صرف ۳۰ درصد هزینه سلامت برای دارو

 هزینه های دارویی ، حدود ۱۰ درصدهزینه های بستری سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، هزینه های دارویی، حدود ۱۰ درصد هزینه های بستری سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص می دهد.
رییس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: حدود ۳۰ درصد هزینه های سلامت (بخش های سرپایی و بستری) صرف دارو می شود.
افزود:این در حالی است که این میزان در کشورهای پیشرفته بین ۱۱ تا ۱۷ درصد است؛ البته تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها تقریبا دو برابر ایران است.
وی یادآور شد: هزینه های دارویی ، حدود ۱۰ درصدهزینه های بستری سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص می دهد.
وی تاکید کرد: ۳۰ درصد هزینه های سالانه سازمان تامین اجتماعی نیز صرف خرید دارو می شود و طبق برآوردهای اولیه، این سازمان برای خرید دارو در سال ۹۳، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.
اهوازی گفت: رتبه نخست هزینه های دارویی بیمه تامین اجتماعی مربوط به داروی سوماتروپین (نوعی داروی هورمون رشد) است؛ داروی متفورمین (داروی دیابتی ها) هم به لحاظ تعدادی رتبه اول را در داروهای تامین اجتماعی دارد.
رییس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران افزود: نمی خواهیم هزینه های دارویی خود را کاهش دهیم بلکه بحث مدیریت آنها مطرح است.

۲۶ درصد داروهای موجود کشور خارج از تعهد بیمه ای هستند

رییس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: ۷۴ درصد داروهای موجود در کشور در تعهد بیمه ای و ۲۶ درصد آنها خارج از تعهد بیمه ای هستند که بسیاری از این داروها (داروهای خارج از تعهد بیمه ای)، داروهای اساسی هستند.

اهوازی افزود: این داروها به دلیل نداشتن راهنماهای بالینی و وجود نداشتن خرید راهبردی برای ورود به تعهد بیمه ای، دچار مشکل هستند.
وی خاطرنشان کرد: با مدیریت هزینه های دارویی می توان، هزینه های غیرضروری را حذف و به جای آن داروهای لازم را وارد پوشش بیمه ای کرد.
اهوازی ادامه داد: در نظر است سهم پرداخت دارویی بیماران خاص را با استفاده از روش های معینی، کاهش دهیم.

خط درمان در کشور از داروهای گران آغاز می شود

این مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: جای راهنماهای بالینی در نظام دارویی کشور خالی است و این مسایل در آموزش پزشکی ما وجود ندارد؛ حتی متخصصان، آموزش کافی در زمینه تجویز داروها را ندارند بطوریکه آنان تمام مطالب علمی را در تجویز داروها ، لحاظ می کنند اما هزینه دارویی را لحاظ نمی کنند.

اهوازی افزود: این درحالی است که در کشورهای دیگر پزشک به هزینه های دارویی با توجه به منافع ملی و منافع آحاد مردم، توجه دارد.
وی تاکید کرد: خط درمان در کشور از گران ترین داروها آغاز می شود و اگر آن داروها نباشد آن وقت به سمت داروهای ارزان گرایش می یابد.

Leave a Reply