ساده سازی مفاهیم بیمه ای کمک به ارتفاء دانش عمومی بیمه

عضو حقوقی شورای عالی بیمه، با اشاره به نا آشنا بودن مردم به مقررات و مفاهیم بیمه گفت: باید با ساده سازی مفاهیم بیمه ای به شفافیت قراردادهای بیمه کمک کنیم تا در نهایت دانش عمومی بیمه جامعه ارتقا یابد.

به گزارش بیدبرگ و به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر بهزاد پور سید عضو حقوقی شورای عالی بیمه با اعلام این مطلب گفت: سندیکا فضای مناسبی برای هم اندیشی و تعامل میان صاحب نظران صنعت بیمه است.

وی با انتقاد از کمبود هم نوایی در صنعت بیمه گفت: بعضا برای وضع یک آیین نامه، نظرات متفاوتی از ارکان صنعت بیمه به شورای عالی بیمه می رسد و فرصت های مقررات گذاری صحیح و متناسب با نیاز های صنعت بیمه از دست می رود.

این عضو حقوقی شورای عالی بیمه با تاکید بر استفاده از ظرفیت های سکوت و ابهام در قوانین گفت: مدیران حقوقی شرکت های باید از این ظرفیت ها بهره گیرند و از ارسال پیشنهاداتی که با نصح صریح قانون مغایرت دارد، پرهیز کنند.

پورسید، با اشاره به استقبال شورای عالی بیمه از پیشنهادات شرکت های بیمه گفت: به هر میزان که شما اطلاعات کامل تری به ما بدهید مطمئنا نتیجه مصوبات شورای عالی بیمه با خواسته شرکت های بیمه منطبق تر خواهد بود.

وی افزود: شرکت های بیمه باید در مطالعات تطبیقی مشارکت داشته باشند و نگذارند اطلاعات ما به تحقیقات بیمه مرکزی محدود شود.

عضو حقوقی شورای عالی بیمه، با اشاره به نا آشنا بودن مردم به مقررات و مفاهیم بیمه گفت: باید با ساده سازی مفاهیم بیمه ای به شفافیت قراردادهای بیمه کمک کنیم تا در نهایت دانش عمومی بیمه جامعه ارتقا یابد.

پورسید از دغدغه اهالی صنعت بیمه در خصوص رقابت ناسالم گفت: با توجه به اینکه فصل ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی فرصت مناسبی برای رقابت سالم ایجاد کرده است، همه از رقابت ناسالم در صنعت بیمه انتقاد می کنند اما کسی تا کنون برای آن پیشنهاد عملی ارائه نکرده است.

وی با تاکید بر نقش مدیران حقوقی در توسعه خدمات متنوع و جدید بیمه ای گفت: برای توسعه صنعت بیمه باید خدمات نوین و متناسب با نیازهای جامعه از سوی شرکت های بیمه ارائه شود و در صورت نیاز برای تقویت شرکت های خرد، می توان از ظرفیت ادغام استفاده کرد.

وی در پایان از مدیران حقوقی شرکت های بیمه خواست برای جلب اعتماد در صنعت بیمه و تقویت حاکمیت شرکتی تلاش کنند تا با کمک یکدیگر به بازار بیمه سامان دهند.

در ادامه این نشست دکتر سید میرقاسمی، مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از برگزاری این جلسه گفت:کارگروه حقوقی سندیکا باید برای استعلام مسائل حقوقی مرجع باشد.

وی با تاکید بر رعایت حقوق بیمه گذاران گفت: انتظار میرود مدیران حقوقی شرکت های بیمه با بیمه مرکزی تعامل بیشتری داشته باشند تا بتوانیم مشکلات حقوقی صنعت بیمه که بعضا در بیمه شخص ثالث با آن مواجه هستیم را برطرف کنیم.

در ادامه جلسه پس از ارائه گزارش دبیر کارگروه حقوقی از اقدامات این کارگروه، مدیران حقوقی شرکت های بیمه به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل حقوقی روز صنعت بیمه پرداختند.

Leave a Reply