آیا صنعت بیمه ایران انحصاری است؟

 برخی نمایندگان مجلس معتقدند در صنعت بیمه ایران انحصار وجود دارد و این انحصار باید از طریق شورای رقابت از بین برود ، نکته این است که دلیلی واضحی از انحصاری بودن بیمه تاکنون منتشر نکرده اند و مصداقی برای تعریف صنعت بیمه بعنوان صنعتی انحصاری نیاورده اند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، در ماه های اخیر اظهارنظرهای رسمی و غیر رسمی منتشر شده است که شورای رقابت قصد ورود به نرخ گذاری در صنعت بیمه را دارد. از آنجا که ماهیت شورای رقابت ، به عنوان نهادی که با هدف جلوگیری از انحصار شکل گرفته است، در اقتصاد ایران معرفی می گردد باید ابتدا مشخص گردد بازار بیمه در کشور انحصاری است یا خیر.
محمد ابراهیم امین ،رئیس کل بیمه مرکزی، معتقد است بازار بیمه در کشور در شرایط انحصار کامل نمی باشد و سهم تنها شرکت بیمه دولتی کشور به نسبت سهم بیمه های خصوصی از بازار در شرایط ۵۰ -۵۰قرار دارد.
انحصار زمانی رخ می دهد که برای خرید یک محصول یا خدمات ، مشتری قدرت انتخاب نداشته باشد و محدود به یک شرکت ارائه کننده خدمات باشد. در این شرایط نرخ غیر رقابتی بوده و مشتری منفعت کمتری می برد.
رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است نرخ گذاری در صنعت بیمه یک کار حرفه ای و تخصصی است و ورود نهاد شورای رقابت به نرخ گذاری خدمات بیمه با قیمت گذاری خودرو و سایر محصولات متفاوت است.از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند در صنعت بیمه انحصار وجود دارد و این انحصار باید از طریق شورای رقابت از بین برود ، نکته این است که دلیلی واضحی از انحصاری بودن بیمه تاکنون منتشر نکرده اند و مصداقی برای تعریف صنعت بیمه بعنوان صنعتی انحصاری نیاورده اند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت معتقد است اگر شورا به این نتیجه برسد که صنعت بیمه در کشور انحصاری است، خود شورا وارد نرخ‌گذاری صنعت بیمه می شود و برای آن دستورالعمل تدوین می کند و در اصل شورای رقابت با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه دستورالعمل نرخ‌گذاری را اعلام خواهد کرد.
این نماینده مجلس معتقد است: صنعت بیمه در ایران انحصاری فعالیت می‌کند و در عین حال تحمیل هم در این صنعت زیاد است.بنظر می رسد مقصود دنبال کنندگان طرح نرخ گذاری بیمه در شورای رقابت صرفاً محدود کردن بیمه ایران است و نه چاره جویی برای صنعت بیمه و جلوگیری از نرخ شکنی برخی شرکت های بیمه در مناقصات بیمه ای و یا اگر خبرگان بیمه در این حوزه ورود نمایند از منظری می توان پنداشت که شورای رقابت در مدیریت نرخ در قراردادهای بزرگ و مناقصات بیمه ای می تواند نقش ایفا کند تا از برخی رانت ها جلوگیری شود و در قراردادهای بزرگ با خودروسازان وضعیت انحصاری فعلی و رانت های پیرامون آن شکل نگیرد.
در نتیجه به نظر می رسد سخن رئیس کل بیمه مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که نرخ گذاری کاری حرفه ای و تخصصی است و اگر قرار بر ورود شورای رقابت است باید خبرگان صنعت بیمه و بیمه مرکزی در این بخش حضور فعال داشته باشند.

ایمان ایزدی مقدم

 

سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

 

علی
  • بله انحصاری است
۴.۰

Leave a Reply