نورافکن بیمه مرکزی بر کارنامه خسارت بیمه‌ها و سهم بازار بیمه

یک شرکت بیمه خصوصی با سرعت قابل ملاحظه ای از سایر شرکت ها در نسبت خسارت سبقت گرفته است .

به گزارش بیدبرگ و نقل از آمارهای رسمی بیمه، مرکزی نشان می دهد که تنها شرکت بیمه دولتی بازار در حال از دست دادن سهم بازار خود است به طوری که سهم بازار این شرکت از حق بیمه تولیدی در فروردین ماه سال جاری به ۳۶.۵۲درصد رسیده است و در حالی که سهم بازار این شرکت در سال گذشته ۴۰.۶۱ درصد بوده است .در کنار این شرکت وضعیت بیمه آسیا قابل تامل است به گونه ای که سهم بازار این شرکت از ۱۰.۲۴ در پایان سال گذشته به ۱۴.۱۰درصد افزایش یافته و به نظر می رسد که سهم بازار بیمه ایران به این شرکت منتقل شده است .

آئینه آمار نشان می دهد که وضعیت بیمه سینا بسیار نگران کننده است و نسبت خسارت این شرکت به ۱۷۳.۳۲درصد رسیده است.این گزارش می افزاید بیمه سینا در مقابل تولید ۱۳۶ هزارو ۹۴۲ میلیارد ریال حق بیمه ۲۳۷ هزارو ۳۴۵ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است .این در حالی است که بیمه مرکزی تاکنون در خصوص وضعیت این شرکت سکوت کرده و تذکر رسمی برای وضعیت توانگری مالی و یا عملکرد این شرکت را در خروجی سایت خود قرار نداده است . رویکردی که در قبال سایر شرکت ها با جدیت پیگیری می شود و بر روی خروجی بیمه مرکزی قرار می گیرد .

البته وضعیت نسبت خسارت بیمه های دانا ، ملت و پارسیان نیز بیش از ۸۰ درصد گزارش شده است . البته در بین این شرکت ها بیمه ملت در این بخش نسبت به دوره گذشته ۲۸درصد رشد را تجربه کرده این در حالی است که بنابر آمارها نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۲.۹درصد بوده است .

نکته دیگر در خصوص آمارهای اعلامی اینکه در حالی که رشته ثالث به عنوان رشته ای زیان ده همواره از سوی مسئولین مورد اشاره قرار می گیرد اما نسبت خسارت این رشته در فروردین ماه ۴۴درصد بود و رشته اعتبار با تفاوت زیاد از این رشته نسبت خسارت ۳۵۹۰واحدی را به ثبت رسانده است . شرکت های بیمه در حالی حق بیمه ۴ هزارو ۱۲۲ میلیارد و ۹۶۳ میلیون ریالی از رشته ثالث و ۴۸۴ هزارو ۷۳۲ میلیون ریالی از حوادث راننده را به ثبت رسانده اند که باید عوارض نیروی انتظامی را بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه به صورت هفتگی پرداخت کنند .
نکته دیگر اینکه هر چند که در روزهای گذشته خبر رسمی از افزایش سرمایه بیمه دی منتشر نشده ،اما آمارها نشان می دهدکه نسبت خسارت در این شرکت به ۳۹درصد رسیده است .
جمع کل حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور در فروردین ماه به ۱۰ هزارو ۲۶۰ میلیارد و ۱۰ هزارو ۲۶۰ میلیارد و۳۹ میلیون ریال رسیده و خسارت های پرداختی نیز ۵ هزارو ۴۲۴ میلیارد ۷۹۱ میلیون ریال گزارش شده است .

نکته دیگر در خصوص گزارش بیمه مرکزی اینکه ذیل جدول عملکرد شرکت های بیمه ، بیمه مرکزی متذکر شده است که توضیح آنکه شرکت بیمه متقابل کیش در این مدت عملکردی نداشته است. همچنین پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه خلال سال ۱۳۹۳ (در رشته های بیمه خودرو و انواع بیمه های زندگی) ابطال شده است. ضمنا آمار عملکرد شرکت مزبور در فروردین ۹۴ در سایر رشته ای بیمه ای ارائه نگردیده است .عدم ارائه آمار از سوی بیمه توسعه به نظر می رسد به دلیل عدم صدور بیمه نامه در سایر رشته ها باشد چراکه به اذعان مدیر مدیر کل فنآوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی آمار از طریق سنهاب به بیمه مرکزی ارسال می گردد.البته خسارت های پرداختی از سوی شرکت ها نیز از طریق همین سامانه به اطلاع بیمه مرکزی می رسد.

Leave a Reply