شعب برتر بیمه دانا معرفی شدند

در سی و یکمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی بیمه دانا، از شعب برتر این شرکت تجلیل و قدردانی شد .

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، در این همایش همچنین از پژوهشگران و ارایه کنندگان مقاله با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آمد . فهرست شعب برتر بیمه دانا در این همایش که مورد تقدیر قرار گرفتند، به شرح زیر است:
–    رتبه اول در بین کلیه شعب : شعبه آزادی تهران ، حسن غلامی
–     رتبه دوم در بین کلیه شعب : شعبه نقش جهان اصفهان ، حمید رضا بهشتی نژاد
–      رتبه سوم در بین کلیه شعب : شعبه هفت تیر کرج ، محمد اکبر آبادی
–    رتبه اول در بین شعب درجه یک : شعبه نقش جهان اصفهان، حمید رضا بهشتی نژاد
–    رتبه دوم در بین شعب درجه یک : شعبه قزوین ، سید مسعود حسینی
–    رتبه سوم در بین شعب درجه یک : شعبه حافظ شیراز، احمد نجفی
–    رتبه اول در بین شعب درجه دو : شعبه خلیج فارس ، علی رنجبر
–    رتبه دوم در بین شعب درجه دو : شعبه کرمان ، محمد رضا زنگی آبادی
–     رتبه سوم در بین شعب درجه دو : شعبه همدان ، محمد مقصودی
–    رتبه اول در بین شعب درجه سه : شعبه سنندج ، بهروز باوفا
–     رتبه دوم در بین شعب درجه سه : شعبه شهرکرد ، حمید رضا تسلیمی
–     رتبه سوم در بین شعب درجه سه : شعبه اردبیل ، نادر انوری زاده
براساس این گزارش همچنین لوح سپاس پژوهش و مقالات برتر به دکتر رضا جعفری رییس هیات مدیره بیمه دانا، حسین ثنایی معاون مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات بیمه ای و علی پارسا منش رییس شعبه ساوه اهداء شد .

دیدگاه خود را ثبت کنید: