گزارش توجیهی آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای موسسات بیمه

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، به دنبال تدوین و ابلاغ آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه، اداره تدوین آیین نامه های بیمه ای گزارش توجیهی این آئین نامه را ارائه کرده که به شرح زیر اعلام می شود:

۱ – مبانی قانونی آیین نامه:

لزوم برخورداری موسسات بیمه از افراد واجد صلاحیت در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مورد تاکید قرار دارد به نحوی که براساس ماده ۳۸ قانون مذکور، تحصیل پروانه فعالیت بیمه توسط موسسات بیمه منوط به ارائه اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که برای احراز صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم است. به علاوه در ماده ۶۴ این قانون نیز آمده که اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی ‏محل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرایم فوق محکوم شده‏ باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی ‏توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. این مهم در قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی(مصوب۱۳۸۰)و همچنین مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

۲ – دلایل و فلسفه وجودی آیین نامه:

انجمن جهانی ناظران بیمه ای( IAIS) در اصول اساسی بیمه شماره پنج خود با عنوان شایستگی افراد تصریح دارد که نهاد ناظر بیمه باید از صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، افراد کلیدی در وظایف کنترلی و سهامداران عمده موسسه بیمه اطمینان حاصل نماید. این استاندارد بر تعریف معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی جهت احراز صلاحیت مدیران و افراد کلیدی در وظایف کنترلی موسسه بیمه تاکید دارد. همچنین قوانین و مقررات بیمه ای مورد بررسی در کشورهای منتخب (مالزی، پاکستان، استرالیا و انگلیس)بر احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه تاکید دارند. رویه مرسوم در این قوانین و مقررات تعریف افراد کلیدی موسسه بیمه براساس وظایفی است که انجام آنها می تواند بر عملکرد فعلی و آتی موسسه بیمه در حوزه هایی از قبیل عملیات بیمه گری، مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. به علاوه در قوانین و مقررات مذکور رویه مشابهی برای تعریف معیارهای صلاحیت و شایستگی حرفه ای افراد کلیدی موسسه بیمه وجود دارد که با معیارهای مدنظر در اصل پنجم انجمن ( IAIS) تشابه دارد.

در ایران نیز متعاقب تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی(مصوب۱۳۸۰) ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره ۴۰) به تصویب رسید که در این ضوابط موضوع لزوم احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است، لکن با توجه به تغییر و تحولات بازار بیمه کشور در سالیان اخیر نظیر اجرای سیاست های آزادسازی نرخ و استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، لازم است ضمن باز تعریف سمت ها و مسئولیت های مشمول مقررات احراز صلاحیت حرفه ای در صنعت بیمه، افراد کلیدی موسسات بیمه به نحوی تعریف شوند تا ضمن تطبیق با تغییر و تحولات مورد اشاره، زمینه اجرای برنامه های توسعه ای بیمه مرکزی ایران در آینده نیز فراهم آید.

افزون بر این در حال حاضر ضوابط احراز صلاحیت افراد کلیدی موسسه بیمه محدود به موسسات بیمه ای است که به موجب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی(مصوب۱۳۸۰)تاسیس شده اند و لذا شامل موسسات بیمه دولتی و همچنین موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران نیز نمی شود. ضمنا مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران در خصوص این موضوع واجد خلاءهای مقرراتی متعددی است. از این رو ضرورت دارد هماهنگی لازم در ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور صورت پذیرد.

۳ – تشریح چهارچوب آیین نامه:

مستند به اصول بیمه ای انجمن جهانی ناظران بیمه ای و رویه مورد عمل در کشورهای منتخب، آیین ‏نامه ‘نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه‘به جهت اهمیت این موضوع و با در نظر گرفتن نتایج مطالعات تطبیقی و ملاحظات بازار بیمه کشور، در مقام نظام مند نمودن فرآیند احراز و سلب صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی و عملیاتی در موسسات بیمه و رفع خلاءهای موجود در این زمینه ‏است. این آیین نامه با بهره گیری از نتایج مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط در کشورهای منتخب(مالزی، پاکستان، استرالیا، انگلیس) و همچنین مقررات مشابه داخلی در زمینه احراز صلاحیت حرفه ای در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران، در چهار فصل شامل تعاریف، شرایط تایید صلاحیت، نحوه احراز صلاحیت حرفه ای و نظارت تنظیم شده است. تفصیل هر یک از فصول مذکور به شرح زیر می باشد.

فصل اول به تعریف عبارات و مفاهیم مورد استفاده در آیین نامه اختصاص دارد. اهم این موارد شامل ارائه تعریف موسسات بیمه مشمول این مقررات، افراد مشمول این مقررات شامل تعریف کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی موسسات بیمه، تبیین مفهوم صلاحیت عمومی، صلاحیت حرفه‏ای، تجربه حرفه ای مفید، تجربه بیمه ای، تجربه مدیریتی و تاییدیه می باشد که در ادامه تعاریف مذکور با جزئیات بیشتری تشریح می گردد.

نظر به اینکه یکی از اهداف این آیین نامه ایجاد رویه ی واحد برای موضوع احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی در صنعت بیمه کشور است لذا موسسه بیمه مشمول شامل موسسات بیمه دولت و موسسات بیمه غیردولتی داخلی در سرزمین اصلی (اعم از مستقیم و اتکایی)که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران بوده و یا متقاضی اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی می باشند، تعریف گردید.

لازم به توضیح است شورای عالی بیمه در جلسه اخیر خود و در اجرای ماده ۲۹ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعمیم ضوابط این آیین نامه به موسسات بیمه فعال در این مناطق نیز مصوب نمود.

در تعریف افراد مشمول این مقررات عبارات کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی با توجه به اصول اساسی بیمه(IAIS)و همچنین رویه مرسوم کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی به ملاحظات و شرایط خاص بازار بیمه کشور تعریف شده است. براین اساس،‏ کارکنان کلیدی شامل مدیر ارشد، مسئول فنی موسسه بیمه و مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه است. منظور از مدیر ارشد موسسه بیمه، اعضای هیات مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی)، مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل و معاون فنی مدیرعامل موسسه بیمه می باشد. منظور از مسئول فنی موسسه بیمه نیز فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده است، پس از معاون فنی مدیرعامل مسئولیت کلیه امور مربوط به صدور یا پرداخت خسارت در یکی از رشته های بیمه مستقیم، بیمه اتکایی و آکچوئری داخلی موسسه بیمه را برعهده دارد. همچنین مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه، فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده است، مسئولیت یکی از امور سرمایه گذاری، مالی یا مدیریت ریسک شرکتی موسسه بیمه را برعهده دارد.

لازم به ذکر است با ارائه تعاریف مذکور، آیین نامه در مقایسه با ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی(آیین نامه شماره ۴۰)دامنه گسترده تری را برای مشاغل کلیدی در صنعت بیمه قائل است که این رویکرد براساس ملاحظات و اقتضائات کنونی بازار بیمه کشور نظیر آزادسازی نرخ و استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی ایران برای آینده بازار بیمه کشور نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه اتخاذ شده است. برای نمونه مسئول امور مالی یا کنترلی، به افرادی که مدیریت ریسک شرکتی را در موسسات بیمه برعهده می گیرند نیز تسری یافته که یکی از اهداف این پیشنهاد، ایجاد زمینه لازم جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه در سال های آتی است.

در این آیین نامه کارکنان عملیاتی، شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه می باشد. شایان ذکر است این گروه از کارکنان به جهت اختیاراتی که در موسسات بیمه به آنها واگذار می شود و همچنین نقش و تاثیری که تصمیمات آنها می تواند بر عملکرد موسسات بیمه داشته باشد، مشمول مقررات قرار گرفته اند. تجارب برخی از کشور ها در مطالعه تطبیقی نیز نشان می دهد ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای به این گروه از کارکنان نیز تعمیم داده شده است.

لازم به ذکر است در این آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی رویه متفاوتی با کارکنان کلیدی دارد که تفصیل آن در ادامه تشریح می گردد.

فرد پیشنهادی در آیین نامه شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مدیر عامل موسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود.

منظور از صلاحیت عمومی برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در کشور وفق قوانین و مقررات عام می باشد. منظور از صلاحیت حرفه‏ای نیز برخورداری از حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است که جزئیات آن در آیین نامه تعیین شده و در ادامه تشریح می گردد. منظور از تجربه حرفه ای مفید نیز برخورداری فرد از تجربه بیمه ای یا مدیریتی متناسب با سمت وی به تشخیص بیمه مرکزی برای کارکنان کلیدی یا موسسه بیمه برای کارکنان عملیاتی است که جزئیات آن به تفکیک سمت های پیشنهادی تعریف شده است. در آیین نامه تجربه بیمه ای به عنوان سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی تعریف شده و تجربه مدیریتی نیز سنوات تجربی فعالیت در سمت های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی است. منظور از تاییدیه نیز گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد.

فصل دوم آیین نامه، شرایط تایید صلاحیت افراد موضوع این آیین نامه را تعیین می کند. براین اساس به موجب ماده ۲ ، افراد مذکور باید از صلاحیت های عمومی و حرفه ای برخوردار باشند. براین اساس این افراد علاوه بر نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نباید سوءشهرت داشته باشند و همچنین به تشخیص هیات عامل بیمه مرکزی نباید سابقه نقض فاحش قوانین و مقررات بیمه ای در صنعت بیمه را داشته باشند. این مهم با هدف در نظر گرفتن عملکرد کارکنان کلیدی و عملیاتی در دوران فعالیت آنها در موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است. ضمناً صلاحیت حرفه ای این افراد شامل حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است. لازم به توضیح است این موارد با الگو برداری از معیارهای مدنظر در اصول اساسی بیمه انجمن(IAIS)و مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب و همچنین مقررات مشابه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انشاء شده که در برگیرنده معیارهای متداول در این حوزه شامل معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی می باشد.

بخشی از صلاحیت حرفه ای در این ماده به ضرورت برخورداری افراد موضوع این آیین نامه از حداقل مدارک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط اختصاص دارد. رشته های مرتبط شامل رشته های بیمه، آماربیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فن آوری اطلاعات و گرایش های مربوط به این رشته ها است که البته برای مسئول فنی بیمه اتکایی موسسه بیمه، رشته زبان انگلیسی نیز علاوه بر این رشته ها به عنوان مدرک تحصیلی مرتبط تعریف شده است. لازم به توضیح است رشته های تحصیلی مرتبط صرفا برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه، متفاوت با سایر کارکنان کلیدی تعریف شده است و شامل رشته های اکچوئری، آمار بیمه، ریاضی، آمار، اقتصاد و گرایش های مربوط به این رشته ها می باشد.

در خصوص تجربه حرفه ای مفید همانطور که در تعریف این عبارت نیز اشاره شد نکته مهم تعریف تجربه بیمه ای یا مدیریتی است که به همین جهت در آیین نامه (جدول ذیل بند ۵ ماده ۲)حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم به تفکیک سمت های پیشنهادی متفاوت تعیین شده است. برای نمونه کلیه اعضای هیات مدیره باید از ۱۰ تجربه مدیریتی برخوردار باشند. به همین ترتیب برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل نیز حداقل ۱۰ سال تجربه مدیریتی(سنوات تجربی فعالیت در سمت های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی) مدنظر است که حداقل نیمی از آن باید تجربه بیمه ای(سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی) باشد. شایان ذکر است برای معاون فنی نیز به جهت نقش، جایگاه و وظایف مهمی که برعهده دارد این میزان معادل ۱۲ سال تجربه بیمه ای است که حداقل نیمی از آن باید در رده مدیریت فنی یکی از رشته های بیمه باشد. حداقل تجربه حرفه ای مفید برای مسئول فنی هر یک از رشته های بیمه مستقیم، ۱۰ سال تجربه بیمه ای در رشته های مربوط و برای مسئول فنی بیمه اتکایی، ۱۰ سال تجربه بیمه ای در بیمه های اتکایی تعریف شده است. ضمنا برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه نیز ۵ سال تجربه بیمه ای در زمینه آکچوئری و برای مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه نیز ۱۰ سال تجربه کاری در زمینه مرتبط(مالی، اقتصادی و بیمه ای)تعیین شده است. به علاوه برای کارکنان عملیاتی( شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه) نیز ۵ سال تجربه بیمه ای مرتبط تعریف شده است. بدین ترتیب در این آیین نامه تناسب لازم میان میزان و نوع تجربه حرفه ای مفید مورد نیاز با سمت های پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است.

لازم به ذکر است با هدف فراهم آوردن زمینه جذب افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر در رشته های تحصیلی مرتبط، در آیین نامه این موضوع پیش بینی شده است که حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط به ترتیب ۲ و ۴ سال کاهش یابد. همچنین در این آیین نامه پیش بینی شده که چنانچه مدرک تحصیلی فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سمت های کارکنان عملیاتی در رشته های تحصیلی غیرمرتبط باشد، لازم است این گروه از حداقل تجربه حرفه ای مفید معادل یک و نیم برابر حداقل های مقرر برخوردار باشند. این مهم با هدف فراهم نمودن امکانی برای موسسات بیمه جهت جذب افرادی که علی رغم غیرمرتبط بودن مدارک تحصیلی شان از تجربه حرفه ای مفید مناسبی برخوردار هستند، در آیین نامه مد نظر قرار گرفته است.

قبولی در مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی ایران نیز آخرین صلاحیت حرفه ای مدنظر در این آیین نامه است که البته تنها شامل کارکنان کلیدی است و پیش بینی شده است که ضوابط و معیارهای آن را بیمه مرکزی ایران تعیین نموده و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید.

فصل سوم آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسه بیمه می پردازد. در ادامه به ترتیب مواد مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی به تفکیک تشریح می گردد.

در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی در ماده ۳ آمده است که بیمه مرکزی ایران صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مدیرعامل مؤسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود) را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه، تاییدیه(گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد)صادر خواهد کرد. در تبصره این ماده تاکید شده که مسئولیت احراز صلاحیت عمومی(برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در جمهوری اسلامی ایران که در قوانین و مقررات عام تعیین شده است)فرد پیشنهادی برعهده موسسه بیمه قرار دارد. تبصره دیگر این ماده نیز بر این موضوع تاکید دارد که تاییدیه صادره برای فرد پیشنهادی صرفاً برای سمتی است که مؤسسه بیمه وی را برای تصدی آن معرفی نموده و اشتغال وی در سایر سمت های کارکنان کلیدی در آن مؤسسه بیمه یا در سایر مؤسسات بیمه منوط به اخذ تاییدیه مجدد از بیمه مرکزی است. به علاوه ماده ۴ نیز بر تکلیف موسسات بیمه جهت لزوم به تایید رساندن صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی خود نزد بیمه مرکزی ایران قبل از انتصاب این افراد تاکید دارد و لذا در این ماده انتصاب این افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه ممنوع شده است.

شایان ذکر است این موارد با هدف رفع مشکلات اجرایی که در سالیان اخیر بیمه مرکزی ایران با آن مواجه بوده پیش بینی شده است.

در ماده ۵ نیز مهلت اعلام نظر بیمه مرکزی در خصوص صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ تکمیل مدارک)تعیین شده است و به موجب این ماده کلیه مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه ای را بیمه مرکزی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر خواهد کرد. موضوع مهم دیگر در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه، موضوع مرتبط بودن تعیین تعداد و مسئولیت های این کارکنان با ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره موسسه بیمه است. براین اساس در ماده ۸ تکلیفی برای موسسات بیمه در خصوص ارسال ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره خود و تغییرات بعدی آن به بیمه مرکزی ایران تعریف شده است.

در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و با هدف اجتناب از ورود بیمه مرکزی به امور تصدی گری موسسات بیمه و ضمن الگوبردای از رویه مورد عمل در برخی از کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی، در ماده ۶ آیین نامه پیش بینی شده که مسئولیت احراز صلاحیت عمومی و تایید صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی سمت کارکنان عملیاتی در چارچوب اساسنامه موسسه و ضوابط این آیین نامه به خود موسسه بیمه واگذار گردد. در ماده ۷ نیز در تکمیل رویه مذکور تکلیفی برای موسسات بیمه تعریف شده تا امکان دسترسی به اطلاعات و مستندات مربوط به تایید صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی خود را برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.

