بررسی راهکارهای حمایت بیمه‌ ای از شرکت های دانش بنیان

در دومین نشست از سلسله نشست‌های اجرایی سازی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، راهکارهای پیشنهادی در خصوص اجرایی نمودن بند حمایت های بیمه ای بررسی شد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، دومین نشست از سلسه نشست‌ های اجرایی سازی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات با حضور دکتر حمید کاظمی دبیر ستاد تجاری‌ سازی و شرکت‌ های دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی عتف در محل دبیرخانه برگزار شد.
در این جلسه که به بررسی راهکارهای پیشنهادی در خصوص اجرایی کردن بند حمایت های بیمه ای از شرکت های دانش بنیان می‌پرداخت، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیمه مرکزی ایران، پارک علم و فناوری پردیس و دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند. در ادامه اعضای جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد ذکر شده از جمله ارائه بیمه متناسب با میزان تقاضای شرکت‌های دانش بنیان، نیاز به حمایت دولت در خصوص بیمه این شرکت‌ها و گروه بندی ریسک های موجود در شرکت‌ها و شناسایی و ارائه راهکار مناسب با هر گروه از ریسک‌ها پرداختند.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به منظور فراهم‌سازی تمهیدات قانونی جهت حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هیئت وزیران، آئین‌نامه اجرایی آن را در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ تصویب کرد و بر اساس ماده ۲ این قانون، شورای‌ عالی عتف مسئولیت سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد. همچنین بر اساس ماده ۱۲ این قانون، ‌وظیفه ارائه گزارش نظارتی بر عهده دبیرخانه شورای‌ عالی عتف است.

Leave a Reply