حکم فرمایی شرکت های خارجی در صنعت بیمه ویتنام

سال گذشته پنج شرکت خارجی با تصاحب ۹۲ درصد از این بازار بر کل صنعت بیمه ویتنام حکم فرمایی کردند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از صنعت بیمه، طبق گزارش سازمان نظارتی بیمه در ویتنام (ISA) که تحت نظر وزارت اقتصادی این کشور فعالیت می کند، برای رشد رقابت و تقویت روند توسعه بازار بیمه در این کشور، چارچوب قانونی برای انجام عملیات های بیمه ای کارگزاران شرکت های بیمه بهبود می یابد.

این سازمان در بیانیه خود آورده است که قوانین جدید به کارگزاران بیمه این اجازه را می دهد خدمات مشاوره ای انجام دهند و با شرکت های بین المللی همکاری کنند.

“پونگ نگوک خانه” رئیس این سازمان گفت: در کنفرانس هفته گذشته به خوبی مشخص شد که شرکت های بیمه به اندازه دیگر فرآیندهای توسعه اجتماعی-اقتصادی برای رشد صنعت بیمه مهم هستند.

در این کنفرانس فعالان بازار بیمه درباره مشکلات شان سخن گفتند و چگونگی نظارت بر این بازار را بررسی کردند.

بازار بیمه ویتنام با تجربه رشد ۱۲.۶ درصدی حدود ۱.۱۳ میلیارد دلار حق بیمه را به خود اختصاص داده است. طی سال های ۱۴-۲۰۱۱ میزان حق بیمه ثبت شده توسط کارگزاران بیمه به ۹۷۹.۸ میلیون دلار رسید که با ۲۲.۷ درصد کل حق بیمه غیر زندگی در این کشور برابری می کند.

این رشد در شرایطی محقق شده است که در قیاس با سال گذشته میلادی، بازسازی اقتصادی به کندی پیش رفته است و نرخ بهره و رتبه اقتصادی این کشور نیز با کاهش همراه بوده است. اقتصاد کلان در نیمه نخست سال جاری میلادی بر بازار بیمه ویتنام تاثیر شگرفی داشته است. به هر حال، بیمه های تجاری همچنان عملیات های اجرای مناسبی دارند.

در حال حاضر فاصله بزرگی بین شرکت های داخلی و بین المللی برای مدیریت ظرفیت ها و تصاحب سهمی از بازار ویتنام وجود دارد. سال گذشته پنج شرکت خارجی با تصاحب ۹۲ درصد از این بازار بر کل صنعت بیمه ویتنام حکم فرمایی کردند.

Leave a Reply