دانستی های بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی : ‌ پوششی است‌ که‌ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزیی که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌ نامه‌ جبران‌ می‌کند.

خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی :

خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از آتش‌ ، صاعقه‌، انفجار
خسارات‌ و هزینه‌های‌ ناشیی از اقدامات‌ لازم‌ که‌ به‌ منظ‌ور جلوگی از توسعه‌ خسارت صورت می گیرد .
خسارات‌ و هزینه‌ ناشی‌ از نقل‌ مکان‌ ضروری مورد بیمه‌ به‌ منظ‌ور نجات‌ آن از خط‌رات‌ بیمه‌ شده‌
خط‌رات‌ قابل‌ تامین‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی
بیمه‌گذار می‌ تواند با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی، علاوه‌بر خط‌ر آتش‌ سوزی انفجار و صاعقه‌ خط‌رات‌ ذیل‌ را نیز به‌ تبع‌ آن‌ بیمه‌ نماید .

‌زلزله

این‌ پوشش‌ بیمه‌ای شامل‌ کلیه‌ خساراتی‌ است‌ که‌ مستقیما” در اثر وقوع‌ زلزله‌ و یا آتش‌ سوزی ناشی‌ از آتشفشان‌ بوده‌ وبه‌ موجب‌آن‌ به‌تمام‌ یا قسمتی‌ از ساختمانهای مورد بیمه‌ و یا اموال‌ موجود در آن‌ آسیب‌ وارد شود .

سیل

سیل‌ به‌معنای‌ طغیان‌ رودخانه‌ و جریانهای‌ آب‌ درخارج‌ از مسیر ط‌بیعی خود می‌باشد که‌ به‌ علت‌ ریزش‌ باران‌ و یا طغیان‌ رودخانه‌ ایجاد شده‌ باشد به‌ موجب‌ این‌ بیمه‌، کلیه‌ اموال‌، ساختمان‌ و دیگر موارد بیمه‌ شده‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی در مقابل‌ خسارات‌ ناشی‌ از سیل‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌ گیرد .

ط‌وفان

بیمه‌نامه‌هایی که‌ خط‌ر ط‌وفان‌ نیز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از ط‌وفان‌، تندباد و گردباد را جبران‌ می‌ نماید.

سقوط‌ هواپیما

خسارات‌ ناشی از سقوط‌ هواپیما و هلیکوپترویا اشیاء منفصله‌ از آن ‌” به‌ استثنای‌ بمب‌ یامواد منفجره‌ دیگر ” می‌تواند تحت‌ پوشش‌ بیمه‌های آتش‌ سوزی قرار گیرد.

‌شکست‌ شیشه

بیمه‌نامه‌هایی که‌خط‌ر شکست‌ شیشه‌ در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ ناشی‌ از شکست‌ شیشه‌ در اثر حادثه‌ را نیز جبران‌ می‌ نماید.

‌ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ ، برف‌ و باران
خسارات‌ وارده‌ به‌ مورد بیمه‌ ناشی‌ از ترکیدن‌ تانکها و دستگاه‌های آبرسانی‌ لوله‌ کشی”به‌استثنای‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ خود دستگاه‌های‌ مزبور” که‌ در محل‌ مورد بیمه‌ نصب‌ شده‌ باشد و همچنین‌ خسارات‌ وارده‌ از آب‌ باران‌ و ذوب‌ شدن‌ برف‌ در محل‌ مورد بیمه‌، مشروط‌ بر اینکه‌ آب‌ از ط‌ریق‌ بام‌ و یا گرفتگی لوله‌ها، لبریز شدن‌آبروها و ناودانها به‌ محل‌ مورد بیمه‌ نفوذ کرده‌ باشد، تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهد بود .

‌دزدی با شکست‌ حرز

بیمه‌نامه‌هایی که‌ خط‌ر دزدی با شکست‌ حرز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد خسارات‌ وارده‌ در اثر فقدان‌ یا خراب‌ شدن‌ اموال‌ بیمه‌ شده‌ که‌ ناشی از دزدی با شکستن‌ حرز باشد، را به‌ شرح‌ ذیل‌ جبران‌ می‌ نماید:

الف‌- پرداخت‌ ارزش‌ ریالی اشیاء دزدی شده‌
ب‌- پرداخت‌ ارزش‌ ریالی اشیاء خراب‌ شده‌ غیر قابل‌ استفاده‌
ج-‌ پرداخت‌ مبلغ‌ کاسته‌ شده‌ از ارزش‌ اشیاء خراب‌ شده‌ قابل‌ تعمیر

‌موارد ذیل‌ دزدی با شکستن‌ حرز محسوب‌ می‌ گردد :
الف- باز کردن‌ درب‌ به‌ وسیله‌ کلید تقلبی‌ یا هر وسیله‌ دیگر
ب‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بیمه‌ با تهدید و عنف‌
ج‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بیمه‌ از روی دیوارها، پشت‌ بام‌ و یا حصارها

دزدی در موقع‌ اغتشاشات‌ داخلی‌ و اعتصاب‌ ، دزدی در مناط‌ق‌ جنگی، دزدی‌ هایی که‌ هنگام‌ آتش‌ سوزی ، انفجار، سیل‌ و زمین‌ لرزه‌ در محل‌ مورد بیمه‌ رخ‌ می‌دهد و دزدی‌ هایی‌ که‌ محل‌ مورد بیمه‌ خالی‌ از سکنه‌ و فاقد نگهبان‌ بوده‌ شامل‌ استثنائات‌ می‌ باشد و شرکت‌ هیچگونه‌ مسئولیتی‌ در قبال‌ آن‌ ندارد .

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شرایط عمومی بیمه نامه مسوولیت آتش سوزی, شرایط عمومی بیمه نامه مسوولیت, مدنی ناشی از آتش سوزی

بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا