تشریح جزییات حقوق و بیمه‌ کارگران در شرایط تعلیق قرارداد کار

در شرایط تعلیق قرارداد کار ارتباط کاری کارگر و کارفرما به دلایلی که قانون معین کرده است به طور موقت قطع می‌شود، و پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد.
کارفرما نیز موظف است وی را بپذیرد و در صورت عدم پذیرش توسط کارفرما، اخراج غیرموجه محسوب می‌شود و شخص اخراجی می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و شکایت کند.

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=12520″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

تعلیق قرارداد کار به سه صورت قابل‌ تقسیم است.

حالت اول تعلیق قرارداد کار

دوره تعلیق با پرداخت حقوق و مزایا و همچنین پرداخت حق‌بیمه توسط کارفرما همراه نیست. مثل دوره‌ای که شخص کارگر از مرخصی تحصیلی بدون حقوق استفاده می‌کند. در این حالت کارفرما حقوقی به شخص پرداخت نمی‌کند و بیمه نیز برای وی منظور نمی‌شود.

حالت دوم تعلیق قرارداد کار

در وضعیت دوم کارفرما برای طول دوره تعلیق، حقوق پرداخت می‌کند و حق‌بیمه وی را نیز می‌پردازد.
موارد زیر مشمول تعلیق از کار با پرداخت حقوق و حق‌بیمه است:

 • اخراج غیرموجه کارگر
  چنانچه کارگری بر اثر اخراج کارفرما بیکار شود و این اخراج مورد تایید هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار قرار نگیرد، دوره اخراج تعلیق از کار محسوب می‌شود و کارفرما ضمن پذیرش بازگشت به کار کارگر، موظف است دستمزد دوران تعلیق را بپردازد.
  در این صورت کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق‌بیمه کارگر از زمان اخراج تا تاریخ بازگشت مجدد او به کار است.
 • توقیف کارگر به موجب شکایت کارفرما که منجر به محکومیت او نشود
  در صورتی که کارفرما از کارگر خود به مراجع قضایی شکایت کند، ولی موجب محکومیت کارگر نشود و کارگر تبرئه شود، کارفرما باید دستمزد دوره توقیف و تعلیق او را بپردازد و حق‌بیمه مربوطه را نیز به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.
  در وضعیت تعلیق قرارداد کار به موجب شکایت کارفرما، ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه کارگر (در صورتی که متاهل باشد) به‌عنوان علی‌الحساب به خانواده کارگر توقیف‌شده توسط کارفرما پرداخت می‌شود.
 • تعطیلی کارگاه به‌واسطه احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر به حکم مرجع قضایی
  در مواقعی که براساس رای مراجع قضایی کارگاه به حالت تعطیل درمی‌آید، کارفرما موظف است حقوق و حق‌بیمه دوره مذکور را پرداخت کند و پس از رفع خطر و احیای مجدد کارگاه کارگر را به کار خود بازگرداند.

حالت سوم تعلیق قرارداد کار

در حالت سوم دوره تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری توسط سازمان تامین‌اجتماعی همراه است و کارفرما به کارگر حقوقی پرداخت نمی‌کند و حق‌بیمه نیز به سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌پردازد. موارد زیر از این جمله‌اند.
در موارد زیر پس از رفع دوره تعلیق کارگر به سر کار سابق بازمی‌گردد ولی حقوق و مزایای دوره مذکور توسط کارفرما پرداخت نمی‌شود و سازمان تامین‌اجتماعی مقرری پرداخت خواهد کرد.

 1. الف) مرخصی استعلاجی، بارداری و زایمان
  قرارداد کار در دوران مرخصی استعلاجی، بارداری یا زایمان تعلیق می‌شود. پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق مذکور کارگر بیمه‌شده از غرامت دستمزد (کمک‌هزینه) دوره بیماری و بارداری که توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود برخوردار می‌شود.
  بنابراین کارگر حقوقی از کارفرما دریافت نمی‌کند و پس از پایان دوره تعلیق کارفرما باید او را بپذیرد.
 2. ب) قوه قهریه
  در مواردی که به‌واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل‌ پیش‌بینی که وقوع آن‌ها از اراده طرفین (کارگر و کارفرما) خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام می‌شود یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل شده به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
  چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیرقابل‌ پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن‌ها) تعطیل شود و کارگران آن‌ها بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
  بیمه‌ شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=12520″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

تعلیق از کار

الهیاری
 • آیا تعلیق قرارداد کار در مورد قراردادهای دائم است یا قراردادهای موقت و مدت معین را نیز شامل می‌شود؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا