سه شرکت بیمه‌ ای آلمانی، سوئیسی و فرانسوی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند

سه شرکت بیمه‌ای آلمانی، سوئیسی و فرانسوی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند.

معاون بیمه اتکایی بیمه مرکزی، از واگذاری و صادرات مقادیر زیاد ریسک های بیمه ای به خارج از کشور در صورت لغو تحریم های بین المللی خبر داد و گفت که در این صورت و با ایجاد امکان پوشش ریسک ها از خارج از کشور، فصل جدیدی در صنعت بیمه کشور آغاز خواهد شد.

به گزارش بیدبرگ و به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مینا صدیق نوحی بیان کرد: واگذاری و انتقال ریسک های بیمه ای کشور به خارج را امری سهل تر در قیاس با پذیرش ریسک از خارج کشور برشمرد و تاکید کرد که فروش خدمات بیمه ای به خارج کشور و دریافت حق بیمه از آنها امر آسانی نیست.

به گفته وی، صادرات خدمات بیمه ای از کشور به خارج منوط به داشتن رتبه بندی بین المللی شرکت های داخلی و داشتن حق بیمه تولیدی بالا است و تاکید کرد که داشتن سرمایه بالای یک شرکت بیمه ای ملاک عمل برای حضور در بازار های جهانی نیست.

عضو هیات عامل بیمه مرکزی با بیان اینکه کل حق بیمه تولیدی کشور بین شش تا هفت میلیارد دلار بوده که رقم بزرگی هم نیست، تصریح کرد که در عین حال، حق بیمه اتکایی بازار داخل در قیاس با خارج بسیار ناچیز است و قابل توجه نیست.

صدیق نوحی، شناخت شرکت های بیمه ای خارجی و آگاهی از قوانین بازار های بین المللی برای شرکت های بیمه ای را امری ضروری دانست و گفت که ورود بدون شناخت در بازارهای بین المللی با شکست مواجه می شود.

وی، از رایزنی با شرکت های بیمه ای از کشورهای سوئیس، فرانسه و انگلیس برای حضور دربخش اتکایی صنعت بیمه ای کشور سخن گفت و تاکید کرد که درصورت رفع تحریم های بین المللی، این شرکت های با تابعیت های مذکور، مایل به انتقال ریسک های بیمه ای از ایران به خارج از کشور بوده وآنها تمایل دارند به ریسک پذیری دارند.

به گفته معاون بیمه اتکایی بیمه مرکزی، مذاکرات با شرکت های انگلیسی، فرانسوی و سوئیسی در حد اولیه بوده و به مرحله قطعیت نرسیده وگفت که تا اکنون هیچ شرکت بیمه ای با تابعیت آمریکا، برای حضور در صنعت بیمه ایران ابراز علاقه نکرده است.

وی، با بیان این که قرار نیست این شرکت های خارجی به همکاری مستقیم با شرکت های بیمه ای داخلی بپردازند افزود که علاقه آنها حضور در بخش اتکایی بوده که در این صورت پذیرش ریسک به خارج کشور مورد توجه خواهد بود.

Leave a Reply