خسارت‌های سنگین در بیمه درمان، بیمه اعتبار و بیمه شخص ثالث

۸شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین به سهمی بالاتر از ۳درصد بیش از ۸۰درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، در شرایطی که در فروردین ماه سال۱۳۹۴ حدود ۳۷/۸ درصد از خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه به بخش بیمه درمان اختصاص داشته و نسبت خسارت به حق بیمه درمان ۱۲۳درصد است، اما تنها ۱۶.۳درصد از حق بیمه‌ های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه عملا با زیان در بخش بیمه درمان مواجه هستند و باوجود بالا بودن انتظار بیمه شده‌ها و نیاز روزافزون مردم به خدمات درمانی، تزریق منابع به بخش بیمه‌ درمان شرکت‌های بیمه‌ ای محدود و اندک است.

در نتیجه دولت، سازمان‌های دولتی، کارفرمایان، کارگاه‌های بیمه شده و بیمه شده‌ها، باید با مشارکت بیشتر در پرداخت حق بیمه و کمک‌های نقدی و اعتباری، منابع بیشتری را به بخش بیمه درمان تزریق کنند تا شاهد بهبود خدمات درمانی در کشور و شرکت‌های بیمه‌ ایبیمه‌ ای و مراکز خدمات، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، بیمه‌های تکمیلی و… باشیم.آمار سال۱۳۹۳ نیز نشان می‌دهد درحالی که ۱۹/۸ درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بوده اما ۲۷/۲ درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشته است و نسبت خسارت به حق بیمه در بیمه درمان ۸۱/۱ بوده است. بر این اساس در سال۹۳ سهم خسارت پرداختی به بیمه درمان بالاتر از متوسط نسبت خسارت به حق بیمه در کل بازار بیمه و بالاتر از سهم بیمه درمان از حق بیمه‌های تولیدی بوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که وضعیت بیمه درمان باید با توجه بیشتری از سوی مردم و دولت و کارفرمایان مورد توجه باشد تا با تقویت منابع ورودی به بیمه درمان، شاهد بهبود خدمات و تقویت بیمه درمانی کشور باشیم.

سهم ۶۰درصدی بیمه‌های خصوصی

وضعیت دخل و خرج شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر مورد توجه فعالان اقتصادی، دولتی و رسانه‌یی قرار داشته و کارشناسان با توجه به بالا بودن ضریب خسارات برخی رشته‌های بیمه و عدم تعادل در عواید حق بیمه دریافتی و میزان خسارتی که پرداخت می‌شود از به‌وجود آمدن زیان‌های سنگین و در نتیجه کاهش کارایی و ضریب اطمینان در پوشش بیمه و رقابت‌های نامناسب در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند.آمار عملکرد بازار بیمه در سال۹۳ نشان می‌دهد حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۳۱/۷ درصد رشد نسبت به سال۹۲ به حدود ۲۰هزار و ۶۰۰میلیارد تومان رسید و سهم بخش خصوصی یا غیردولتی از این مقدار به حدود ۵۹/۴درصد رسید و ۴۰/۶درصد بازار حق بیمه تولیدی توسط بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.

این گزارش می‌افزاید: ۸شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین به سهمی بالاتر از ۳درصد بیش از ۸۰درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی سال۹۳ با ۱۲/۸درصد رشد نسبت به ۱۲ماهه سال۱۳۹۲ حدود ۴۵/۲ میلیون فقره بود.براساس آمارهای منتشر شده از عملکرد شرکت‌های بیمه در سال۹۳، حدود ۴۲/۲ درصد حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و در رتبه دوم ۱۹/۸ درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود و در رتبه سوم بیمه‌های زندگی قرار دارند که حدود ۱۰/۹ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده است.

براساس این گزارش، شرکت‌های بیمه حدود ۱۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران خود پرداخت کردند که در مقایسه با سال۹۲، به میزان ۲۰/۱درصد رشد نشان می‌دهد و نکته جالب این است که ۵۱/۶ درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش خصوصی یا غیردولتی پرداخت شده است.این گزارش می‌افزاید: شرکت‌های بیمه نزدیک به ۱۸/۹ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با سال۹۲ حدود ۱۴/۴ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین ۴۷/۲ درصد از خسارت‌های بازار بیمه در بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است و ۲۷/۲ درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشته است و بیمه زندگی ۵/۸ درصد از خسارت‌های پرداختی را در بازار بیمه به خود اختصاص داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۹۳ نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۹/۱ درصد بوده و در مقایسه با سال۹۲، ۵/۷ واحد کاهش نشان می‌دهد و نسبت خسارت ۵شرکت بیمه‌ ای سینا ۹۸/۳، نوین ۷۶، دی ۷۱/۹، ایران ۷۰/۴ و ملت ۶۱/۶درصد بالاتر از بازار بیمه بوده و نسبت خسارت دو شرکت بیمه آسیا و دانا با حدود ۵۹/۶ نزدیک به سطح بازار بیمه است این در حالی است که سه رشته بیمه درمان ۸۱/۱ و اعتبار ۸۱ و شخص ثالث و مازاد ۶۶درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند و پس از رشته‌های فوق نسبت خسارت دو رشته بیمه مسوولیت با ۵۷/۸ درصد و بدنه اتومبیل با ۵۵درصد بالاتر از این نسبت در سایر رشته‌های بیمه‌ ای بوده اما پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.

عملکرد بازار بیمه کشور در فروردین۹۴

آمار عملکرد بازار بیمه کشور در فروردین۹۴ نشان می‌دهد حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۲۸/۳ درصد رشد نسبت به فروردین ماه سال۹۳ حدود یک‌هزار و ۳۰میلیارد تومان رسیده است و سهم بخش خصوصی غیردولتی از این مقدار به حدود ۶۳/۵ درصد رسیده و ۳۶/۵ درصد دیگر توسط بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۸شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان، دانا، پاسارگاد، کارآفرین و معلم هر یک دارای سهمی بالاتر از ۳درصد در مجموع ۷۹/۴ درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره نیز در این مدت با ۶/۴ درصد رشد نسبت به فروردین ماه سال۹۳ حدود ۶/۲ میلیون فقره بوده است و ۴۰/۲ درصد از حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته است. همچنین ۱۶/۳ درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بوده است و سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۱۳/۷ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسیده است.بررسی خسارت پرداختی در فروردین ماه ۹۴ نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه حدود ۵۴۰میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با فروردین سال۹۳، ۴/۶ درصد رشد را نشان می‌دهد و ۵۷/۷ درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش خصوصی جبران شده است.

براساس این گزارش، شرکت‌های بیمه در فروردین ماه۹۳ نزدیک به ۱/۲ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با فروردین سال۹۳ حدود ۲۳درصد رشد نشان می‌دهد همچنین ۳۷/۸ درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشته است و ۳۳/۸ درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است و بیمه زندگی ۷/۴ درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد و نکته پراهمیت آن این است که رتبه اول خسارت‌های پرداختی به بیمه درمان رسیده است. بررسی نسبت خسارت در فروردین ماه سال۹۴ نشان می‌دهد طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۲/۹ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۱/۹ واحد کاهش نشان می‌دهد.

نسبت خسارت ۸شرکت بیمه سینا ۱۷۳/۳ ، دانا ۹۱، ملت ۸۴/۵ ، پارسیان ۸۲/۳، آرمان ۶۸/۸، کوثر ۶۴/۵، ایران ۶۱/۳ و نوین ۵۷/۲ درصد بالاتر از میزان بازار بیمه بوده است. این گزارش می‌افزاید: دو رشته بیمه درمان و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۱۲۳ و ۶۸ نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشته است. پس از رشته‌های نامبرده نسبت خسارت دو رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده به‌ترتیب با ۴۴/۴ و ۴۴/۷ درصد بالاتر از این نسبت در سایر رشته‌های بیمه‌ ای بوده اما پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.این درحالی است که به گفته صاحب‌نظران شرکت‌های بیمه‌ ای در سال۹۲ حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان زیان دادند و صنعت بیمه سالانه ۲۰هزار کشته و ۴۰۰هزار مصدوم و معلول را تامین مالی می‌کند و سالانه بیش از ۱۴میلیون نفر از بیمه‌های تکمیلی درمانش استفاده می‌کنند و راضی‌ترین دریافت‌کنندگان خدمات تکمیلی درمان هم ازجمله کسانی هستند که بیمه‌نامه‌های خود را از شرکت‌های بیمه بازرگانی خریداری کرده‌اند.

Leave a Reply