درخواست افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی یک شرکت بیمه ای به بورس رفت

شرکت بیمه سامان درخواست افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از دو محل و طی دو مرحله را به اداره نظارت بر ناشران فرابورس ارایه کرد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ملت بازار، شرکت بیمه سامان با سرمایه ۴۰ میلیارد تومانی در حالی در روز جاری شاهد صف خریدی با حجم بیش از ۸۱۱ هزار سهمی شد که اطلاعیه درخواست افزایش سرمایه آن پیش از پایان معاملات روی سامانه کدال قرار گرفت.

علی ضیائی مدیرعامل شرکت بیمه سامان با ارسال نامه ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورس سازمان بورس اعلام کرد: شرکت بیمه سامان در نظر دارد با عنایت به رعایت الزام اجرای مصوبه هیات محترم وزیران و ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سرمایه، سرمایه خود را از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال (بالغ بر ۶۰۰ میلیارد معادل ۱۵۰ درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته طی دو مرحله در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزایش دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به همراه اظهارنظر بازرس قانونی و تاییدیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مدارک مربوطه جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیم شده است.

ضیائی در پایان این نامه تصویب و اجرایی کردن افزایش سرمایه به شرح فوق را منوط به رسیدگی و کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دانست.

Leave a Reply