نخستین کارگاه آموزشی کارشناسی خسارت بیمه نامه مسئولیت

 اسماعیل محتشم سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت بیمه ایران با بیان اینکه این دوره آموزشی برای تمامی کارشناسان این رشته درکشور برگزارخواهد شد،عنوان کرد:دردوره فعلی کارشناسان استان تهران و البرزشرکت دارند که با تعیین شهرهای مشهد،تبریز واصفهان به عنوان شهرهای معین بزودی ازتمامی کارشناسان این رشته برای شرکت و گذراندن این دوره دعوت به عمل خواهد آمد.
به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی بیمه ایران، محمد حیدری در جریان برگزاری کارگاه آموزشی خسارت بیمه نامه بیمه نامه مسئولیت با بیان اینکه حفظ این جایگاه از الزامات برگزاری این دوره های آموزشی است،افزود: برگزاری دوره های آموزشی برای رشته های بیمه ای اتومبیل و درمان پیش از این انجام و دراین مرحله دوره های آموزشی بیمه نامه  مسئولیت برای به اشتراک گذاری تجربیات کارشناسان رشته بیمه ای مسئولیت برگزار می شود.
وی اضافه کرد:درانجام فرآیند کارشناسی باید به وحدت رویه و روش های استاندارد برسیم از این رو تصمیم به برگزاری این دوره آموزشی گرفتیم.
معاون فنی بیمه ایران با اشاره به اینکه حساسیت کارشناسی خسارت بیمه نامه مسئولیت از سایر رشته های بیمه ای بیشتر است، تصریح کرد: درخسارت های بیمه نامه مسئولیت شخص ثالث زیان دیده از زمان صدور بیمه نامه قابل شناسایی نیست.
به گفته وی با شواهد باید هویت وی احراز گردداین درحالی است که زیان دیده از ناحیه بیمه گذار دچار خسارت شده است و بحث جبران خسارت همانند سایر رشته های بیمه ای باید اعمال گردد.
 اسماعیل محتشم سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت: کارشناسی درحوزه مسئولیت با سایررشته های بیمه ای تفاوت دارد وکارشناسی درحوزه مسئولیت با کارشناسی درسایر حوزه های بیمه ای صنعت بیمه تفاوت دارد.
 اسماعیل محتشم با بیان اینکه کارشناسان این رشته باید باید دارای حکم و کد کارشناسی اختصاصی باشند،افزود: به همین منظورنخستین کارگاه آموزشی کارشناسی خسارت بیمه نامه مسئولیت را برگزار کردیم.
به گفته وی کارشناسان با شرکت دراین دوره آموزشی ودر صورت کسب امتیازات لازم درآزمونی که به همین منظور برگزار می شود موفق به دریافت کد وحکم کارشناسی با درجه بندی مشخص به منظور رسیدگی پرونده های خسارتی خواهند شد.
وی با گلایه مندی از نبود وحدت رویه درپرداخت خسارت بیمه نامه مسئولیت، تصریح کرد:هم اکنون هرواحد اجرایی رویه خاصی درپرداخت خسارت این بیمه نامه دارد که این موضوع باعث افزایش ضریب انحراف معیاردرارزیابی وکارشناسی آن شده است برهمین اساس بر وحدت رویه و استاندارسازی ضریب انحراف معیارشعب تاکید داریم.
 اسماعیل محتشم سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت بیمه ایران با بیان اینکه این دوره آموزشی برای تمامی کارشناسان این رشته درکشور برگزارخواهد شد،عنوان کرد:دردوره فعلی کارشناسان استان تهران و البرزشرکت دارند که با تعیین شهرهای مشهد،تبریز واصفهان به عنوان شهرهای معین بزودی ازتمامی کارشناسان این رشته برای شرکت و گذراندن این دوره دعوت به عمل خواهد آمد.
منبع: http://www.iraninsurance.ir/news/43543-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html

Leave a Reply