مقصران در۷۰ درصد پرونده های خسارت های بدنی فراری اند

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور گفت: افراد مقصر در ۷۰ درصد پرونده های وارده به این صندوق، فراری هستند که این آمار در شان فرهنگ ما نیست.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، علی جباری در نشست مشترک با مسوولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان کرمان بیان کرد: افزایش بی رویه حوادث و سوانح رانندگی از این منظر که مقصر آن فراری است، یکی از مشکلات صندوق تامین خسارت های بدنی به شمار می رود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: اقدام اساسی این صندوق برای تقلیل این روند بوده است.

وی بر احراز چگونگی وقوع حوادث برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در سطح کشور تاکید کرد و گفت: برخی پرونده ها که به صندوق تامین خسارت های بدنی وارد شده، صحنه سازی بوده است که در استان کرمان با عزم مسوولان قضایی و انتظامی چنین مواردی را نداشته ایم.

جباری افزود: در هر حادثه رانندگی نیروی انتظامی در صحنه حضور می یابد و اقدامات اساسی برای کشف حقیقت صورت می گیرد که این امر باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که در صحنه حوادث حضور می یابند، اورژانس است که می‌تواند نقش اساسی در کشف حقیقت داشته باشد.

جباری گفت: یکی از معضلات و چالش هایی که امروز جامعه را متضرر کرده، حوادث و سوانح رانندگی است.

وی با اشاره به این که تصادفات رانندگی هزینه های زیادی را به جامعه وارد می کند، عنوان کرد: بخش عمده حادثه دیدگان جوانان هستند که ضرر بزرگی برای جامعه است.

وی گفت: زحمات پلیس در یک دهه اخیر برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی جای قدردانی دارد اما هنوز آمار تصادفات بالاست و لذا باید در زمینه فرهنگ سازی تلاش شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ادامه داد: ضریب نفوذ بیمه در استان کرمان بالاست و کرمان جزو بهترین استان ها در زمینه بیمه و همکاری با صندوق تامین خسارت های بدنی کشور به شمار می رود.

جباری با اشاره به لزوم آموزش همگانی در حوزه بیمه افزود: در آسیب شناسی انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که آگاهی در جامعه باید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: حرکت بی محابای نوجوانان در خیابان ها با موتور سیکلت و استفاده نکردن از کلاه ایمنی از مشکلات جدی است که نیروی انتظامی باید در این راستا وارد عمل شود و به خانواده ها نیز اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی همچنین گفت: بیمه توسعه یکی از مشکلات یک دهه اخیر صنعت بیمه در ایران است که وجوه خود را تبدیل به دارایی های خصوصی کرده و یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

جباری افزود: شورای بیمه تصمیم هوشمندانه ای را برای حل مشکلات مردم در رابطه با بیمه توسعه اتخاذ کرده است تا از محل آورده های این شرکت و اموالی که خریداری کرده اند، بدهی مردم را پرداخت کند.ایرنا، علی جباری در نشست مشترک با مسوولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان کرمان افزود: افزایش بی رویه حوادث و سوانح رانندگی از این منظر که مقصر آن فراری است، یکی از مشکلات صندوق تامین خسارت های بدنی به شمار می رود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیان کرد: اقدام اساسی این صندوق برای تقلیل این روند بوده است.

وی بر احراز چگونگی وقوع حوادث برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در سطح کشور تاکید کرد و گفت: برخی پرونده ها که به صندوق تامین خسارت های بدنی وارد شده، صحنه سازی بوده است که در استان کرمان با عزم مسوولان قضایی و انتظامی چنین مواردی را نداشته ایم.

جباری افزود: در هر حادثه رانندگی نیروی انتظامی در صحنه حضور می یابد و اقدامات اساسی برای کشف حقیقت صورت می گیرد که این امر باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که در صحنه حوادث حضور می یابند، اورژانس است که می‌تواند نقش اساسی در کشف حقیقت داشته باشد.

جباری گفت: یکی از معضلات و چالش هایی که امروز جامعه را متضرر کرده، حوادث و سوانح رانندگی است.