فصل چهارم آیین نامه نیز به موضوع نظارت اختصاص دارد. براین اساس به موجب ماده ۹ آیین نامه، بیمه مرکزی ایران می تواند در موارد مشخص با تایید هیات عامل، تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه را لغو نماید. موارد لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه در این ماده علاوه بر مواردی نظیر از دست دادن شرایط موضوع ماده ۲ این آیین نامه و ارائه هرگونه اطلاعات کذب و خلاف واقع و گمراه کننده توسط کارکنان کلیدی به بیمه مرکزی ایران یا اکچوئر رسمی بیمه، شامل تخلف این کارکنان از قوانین و مقررات بیمه ای است که به موجب مصوبات شورای عالی بیمه مشمول یا مستوجب سلب صلاحیت حرفه ای باشد. در همین راستا پیش بینی شده که در احکام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه، مدت محرومیت و همچنین سمت های مشمول محرومیت درج شود. به علاوه طبق ماده ۱۰ آیین نامه، تکلیفی تعریف شده که به موجب آن موسسه بیمه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای هر یک از کارکنان کلیدی موسسه بیمه، فرد جایگزین را معرفی نماید. همچنین در این ماده آمده است که در این دوره، مسئولیت سمت های بی بلاتصدی حسب مورد به عهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه خواهد بود. ضمنا پیش بینی شده ت که چنانچه فرد جایگزین ظرف ۶۰ روز معرفی نشود، بیمه‏مرکزی ایران بتواند در اجرای ماده ۴۱ قانون ‘تاسیس بیمه‏مرکزی ایران و بیمه‏گری’ موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای عالی بیمه مطرح کند.

در ماده ۱۱ این فصل نیز تکلیفی برای موسسات بیمه در ارتباط با کارکنان عملیاتی تعیین شده که به موجب آن، این موسسات موظفند در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان عملیاتی از قوانین و مقررات بیمه ای و مصوبات شورای عالی بیمه یا از دست دادن هر یک از شرایط موضوع ماده ۲ این آیین نامه، به تشخیص خود یا حسب اعلام بیمه مرکزی، فرد واجد شرایط را جایگزین و مراتب را به بیمه مرکزی اعلام نماید.

در ماده ۱۲ نیز مسئولیت حسن اجرای تکالیف موسسه بیمه مصرح در این آیین نامه در خصوص کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی برعهده مدیرعامل و در خصوص مدیرعامل برعهده هیات مدیره موسسه بیمه است. در این ماده همچنین بر مسئولیت مدیرعامل یا هیات مدیره حسب مورد در مقابل موسسه بیمه یا اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات این آیین نامه و جبران خسارات وارده تاکید شده است.

در ماده ۱۳ پیش بینی شده که در صورت قصور یا تخلف موسسه بیمه در اجرای این آیین نامه، بیمه مرکزی ایران بتواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیات عامل، اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات مواردی نظیر اخطار کتبی به مدیرعامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد، لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر عامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد، ایجاد محدودیت در جذب نماینده، پیشنهاد تعلیق فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه و پیشنهاد لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه برای تمام رشته ها یا رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه را شامل می شود.

در ماده ۱۴ نیز این موضوع مورد تاکید است که تمام افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در مؤسسات بیمه تصدی یکی از سمت های کلیدی یا عملیاتی موضوع ماده ۲ این آیین نامه را برعهده داشته اند تنها در زمان انقضای دوره تصدی یا در صورت معرفی جهت تصدی سمت جدید در آن مؤسسه بیمه یا هر سمت کلیدی یا عملیاتی در سایر مؤسسات بیمه مشمول ضوابط این آیین نامه خواهند بود. ماده ۱۵ بر لازم الاجرا بودن این آیین نامه از زمان ابلاغ اشاره دارد و همچنین ضمن لغو مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه مندرج در آیین نامه شماره۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های آن بر این موضوع تاکید دارد که احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان موسسات بیمه تابع ضوابط این آیین نامه خواهد بود.

 

Leave a Reply