رتبه بندی شرکتهای بیمه در صدور بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری

شرکت های بیمه دارای حدود ۴ میلیون بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری هستند و نسبت بازخریدی این بیمه ها طی ۶ سال اخیر سالانه ۴/۲ درصد بوده است. در سال های اخیر(۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری، بیمه ایران رتبه اول، بیمه پاسارگاد رتبه دوم و بیمه کارآفرین رتبه سوم را کسب کرده اند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بررسی ها نشان می دهد تعداد بیمه نامه های زندگی و سرمایه گذاری جاری شرکت های بیمه طی دوره ۱۳۸۸ تا  آذر ۱۳۹۳ بالغ بر  ۳,۹۱۹,۴۶۳  فقره است که این میزان نسبت به سال ۱۳۸۸حدود ۱۸۰ درصد رشد داشته است.

در دوره مذکور ۸ شرکت بیمه  دیگر به بازار عرضه و فروش بیمه های زندگی و سرمایه گذاری افزوده شدند. در سال های اخیر(۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری، بیمه ایران رتبه اول، بیمه پاسارگاد رتبه دوم و بیمه کارآفرین رتبه سوم را کسب کرده اند. میزان بازخرید بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری در دوره ۱۳۹۳- ۱۳۸۸، به طور متوسط برابر ۴/۲ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، بیمه‌های زندگی به سه دسته کلی بیمه‌های خطر فوت، بیمه‌های به شرط حیات و بیمه‌های زندگی و سرمایه گذاری (مختلط) تقسیم می شوند. در بیمه های زندگی و سرمایه گذاری، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه، فوت کند سرمایه بیمه به اضافه سرمایه گذاری انجام شده تا زمان فوت به استفاده کننده بیمه نامه پرداخت می گردد و در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، سرمایه بیمه به بیمه شده پرداخت می شود.
یکی از شرایط قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری این است که چنانچه بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه انصراف دهد، می تواند ارزش بازخرید بیمه نامه خود را براساس ارقام  مندرج در جدول پیش بینی تعهدات بیمه گذار و بیمه گر دریافت نماید. طبق مقررات شرط بازخرید صرفاً برای بیمه نامه  زندگی و سرمایه گذاری قابل اعمال است.
جدول زیر تعداد بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری و نسبت بیمه نامه بازخریدی به کل بیمه نامه صادره را از سال ۱۳۸۸ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۳ به تفکیک نشان می دهد.

دوره

تعداد بیمه نامه جاری (تجمعی)

تعداد بیمه نامه صادره هرسال

تعداد بیمه نامه بازخریدی

تعداد کل بیمه نامه جاری و بازخرید شده

نسبت بیمه نامه بازخریدی به کل بیمه نامه ها

۱۳۸۸

۱,۴۰۱,۷۸۵

***

۳۴,۴۹۲

۱,۴۳۶,۲۷۷

۲.۴%

۱۳۸۹

۱,۷۱۶,۹۸۹

۳۱۵,۲۰۴

۴۶,۵۳۷

۱,۷۶۳,۵۲۶

۲.۶%

۱۳۹۰

۲,۰۰۵,۳۲۲

۲۸۸,۳۳۳

۵۰,۲۲۲

۲,۰۵۵,۵۴۴

۲.۴%

۱۳۹۱

۲,۳۸۳,۳۰۹

۳۷۷,۹۸۷

۶۳,۱۴۲

۲,۴۴۶,۴۵۱

۲.۶%

۱۳۹۲

۳,۱۹۴,۷۹۸

۸۱۱,۴۸۹

۷۱,۶۰۶

۳,۲۶۶,۴۰۴

۲.۲%

نه ماهه منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۳

۳,۹۱۹,۴۶۳

۷۲۴,۶۶۵

۸۳,۱۴۲

۴,۰۰۲,۶۰۵

۲.۱%

رتبه بندی شرکت بیمه
سطح توانگری مالی شرکت بیمه

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

kamran
  • رتبه شرکتها در زمینه بیمه شخص ثالث هم اعلام میشه؟؟؟
  • بهترین پوشش رو کدوم بیمه عمر داره
۵.۰
Sending
User Rating ۴ (۴ votes)

One Response

  1. aminemadian بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

Leave a Reply