کتاب بیمه

بیمه,صنعت بیمه,مقالات بیمه,روش‌های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه,روش‌های محاسباتی هوشمند,محسن قره‌خانی,فاطمه نصیری,سمانه عزیزنصیری,پژوهشکده بیمه

Leave a Reply