رویکرد پژوهشکده بیمه در قبال طرح های پژوهشی

دکتر صفری رییس پژوهشکده بیمه در گفتگو با ماهنامه سراسری افق بیمه از برگزاری نشست های نقد و بررسی طرح های پژوهشی قبل از انتشار این طرح ها به عنوان یک رویکرد جدید این پژوهشکده خبر داد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، وی در این زمینه گفت: پژوهشکده بیمه در راه تحقق فرهنگ تصمیم سازی متکی بر تحقیق و پژوهش در صنعت بیمه به طور مستمر اجرای طرح های پژوهشی متعددی را در دستور کار قرار می دهد که عمدتا طرح های یاد شده در قواره پروژه های ملی در سطح صنعت بیمه است .

وی گفت از آنجا که این پروژه های تحقیقاتی می توانند منجر به تصمیم سازی و در نهایت تصمیم گیری صحیح از جانب مدیران ارشد صنعت بیمه شوند، لازم است که ابعاد مختلف آنها پیش از انتشار و ارائه به صنعت بیمه در یک فضای پژوهشی از سوی کارشناسان مورد نقد و بررسی جدی قرار گیرد و متقابلا به درک عمیق تر کارشناسان از ابعاد مختلف این یافته های پژوهشی منتهی شود.
رییس v در مورد اهداف برگزاری نشست های تخصصی پیش از انتشار طرح های پژوهشی گفت:
رفع اشکالات و ایرادهای احتمالی مطالعات و طرح ها از طریق کسب نظرات جمعی متخصصین، بهبود و ارتقای سطح تخصصی مطالعات انجام شده و ارتقای دانش متخصصین پژوهشکده و در جریان قرار گرفتن سایر کارشناسان پژوهشکده از مطالعات انجام شده از جمله اهداف مهم برگزاری این نشست های تخصصی است.

گفتنی است هم اکنون۶ سمینار پژوهشی توسط گروه های پژوهشی این پژوهشکده طی روزهای اخیر برگزار شده است که شامل بررسی تجارب جهانی بیمه های بازرگانی در ارائه بیمه های پیشگیری محور، مطالعه تطبیقی نحوه فعالیت نمایندگان فروش بیمه عمر در کشورهای منتخب و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای اصلاح، بازنگری شرایط عمومی بیمه نامه های اتومبیل (بدنه)و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی و رائه پیشنهادهای اصلاحی ،بررسی نتیجه عملیاتی بیمه شخص ثالث طی دوره اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۲-۱۳۸۷ و بررسی میزان اعتماد عمومی به صنعت بیمه های بازرگانی می باشد و ۳ سمینار دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

Leave a Reply