شعبه بیمه آسیا در جزیره کیش افتتاح شد

شعبه بیمه آسیا در جزیره کیش، با حضور نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مدیران بیمه آسیا و سازمان منطقه آزاد کیش افتتاح شد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در مراسم افتتاحیه شعبه بیمه آسیا در جزیره کیش با اشاره به رتبه اول بیمه آسیا در رتبه بندی یکصد شرکت برتر در گروه مؤسسات بیمه ای و پتانسیل مناسب این شرکت برای سرمایه گذاری و رشد گفت : یکی از استراتژی های بیمه آسیا گسترش شبکه فروش در مناطق دارای ظرفیت و پتانسیل عملیات بیمه ای از جمله مناطق آزاد است.
نایب رئیس هیأت مدیره بیمه آسیا با تاکید بر دو کارکرد اساسی شرکت های بیمه ،اظهار داشت: اولین کارکرد وجود یک بیمه گر در کنار هر فعالیت اقتصادی است تا ریسک آن فعالیت را پوشش دهد ؛ زیرا اقتصاد و بیمه مکمل هم هستند.
مدیر عامل بیمه آسیا دومین کارکرد را مربوط به حوزه تأمین مالی دانست و افزود: بیمه به عنوان یک نهاد مالی می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
دکتر کاردگر ضمن تصریح پتانسیل بالقوه جزیره کیش بیان داشت: بیمه آسیا با توانمندی مالی ،کارشناسان خبره و شبکه فروش قدرتمند خود می تواند پیشتاز فعالیت های بیمه ای در جزیره کیش با شد.
دکتر علی جیرفتی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش طی سخنانی ،ضمن ابراز خرسندی از میزبانی جزیره کیش از یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور در حوزه بیمه، اهداف مناطق آزاد در حوزه اقتصادی را دو محور گردشگری و تجارت خواند و گفت: دستیابی به توسعه بدون بیمه ها امکانپذیر نیست.
وی اهداف مناطق آزاد را اجرای طرح های نوین در منطقه ای کوچک، شناخت قوت هاو ضعف ها و در نهایت اجرا درمناطق بزرگ تر عنوان کرد.
ابراهیم رضوانی ،معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیزدر سخنانی اظهار داشت : فعالیت در جزیره کیش صید های خوبی را در اختیار قرار می دهد که بیمه آسیا می تواند با تدابیر خوب خود به آن جامه عمل بپوشاند
وی در ادامه با اشاره به مفهوم سرمایه اجتماعی و اعتماد و اطمینان مردم به شرکت های بیمه افزود: محصول بیمه به نوعی یک سرمایه اجتماعی است و هر چه این سرمایه غنی تر باشد نگاه مردم به بیمه مستحکم تر و موفقیت بیمه بیشتر خواهد شد.
رضوانی ضمن آرزوی رشد و تعالی هر چه بیشتر بیمه آسیا در کشور، جایگاه بیمه آسیا را در بین صد کشور برتر، جایگاه مطمئن و بزرگی عنوان کرد که موجب افتخار اعضای خانواده بزرگ بیمه آسیا است.

دیدگاه خود را ثبت کنید: