کدام شرکت های بیمه شاکیان بیشتری دارند؟

صنعت بیمه از ابتدای سال جاری بالغ بر ۱۰۸۳ فقره شکایت از سوی بیمه گذاران دریافت کرده که در میان شرکت ها، بیمه توسعه که به تازگی با مدیریت سعید افشاری اداره می شود و برخی افراد که در وقوع مصایب شرکت نقش شایانی داشته اند صلاحیتشان به تائید بیمه مرکزی رسیده و نامشان در فهرست اعضا هیات مدیره دیده می شود، با ۱۵۹ فقره خسارت هنوز رکوردار در این زمینه است . هرچند که آمارهای بیمه مرکزی عملکرد این شرکت در سال های ۹۴ را صفر گزارش کرده وشرکت فعالیتی در سال گذشته نیز نداشته است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ایران و جهان، از ابتدای سال جاری بالغ بر ۱۰۸۳ فقره شکایت از سوی بیمه گذاران به بیمه مرکزی مطرح شده که پس از بیمه توسعه به تبع بیشترین شکایت ۱۳۵مورد مربوط به بزرگترین شرکت بیمه ای کشور یعنی بیمه ایران است.

پس از این شرکت ها ملت و پارسیان به ترتیب با ۸۳ و ۷۵ مورد شکایت ایستاده اند… جایگاه بعدی شکایت های بیمه ای مربوط به بیمه دازی است که با ۷۳ فقره شکایت این رتبه را به دست آورده است. بیمه دانا نیز با ۶۸ فقره شکایت در جایگاه بعدی قرار گرفته است. البته بیمه های سینا و آسیا و نوین نیز تعداد شکایت های بیشتری نسبت به سایر بیمه گران دارند.
نکته حائذ اهمیت در این خصوص تعداد شکایت ها نیست چرا که به هر حال نارضایتی از بنگاه اقتصادی و شکایت از برخی کسب و کارها نمای دیگری از فعالیت های اقتصادی است و طبیعی به شمار می روند. اما بحث مشتری مداری در جایی مطرح می شود که مشتریان در یک پروسه منطقی بتوانند پاسخ های مقتضی دریافت کنند.

بررسی ها نشان می دهد که متوسط زمان پاسخ گویی به شکایت ها در شرکت های مختلف متفاوت بوده است به طوری که متوسط زمان پاسخ گویی به شکایات در بیمه های امید و سینا به ترتیب به ۵۴ و ۳۸ روز می رسد. این در حالی است که در شرکت بزرگی مانند بیمه آسیا متوسط زمان پاسخ گویی به شکایت ۷ روز و در بیمه پارسیان ۶ روز گزارش شده است.

لازم به اشاره است که ماده ۲۶ آئین نامه شماره ۷۱ شورای عالی بیمه اذعان داشته که مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه ای که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایات رسیدگی شوند، اما رسیدگی به درخواست های مشتری در اسرع وقت در فضای رقابتی امروز از ضروریات است.
ایران و جهان در ادامه جدول شکایت از شرکت های بیمه را از ابتدای سال جاری منتشر کرده است.

 

شکایت از شرکت های بیمه سیر صعودی گرفت/کدام شرکت ها شاکیان بیشتری دارند؟

Leave a Reply