ارتباط دانشگاه و صنعت بیمه یک ضرورت است

ارتباط دانشگاه و صنعت بیمه یک ضرورت است و دانشگاهیان باید در حوزه های مورد نیاز صنعت بیمه تحقیق و مطالعه کنند.

به گزارش بیدبرگ و به نقل از بیمه آسیا، دکتر کاردگر نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در افتتاحیه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات در ادامه مطلب فوق گفت: می بایست دانشگاهیان درخصوص عدم نفوذ مناسب صنعت بیمه تحقیقات علمی ـ کاربردی انجام دهند. تا کنون تمامی تحقیقات از طرف تقاضا بررسی شده است. نیاز امروز صنعت بیمه کشور انجام تحقیقات از طرف عرضه است که دانشگاه می‌تواند نقش و تأثیر بسیار بسزایی داشته باشد.

 

مدیرعامل بیمه‌ آسیا با تاکید بر لزوم اتصال بیمه‌ های زندگی به اقتصاد کشور بیان داشت: بخش واقعی اقتصاد کشور می‌بایست به بیمه‌ های زندگی وصل شود. ابزار تأمین پروژه‌ های اقتصادی کشور را می‌توان از پروژه‌ های بیمه زندگی تأمین کرد.

 

وی افزود: با این فرآیند، ارزش افزوده‌ای برای بخش اقتصادی و صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد شد که در حلقه بعدی می‌تواند به بازار بورس کشور وصل شود و بانک‌ ها در این میان به فعالیت واقعی خود که ارائه خدمات کوتاه مدت می‌ باشد، بپردازند.

 

نایب رئیس هیأت‌ مدیره بیمه ‌آسیا با اشاره به عدم رشد مناسب بیمه‌ های زندگی در کشور گفت: دانشگاهیان می‌توانند نقش بسیار پررنگی در انجام تحقیقاتی داشته باشند که علت اصلی و اساسی اختلاف سهم زیاد بیمه های غیرزندگی و سهم کم بیمه های زندگی در کشور را مشخص کند.

 

دکتر کاردگر با تصریح این موضوع که بسیاری از صنایع کشور در معرض ریسک‌ های بالا قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر بیمه نامه های مناسبی ویژه صنایع با تنوع ریسک در کشور وجود ندارد و این موضوع می‌تواند موضوع اصلی انجام تحقیقات علمی ـ کاربردی توسط دانشگاهیان باشد و به طور حتم نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت.

 

مدیر عامل بیمه‌ آسیا بر بررسی فرآیندی سیاستگذاری در صنعت بیمه بر اصل جامعیت و اصل فرآیندی تاکید کرد.

وی اشاره کرد که محققین در حوزه دانشگاه بررسی کنند که پارادایم یا پارادایم های متکی بر این صنعت که منبعث از ریشه فلسفی و معرفت شناسی است چه می باشد؟ سپس قوانین، مقررات و قواعد سیاسی که توسط نخبگان این صنعت تنظیم شده است آیا مبتنی بر آن پارادایم هست یا خیر؟ اگر این قوانین، مقررات و قواعد سیاسی بر آن پارادایم مبتنی نیست یا باید به اصلاح پارادایم بپردازیم یا باید قوانین، مقررات و قواعد سیاسی را با پارادایم انتخابی تنظیم کنیم. همه این نکات شاید بتواند راهکاری برای توسعه صنعت بیمه باشد. بررسی و بازبینی مجدد این قوانین تاثیر شگرفی در توسعه و تعمیم صنعت بیمه کشور خواهد داشت.

 

گفتنی است در نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راه کارهای بازاریابی در صنعت بیمه کشور ، سه مقاله از طرف مدیران و کارشناسان بیمه آسیا به صورت ارائه و چاپ در مجموع مقالات پذیرفته شده است.

 

Leave a Reply