ساماندهی شبکه کارگزاران رسمی بیمه با جدیت در حال انجام است

ساماندهی شبکه کارگزاران رسمی بیمه با جدیت در حال انجام است.

پس از عملیاتی شدن سامانه سنهاب که بر اساس جلسات کارشناسی متعدد صورت پذیرفت، فراخوان و لزوم ثبت اطلاعات و مشخصات مورد نظر تمامی کارگزاران رسمی بیمه در سامانه مذکور از طریق مرکز داده های اداره کل فاوا و اداره نظارت بر صلاحیت کارگزاران بیمه مرکزی اعلان عمومی شد.

به گزارش بیدبرگ و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، حسب برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی چند گانه با ادارات کل فاوا و پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای مقرر شد، اطلاعات مربوطه از قبیل تاریخ اعطای پروانه فعالیت، قبولی آزمون کتبی و شفاهی، آموزش توجیهی، معافیت بازنشستگان صنعت بیمه از آزمون کتبی مربوط به کارگزاران رسمی بیمه توسط اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای در سامانه سنهاب مورد بررسی و تائید قرار گرفته و مراتب از طریق سامانه مذکور به این اداره ارسال می شود.

بر اساس این گزارش، پس از آموزش های لازم و تبیین ظرفیت ها و قابلیت های سامانه سنهاب، شرکت های بیمه مکلف شدند فیلدهای اطلاعاتی کدهای اعطایی به تمامی کارگزاران رسمی بیمه و رشته های بیمه ای، فعالیت و حدود اختیارات آنها شامل مجوز های دریافت حق بیمه، بازدید از ریسک و پیگیری خسارت و همچنین کدهای شناسایی نشده مورد بررسی و تائید قرار گرفته و مراتب از طریق سامانه مذکور به کارتابل اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای ارسال گردد تا بعد از انجام مراحل مذکور، فرایند کنترل و تائید نهایی اطلاعات ثبت شده اعمال و پس از آن فرایند مدیریت و نظارت بر شبکه کارگزاران رسمی بیمه از طریق اعمال شاخص های کنترلی لازم صورت پذیرد.

بر اساس همین گزارش، در طی فرآیند ثبت اطلاعات و مشخصات کارگزاران بیمه و عملیاتی شدن سامانه مذکور، پیشنهادات مربوطه و موارد درخواستی اصلاحی به تناوب طی جلسات و مذاکرات کارشناسی متعدد حضوری و تلفنی و مکاتبات متعدد فاوا، به آن اداره کل اعلام شده و در موارد مقتضی پیگیری های لازم به صورت مستمر و روزانه انجام می یابد.

شاخص های کنترلی قبل از اعطای پروانه کارگزاری، پس از تائید معاون نظارت، مورد تائید اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای نیز قرار گرفته و مراتب لازم برای پیاده سازی و عملیاتی شدن در سامانه مذکور به اداره کل فاوا ارائه شد. ضمن اینکه با توجه به مشکلات بوجود آمده، طی جلسات کارشناسی و مکاتبات متعدد بعمل آمده با اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای، تاکید و مقرر شد اعطای پروانه جدید کارگزاری به قبول شدگان آزمون های کتبی و شفاهی لازم به صورت سیستمی و پس از اعمال شاخص های کنترلی مورد اشاره در سامانه سنهاب صورت پذیرد.

موارد دیگر در این گزارش به شرح زیر است:

۱. لیست و مشخصات کارگزاران بیمه ای که علی رغم اطلاع رسانی های لازم و اخطارهای داده شده نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام نکرده اند، طی بخشنامه ای به تمامی شرکت های بیمه ابلاغ و تاکید شد که از هر نوع همکاری با کارگزاران مورد اشاره از قبیل صدور بیمه نامه های پیشنهادی و پرداخت کارمزد خودداری شود.

