شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.( ماده ۹۴ قانون تجارت )
در این تعریف :

 1. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.
 2. مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ؛
 3. سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ؛
 4. شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد.

شرکت با مسئولیت محدود برای کدام فعالیت ها بهتر است ؟

این شرکت ها برای کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف مناسب می باشد.
به طور کلی محدودیت فعالیتی ندارد.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ، شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.

شرکت سهامی خاص برای کدام فعالیت ها بهتر است ؟

شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانون گذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

در صورتیکه برای ثبت شرکت، ثبت برند، امور مالیات و بیمه نیاز به مشاوره با متخصص یا پیگیری امور را دارید می توانید بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید تا از خدمات افراد متخصص در این حوزه ها استفاده نمایید.

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 1.  در شرکت با مسوولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .
 2.  در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسوولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
 3.  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسوولیت محدود اختیاری است .
 4.  مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسوولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .
 5.  انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسوولیت محدود اختیاری است .
 6. شرایط احراز حدنصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسوولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .
 7. سرمایه در شرکت با مسوولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
 8. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسوولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .
 9.  تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسوولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسوولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
 10.  حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسوولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
 11.  تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسوولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسوولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود

شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 1. در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
 2. افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 3. حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

در صورتیکه برای ثبت شرکت، ثبت برند، امور مالیات و بیمه نیاز به مشاوره با متخصص یا پیگیری امور را دارید می توانید بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید تا از خدمات افراد متخصص در این حوزه ها استفاده نمایید.

لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *