کسری بودجه صندوق تامین خسارت های بدنی

علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی، از مساعدت ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت به این صندوق در سال گذشته خبرداد گفت: اگر حمایت دولت از این صندوق در سال گذشته عملی نمی شد، به طور قطع صندوق با کسری شدید منابع مواجه می شد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر،علی جباری  مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی، از مساعدت ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت به این صندوق در سال گذشته خبرداد و  گفت: اگر حمایت دولت از این صندوق در سال گذشته عملی نمی شد، به طور قطع صندوق با کسری شدید منابع مواجه می شد. وی ادامه داد: این حمایت مالی دولت معادل حمایت ۵۰ سال قبل از صندوق بوده است.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳ دیماه سال ۱۳۴۷ هجری شمسی تأسیس شد و آیین‌نامه آن نیز در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۱۳۴۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

علی جباری، از بدهی یکصد میلیارد تومانی بیمه ایران  به صندوق تامین خسارت های بدنی خبرداد و گفت این شرکت همچنان بدهی خود را پرداخت نکرده هر چند که عمده شرکت های بیمه ای  همکاری خوبی برای  پرداخت دیون خود با صندوق دارند.

وی با بیان اینکه با حمایت دولت در سال گذشته صندوق تامین خسارت های بدنی توانست مانع از زندانی شدن ۳۲۰۰ نفر شود گفت: در سال گذشته و با پرداخت خسارت به ۱۵ هزار نفر،در مجموع صندوق به ۳۰ هزار خانوار کمک جدی  داشته است.

جباری، با بیان اینکه  یکی از منابع درآمدی این صندوق اخذ ۲۰ درصد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی است، تصریح کرد که تا پیش از سال  ۹۳ رقم بسیار ناچیزی از این محل به منابع صندوق پرداخت می شد.

“طبق قانون، دریافت پنج درصد از حق بیمه شخص ثالث از افراد توسط شرکت های بیمه ای و واریز آن به حساب  این صندوق جهت پرداخت خسارت به افراد حادثه دیده، وجوه بازیافت شده از حوادث رانندگی پس از پرداخت خسارت به زیاندیدگان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق، بیست درصد جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور، بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه ،کمک‌های اعطایی ازسوی اشخاص ثالث،جرایم نقدی دریافتی از شرکت‌های بیمه به علت اجرا نشدن مفاد این قانون و کمک‌های دولت در صورت ناکافی بودن منابع مالی صندوق از جمله محل های  درآمدی  این صندوق  به شمار می رود.”

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی، اذعان داشت که صندوق در سال  گذشته  ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که با حمایت دولت، این صندوق فقط از محل بند “الف” و”ب”که اخذ پنج درصدی  بیمه شخص ثالث بوده تامین درآمد می کند.

وی،برآورد کرد که درآمد صندوق در سال جاری به ۸۰۰ میلیارد تومان هم برسد و افزود که این صندوق در سال گذشته سودی نداشته است.

Leave a Reply