۲. پس از ابلاغ بخشنامه ابلاغی موضوع ردیف شماره ۶، برخی از کارگزاران بیمه نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام کرده اند که به تناوب طی بخشنامه های ابلاغی به تمامی شرکت های بیمه محدودیت های اعمال شده در خصوص آنها برطرف شد. این در حالی است که با توجه به اینکه اقدام موثری توسط کارگزاران بیمه ای که در سامانه مذکور ثبت نام کامل نکرده اند پروانه فعالیت آنها در مرحله نخست تعلیق و در مرحله پروانه فعالیت کارگزاری های مورد اشاره به طور دائم لغو و مراتب به کلیه شرکت های بیمه نیز ابلاغ شد.

۳. پس از انجام کنترل های لازم در خصوص چگونگی بررسی و تائید اطلاعات و مشخصات کارگزاران بیمه توسط شرکت های بیمه، مغایرت های لازم احصاء و به همراه جداول آماری لازم از جانب معاون نظارت به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام و بر انجام موارد مورد درخواست تاکید شد. به دنباله آن راهنمائی های لازم به صورت مستمر نیز به مدیریت های ذیربط آن شرکت های بیمه ارائه شد. ضمن اینکه، جلسات کارشناسی حضوری با شرکت های بیمه ای که نسبت به تائید نهایی اطلاعات کارگزاران طرف همکاری اقدام نکرده بودند، با همکاری اداره کل فاوا برگزار و مغایرت های لازم مجدداً مورد بررسی قرار گرفت که پس از آن اکثر شرکت های بیمه مربوطه اقدامات لازم را بعمل آوردند.

۴. در راستای ایجاد ارتباطات الکترونیکی و سیستمی فیمابین کارگزاران رسمی بیمه با بیمه مرکزی و شرکت های بیمه، اقلام اطلاعاتی مربوط به کارگزاران رسمی بیمه از جمله تغییرات محل فعالیت، تغییرات اطلاعات تماس، تمدید پروانه فعالیت، سوابق تخلفات، تذکرات و شکوائیه های واصله، دسترسی کارگزاران بیمه به سامانه سنهاب و مشاهده پرتفوی و آمار و عملکرد خود، ایجاد ارتباط از طریق پیامک و ایمیل، در خواست های شخصی تعلیق یا لغو پروانه کارگزاری، اطلاعات و مشخصات کارکنان و بازار یابان آنها، درخواست آزاد سازی وجه ضمانت، درخواست استفاده از تخفیف بیمه نامه توسط کارگزاران، استعلام نرخ و شرایط بیمه نامه توسط کارگزاران از شرکت های بیمه و… با احصای فیلدهای اطلاعاتی مورد نظر به صورت مبسوط تدوین و  پس از تائید معاون نظارت به اداره کل فاوا ارائه شد.

۵. گزارشات تخصصی مورد نیاز از قبیل لیست و مشخصات کارگزاران فعال، تعلیق و لغو فعالیت ها بر اساس فیلدهای اطلاعاتی مورد درخواست، عملکرد ( پرتفوی ) کارگزاران بیمه به تفکیک شرکت بیمه، رشته بیمه و بر اساس حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه نامه پیشنهادی، کارمزد دریافتی، هزینه وصول، سود مشارکت در منافع ، نسبت خسارت و… در بازه زمانی معین ( ماه و سال )،  لیست و مشخصات کارکنان و بازاریابان کارگزاران بیمه ، حدود اختیارات کارگزاران بیمه به تفکیک شرکت بیمه، لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های کارگزاری بیمه، لیست و مشخصات سهامداران شرکت های کارگزاری بیمه، سوابق تخلفات، شکوائیه ها و تذکرات داده شده، کارگزاران فاقد عملکرد بیمه ای مناسب در بازه زمانی معین، لیست و مشخصات کارگزاران بیمه ای که پروانه فعالیت آنها منقضی شده و… نیز احصاء و به اداره کل فاوا ارائه شد که برخی از گزارشات مورد نیاز عملیاتی و سایر موارد به همراه انجام اصلاحات تکمیلی در حال انجام و پیگیری است.

جزییات این گزارش در سایت  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل دسترس است و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به آن مراجعه کنند. شایان ذکر است که هر گونه ویرایش اطلاعات و مشخصات کارگزاران بیمه به صورت آنلاین و در فرمت مورد نظر در پایگاه اطلاع رسانی موصوف نمایش داده می شود.

Leave a Reply