سبقت صنعت گردشگری از صنعت بیمه

موسسات بیمه درعرصه صادرات غیرنفتی به دو گونه می توانند نقش آفرینی کنند. اول اینکه خود بیمه گران بازرگانی با خرید ریسک های منطقه ارزآوری داشته باشند؛ ایران می تواند ازطریق ارتباط با کشورهای منطقه مانند ترکیه و عراق خرید ریسک و صادرات خدمات بیمه را آغاز و به تدریج وارد بازارهای بزرگ تر شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از دنیای اقتصاد، طبق آمارهای قابل اتکا، صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ افزایش یافت و برنامه های دولت حکایت از سیرصعودی صادرات غیر نفتی دارد، به طوری که ۶۳ میلیارد دلار کالا و خدمات از ایران به خارج صادرشده است.

حجم صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۳ حدود ۶۳ میلیارد دلار اعم از صادرات کالا، خدمات و میعانات گازی به خارج از کشور بود که سهم صادرات خدمات ازاین میزان قریب ۱۳ میلیارد دلار بود و بخش عظیمی از آن شامل درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری و جذب توریست به ایران بوده است. هر چند در آمارها سهم بیمه در صادرات خدمات کمتر از صنعت گردشگری است اما توجه به صنعت گردشگری بازارخوبی را برای شرکت های بیمه ایجاد می کند، به طوری که بیمه گران با عرضه بیمه های توریستی می توانند به داخل کشور ارزآوری داشته باشند. نقش دوم بیمه در توسعه صادرات غیرنفتی پوشش انواع ریسک هایی است که سرمایه ها را تهدید می کند. بیمه گران می توانند با پوشش ریسک های تولیدی، خدماتی و کشاورزی فعالان اقتصادی را در تولید و صادرات حمایت کنند.
درحال حاضرسهم خدمات بیمه در صادرات غیرنفتی اندک است و تحریم ها به این موضوع دامن زده است اما با رفع تحریم ها صنعت بیمه کشور می تواند با مدیریت درست ریسک، نقش فعال در پوشش انواع ریسک ها و افزایش ظرفیت نگهداری هدف بزرگ صادرات خدمات بیمه را محقق کند. نقش شرکت های بیمه درتسهیل تجارت خارجی را نمی توان نادیده گرفت، اقتصاد ایران دریکی از مهم ترین دوران تاریخی خود قرار دارد. از یکسو درحال ورود به فضای اقتصاد جهانی و تعامل سخت با اقتصاد بین المللی است و از دیگر سو درحال حرکت به یک اقتصاد پویای تولیدی والبته بدون اتکای صرف به نفت. در این فضا یکی از مهم ترین و کلیدی ترین اقدامات ایجاد زمینه های مساعد برای جذب سرمایه گذار به ایران است. بدون تردید بیمه، مهم ترین زمینه مساعد کاهش ریسک های سرمایه گذاری در ایران است. ازجمله عواملی که همواره موجب نگرانی صادرکنندگان است، وجود ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات است.
عدم وصول به موقع مطالبات ازخریداران خارجی بعضا صادرکننده را درتنگنا قرار داده و باعث ناتوانی او در ایفای تعهدات مالی به اعتباردهندگان داخلی می شود. توسعه صادرات و حفظ شرایط و ماندگاری درآن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانونی غیرقابل تغییر درآمده باشد و هرکدام از دستگاه های اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها وتشکل های صادراتی و سازمان های خدمات رسانی تجاری ازقبیل بانک، بیمه، حمل ونقل و… به وظایف خود به خوبی عمل کنند. اکنون باید درجاده صادرات غیرنفتی گام برداریم و درارتقای سطح فرهنگ «اقتصاد بدون نفت» تلاش کنیم. دراین زمینه نقش عمده صنعت بیمه درتوسعه اقتصادی کشورها شامل حمایت های لازم به منظور حفظ ثروت ملی و اطمینان در سرمایه گذاری ها می شود.

نویسنده: امین شیرکانی

Leave a Reply