اتکای بیش از حد سرویس های مالی به بیمه سایبری

یکی از شرکت های IT پیشرو هشدار داد؛ سرویس های مالی در خطر اتکا به بیمه سایبری قرار دارند و بسیاری از آن ها معیارهای اصلی محافظت کننده از تراکنش ها را در نظر نمی گیرند. در سال ۲۰۱۴، صنعت سرویس های مالی در حدود ۳۰ درصد بیش تر از سایر بخش ها دچار حمله های سایبری شد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، بسیاری از شرکت های IT بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی فقط به بیمه سایبری متکی هستند. یکی از شرکت های IT پیشرو هشدار داد؛ سرویس های مالی در خطر اتکا به بیمه سایبری قرار دارند و بسیاری از آن ها معیارهای اصلی محافظت کننده از تراکنش ها را در نظر نمی گیرند.

با توجه به داده های منتشر شده از سوی شرکت امنیتی Websense ؛ در سال ۲۰۱۴، صنعت سرویس های مالی در حدود ۳۰ درصد بیش تر از سایر بخش ها دچار حمله های سایبری شد. کارل لئونارد، مدیر تحلیلگر امنیتی این شرکت معتقد است بسیاری از این شرکت ها به بیمه اتکای بیش از حد دارند.

وی به خبرگزاری ITPro در این باره گفت : « باید تمرکز شرکت ها معطوف به این موضوع گردد که بهترین امنیت ممکن برقرار شده باشد و صرفا جهت سادگی امور به شرکت های بیمه متکی نباشند. »

وی افزود : « بیمه مشکلات ریشه ای را برطرف نمی کند و با بیمه کردن سرویس های مالی، مشخص نمی شود ممکن است با چه تهدیدهایی روبرو باشیم و چه راهکارهایی باید در نظر گرفته شود.»

لئونارد بر این موضوع تاکید دارد که صنعت سرویس های مالی نباید بیمه سایبری را محدود کند و فقط باید در کنار مدیریت مخاطرات IT فعالیت داشته باشد.

وی هم چنین افزود: « ممکن است وقتی به جزئیات بیمه سایبری بنگریم، آن ها دلیلی برای اعتبار گام های ضروری برای تامین امنیت خود داشته باشند.»

شرکت های بیمه به این سمت حرکت می کنند. خبرگزاری Aviva اعلام کرده است که  از این پس در بیمه سایبری این شرکت تحت عنوان IDT 911،  قبل از اعتبارسنجی سیاست های بیمه، باید تمهیدات امنیتی تعیین شده ای رعایت شده باشد.

Leave a Reply