترک نسبت‌به بیمه کردن شناورهای داخلی اقدام و زمینۀ خودکفایی و عدم‌وابستگی کشور را در این حوزه فراهم کنند که این موضوع در شرایط جاری کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده است.

وی ساماندهی یک نهاد تخصصی دولتی مشترک با بخش خصوصی را راهکاری برای بهتر شدن بیمه‌های شناور و نیز به ‌نفع بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانست و خاطرنشان‌کرد: دولت باید نهادهای نظارتی و حاکمیتی خود را در رابطه با ایجاد زیرساخت‌های لازم ازجمله آموزش کارکنان در حوزه های دریایی، تحصیل علوم روز دنیا و استفاده از افراد مجرب فنی و حقوقی و مهم‌تر از همه، تدوین و به‌روزرسانی قوانین مورد نیاز امور دریایی تقویت کند.

مدیر بیمه‌های مهندسی و خاص شرکت با بیان اینکه به جهت کاهش ریسک های موجود در بیمۀ شناورها بایستی در راستای افزایش سطح آموزش‌های تخصصی ویژۀ صاحبان شناورها، اجاره‌کنندگان و مسئولین بندری و بازرسی‌های منظم جهت کاهش خطاهای انسانی قدم برداشت، تصریح‌کرد: این امر با نقش‌آفرینی متولیان ازجمله سازمان بنادر و دریانوردی تحقق می‌یابد و می‌تواند زمینۀ همکاری‌های مشترک با شرکت‌های بیمه را نیز فراهم آورد.

علی مختاری درخصوص مهم‌ترین عواملی که منجربه خسارت به شناورها و موارد مربوط‌به پروژه‌های دریایی می‌شود، گفت: کم‌تجربگی و فقدان آموزش‌های لازم پرسنل در عملیات ویژۀ شناورها، نحوه مدیریت ساحلی، مدیریت داخلی شناورها، استانداردهای پائین برخی بنادر و مناطق عملیاتی، سن بالای شناورها، استفاده از تجهیزات مستهلک و عدم‌نگهداری مناسب ماشین‌آلات و تجهیزات، بازرسی‌های ضعیف شناورها، عدم‌آشنایی به قوانین راه‌های دریایی و کنوانسیون‌های مربوطه توسط مالکان و بهره‌برداران، عدم‌آشنایی به تعادل شناورها، نوع کالا و نوع چیدمان بار و تخلیه و بارگیری نامناسب ازجمله عوامل ریسک در بیمه‌های دریایی  است که می‌تواند منجر‌‌به خسارت شناور ‌شود.

وی با اشاره به اینکه خطرات دریا از تنوع زیادی برخوردار است و تعهداتی که به‌طور معمول توسط بیمه‌گر شناور پذیرفته می‌شود می‌تواند سنگین و قابل توجه باشد، تصریح‌کرد: شرکت بیمه کوثر در انتخاب ریسک‌ها و همچنین در محاسبۀ نرخ حق‌بیمه طبق اصول بیمه‌گری رفتار می‌کند.

مدیر بیمه‌های مهندسی و خاص شرکت بیمه کوثر بازدیدهای اولیه و دوره‌ای از شناورهای مورد بیمه و اخذ مشاوره از کارشناسان این حوزه را ازجمله اقدامات کنترلی این شرکت برشمرد و خاطرنشان‌کرد: این شرکت در نظر دارد ازطریق ارائۀ مشاوره و تقویت مدیریت ایمنی (HSE) در سازمان‌هایی که با بیمه کوثر قرارداد دارند و ارتباط با مسئولین ایمنی پروژه‌های دریایی، گامی در جهت افزایش ایمنی بیمه‌گذاران و کاهش خسارات احتمالی بردارد.

علی مختاری افزود: طراحی چک لیست ایمنی برای انواع شناورها، تکمیل آن‌ها توسط مسئولین مربوطه و برگزاری جلساتی برای بررسی وضعیت ریسک شناور و رفع نواقص از دیگر اقدامات این شرکت در جهت کاهش حوادث دریایی برای شناورها بوده  است.

Leave a Reply