دفترچه‌های کاغذی بیمه حذف می شود

 وزیر بهداشت با تاکید بر مبارزه با فساد در حوزه‌های دارو و تجهیزات؛ از ورود شکل جدید بیمه با حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه طی چند ماه آینده خبر داد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، وزیر بهداشت با تاکید بر مبارزه با فساد در حوزه‌های دارو و تجهیزات؛ از ورود شکل جدید بیمه با حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه طی چند ماه آینده خبر داد.

سید حسن هاشمی در حاشیه کارگروه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت، عنوان کرد: از آنجا که آحاد مردم با هر سنی از خدمات سلامت استفاده می‌کنند، بنابراین خدمات الکترونیک در حوزه سلامت برای مردم و در بخش مدیریتی برای دولت لازم و ضروری است.

وزیر بهداشت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور را خدمات الکترونیک دانست و افزود: علی رغم وجود زیر ساخت‌های خوب در کشور در حوزه خدمات الکترونیک، هماهنگی‌های مناسبی در این خصوص وجود نداشته که همین مسئله باعث می شود تا آسیب هایی از این مسیر ببینیم.
به گفته هاشمی، بدون در اختیار داشتن فناوری اطلاعات به اهداف برنامه تحول سلامت دست نخواهیم یافت.
وزیر بهداشت در ادامه، ضمن اشاره به تشکیل نخستین کارگروه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، عنوان کرد: نخستین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد که نتایج تصمیمات آن در اواخر سال برای مردم ملموس خواهد بود.
هاشمی افزود: کنترل دقیق تر بیمه‌ها، هزینه‌ها و دستمزدها به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از مهمترین کارکردهای این کارگروه است.

به گفته وزیر بهداشت، به منظور کاستن از دغدغه‌های دریافت کنندگان خدمات سلامت و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری آنان تسهیلات جدیدی تعریف خواهد شد.
هاشمی همچنین بر لزوم مبارزه با فساد در حوزه‌های دارو و تجهیزات تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در این زمینه اقدامات  بسیار خوبی صورت گرفته است، اما کافی نیست.

وزیر بهداشت در ادامه، یکی از تصمیمات نخستین جلسه کارگروه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت را ایجاد کمیته‌هایی به منظور تعریف معماری فناوری اطلاعات و تهیه فهرست و کدینگ خدمات قابل ارایه در نظام سلامت عنوان کرد و گفت: این کمیته‌ها گزارشات خود را تا یک ماه آینده اعلام خواهند کرد.

هاشمی همچنین، با تاکید بر حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، اظهار داشت: افرادی که در زمینه شکل و ساختار دفترچه‌های بیمه خبره هستند، طی چند ماه آینده شکل جدید آنها را نهایی خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب آیین نامه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، توسط دبیرخانه شورایعالی فناوری اطلاعات کار ارزشمندی است و امیدواریم قدم‌های موثری در جهت رفاه و آسایش مردم و همچنین صرفه جویی و مراقبت از بیت المال توسط این شورا صورت گیرد.

Leave a Reply