وی با اشاره به این که تصادفات رانندگی هزینه های زیادی را به جامعه وارد می کند، عنوان کرد: بخش عمده حادثه دیدگان جوانان هستند که ضرر بزرگی برای جامعه است.

وی گفت: زحمات پلیس در یک دهه اخیر برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی جای قدردانی دارد اما هنوز آمار تصادفات بالاست و لذا باید در زمینه فرهنگ سازی تلاش شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ادامه داد: ضریب نفوذ بیمه در استان کرمان بالاست و کرمان جزو بهترین استان ها در زمینه بیمه و همکاری با صندوق تامین خسارت های بدنی کشور به شمار می رود.

جباری با اشاره به لزوم آموزش همگانی در حوزه بیمه افزود: در آسیب شناسی انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که آگاهی در جامعه باید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: حرکت بی محابای نوجوانان در خیابان ها با موتور سیکلت و استفاده نکردن از کلاه ایمنی از مشکلات جدی است که نیروی انتظامی باید در این راستا وارد عمل شود و به خانواده ها نیز اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی همچنین گفت: بیمه توسعه یکی از مشکلات یک دهه اخیر صنعت بیمه در ایران است که وجوه خود را تبدیل به دارایی های خصوصی کرده و یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

جباری افزود: شورای بیمه تصمیم هوشمندانه ای را برای حل مشکلات مردم در رابطه با بیمه توسعه اتخاذ کرده است تا از محل آورده های این شرکت و اموالی که خریداری کرده اند، بدهی مردم را پرداخت کند. علی جباری در نشست مشترک با مسوولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان کرمان افزود: افزایش بی رویه حوادث و سوانح رانندگی از این منظر که مقصر آن فراری است، یکی از مشکلات صندوق تامین خسارت های بدنی به شمار می رود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیان کرد: اقدام اساسی این صندوق برای تقلیل این روند بوده است.

وی بر احرز چگونگی وقوع حوادث برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در سطح کشور تاکید کرد و گفت: برخی پرونده ها که به صندوق تامین خسارت های بدنی وارد شده، صحنه سازی بوده است که در استان کرمان با عزم مسوولان قضایی و انتظامی چنین مواردی را نداشته ایم.

جباری افزود: در هر حادثه رانندگی نیروی انتظامی در صحنه حضور می یابد و اقدامات اساسی برای کشف حقیقت صورت می گیرد که این امر باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که در صحنه حوادث حضور می یابند، اورژانس است که می‌تواند نقش اساسی در کشف حقیقت داشته باشد.

جباری گفت: یکی از معضلات و چالش هایی که امروز جامعه را متضرر کرده، حوادث و سوانح رانندگی است.

وی با اشاره به این که تصادفات رانندگی هزینه های زیادی را به جامعه وارد می کند، عنوان کرد: بخش عمده حادثه دیدگان جوانان هستند که ضرر بزرگی برای جامعه است.

وی گفت: زحمات پلیس در یک دهه اخیر برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی جای قدردانی دارد اما هنوز آمار تصادفات بالاست و لذا باید در زمینه فرهنگ سازی تلاش شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ادامه داد: ضریب نفوذ بیمه در استان کرمان بالاست و کرمان جزو بهترین استان ها در زمینه بیمه و همکاری با صندوق تامین خسارت های بدنی کشور به شمار می رود.

جباری با اشاره به لزوم آموزش همگانی در حوزه بیمه افزود: در آسیب شناسی انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که آگاهی در جامعه باید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: حرکت بی محابای نوجوانان در خیابان ها با موتور سیکلت و استفاده نکردن از کلاه ایمنی از مشکلات جدی است که نیروی انتظامی باید در این راستا وارد عمل شود و به خانواده ها نیز اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی همچنین گفت: بیمه توسعه یکی از مشکلات یک دهه اخیر صنعت بیمه در ایران است که وجوه خود را تبدیل به دارایی های خصوصی کرده و یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

جباری افزود: شورای بیمه تصمیم هوشمندانه ای را برای حل مشکلات مردم در رابطه با بیمه توسعه اتخاذ کرده است تا از محل آورده های این شرکت و اموالی که خریداری کرده اند، بدهی مردم را پرداخت کند.

Leave a Reply