مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:دبیرخانه شرکای اجتماعی تشکیل می شود

یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرما لیست بیمه خود را از طریق اینترنت پرداخت می کنند و این گام خوبی برای سازمان تامین اجتماعیی در بحث فن آوری اطلاعات و ارایه خدمات غیر حضوری است.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرما لیست بیمه خود را از طریق اینترنت پرداخت می کنند و این گام خوبی برای سازمان تامین اجتماعی در بحث فن آوری اطلاعات و ارایه خدمات غیر حضوری است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: دبیرخانه شرکای اجتماعی با هدف ارتباط مستمر و سازنده با جوامع کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود.
برگزاری جلسات همفکری و تبادل نظر باتشکل‌های کارفرمایی از سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌شود و در این جلسات نمایندگان تشکل‌ها و سازمان‌های کارفرمایی و بخش خصوصی کشور به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در رابطه با سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند.
در جلسه اخیر برگزار شده بین نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی، دکترسیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ایجاد دبیرخانه شرکای اجتماعی در این سازمان خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این دبیرخانه برقراری تعاملات و تبادل نظر سازنده با تشکل‌ها و شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است.
نوربخش گفت: کارگران و کارفرمایان ذی‌نفعان و صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و تعامل مناسب با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باعث افزایش اعتماد شرکای اجتماعی شده است و باید برای گسترش همکاری‌ها و افزایش هرچه بیشتر این اعتماد بکوشیم.
وی با بیان اینکه استفاده از فن‌آوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی در حال پیشرفت است، افزود: کارهایی که در زمینه IT در سازمان در حال انجام است را با دقت پیگیری می‌کنم و با ارایه خدمات به صورت الکترونیک بسیاری از هم پوشانی ها، تخلفات و مشکلات موجود حل خواهد شد.
وی تصریح کرد: این سازمان از دوران طلایی خود در مبحث ITعقب مانده است اما با کارهایی که انجام داده ایم در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرما لیست بیمه خود را از طریق اینترنت پرداخت می کنند و این گام خوبی برای سازمانتامین اجتماعی در بحث فن آوری اطلاعات و ارایه خدمات غیر حضوری است.

Leave a Reply