صدور یک بیمه نامه زندگی جالب برای یک دانش آموز ایلامی

سرپرست شعبه ایلام شرکت بیمه معلم از اعطای بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری با تهسیلات خاص به دانش آموزی که قصد داشت به دو هزار تومان خود را بیمه کند خبر داد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی شرکت بیمه معلم، بهروز یوسفی با بیان اینکه طرح بیمه زندگی و سرمایه گذاری ۲۰ ویژه دانش آموزان بازخورد خوبی در استان داشته است، گفت: در یکی از مدارس شهرستانی از استان ایلام به نام بدره، دانش آموزی با دو هزار تومان به نماینده بیمه معلم مراجعه و از او صدور بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری را تقاضا می کند.

وی ادامه داد: از آنجا که چنین رقمی برای خرید پوشش بیمه عمر ناکافی است، موضوع با مدیران شرکت بیمه معلم در میان گذاشته شد و با موافقت مدیرعامل، قرار شد بیمه نامه زندگی برای «سعید صفری» با تسهیلات ویژه صادر شود.
یوسفی با اشاره بهاین که شرکت پرداخت حق بیمه سال اول بیمه نامه زندگی این دانش آموز را به مبلغ ۳۶۰ هزار تومان تقبل کرده است، گفت: افتخار می کنیم که توانستیم با آموزش صحیح و تبلیغات اثر بخش دانش آموزان را با فرهنگ بیمه عمر و سرمایه گذاری و پسانداز آشنا نمائیم.
بهروز یوسفی سرپرست شعبه ایلام با بیاناین که این بیمه نامه ۱۰ ساله صادر شده است، اظهار کرد: همچنین به پاس قدردانی ازاین دانش آموز، یه فقره بیمه نامه آتش سوزی برای مدرسهای که او در آنجا درس می خواند صادر شده است. سعید صفری دانش آموز سال اول دبستان نبوت در شهرستان درهشهر از توابع استان ایلام است.

Leave a Reply