صد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه برگزار گردید

دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۸۴مین جلسه شورای عمومی سندیکا با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

به گزارش بیدبرگ و به نقل از سندیکای بیمه، علی اکبر اولیاء دبیر کل سندیکا ضمن خوش آمدگویی به اعضا به ارائه گزارش روند بررسی لایحه و طرح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و اقدامات صورت گرفته درخصوص تعیین نرخ دیه سال ۱۳۹۴ پرداخت و بر لزوم تقویت ارتباط با نهادهای مربوطه و نقد و تحلیل کارشناسی موضوع تاکید کرد.

همچنین محمود امراللهی مدیرعامل شرکت بیمه ایران و رئیس شورای عمومی سندیکا طی گزارش تصویری مبسوط به ارائه  توضیحاتی در خصوص  بیمه توسعه و اهم اقدامات صورت گرفته پرداخت.

در ادامه دکتر غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های پژوهشکده بیمه ارائه و جهت همکاری با سندیکای بیمه گران ایران اعلام آمادگی نمود. همچنین  دکتر علیرضا دقیقی معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه  طرح پژوهشی «بررسی نتابج حاصل از پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث به سایر نهادها بر روند تغییرات تعداد فوتی ها و مصدومین حوادث رانندگی طی دوره زمانی ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲ » در شورا مطرح کرد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

غلامعلی غلامی مدیر عامل شرکت بیمه نوین و نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه توضیحاتی در خصوص پیش نویس آئین نامه «نحوه تایید و لغو صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه که در جلسات شورایعالی بیمه در دست بررسی است ارائه دادند که با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد شد اتخاذ تصمیم در این خصوص در شورایعالی بیمه به تاخیر بیافتد تا نظرات شرکتهای بیمه در سندیکا تجمیع و به بیمه مرکزی ارسال گردد.

بررسی آثار مالی تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دقت در تنظیم صورتهای مالی و ذخیره گیری و نگرانی در خصوص بیمه های درمان از دیگر مواردی بود که توسط اعضا در جلسه مطرح شد.

در خاتمه جلسه بنا به درخواست رئیس کمیسیون فنی و با رای اکثریت علیرضا هادی مدیرعامل بیمه سرمد به عنوان عضو جدید کمیسیون فنی انتخاب شد. شایان ذکر است کمیسیون فنی سندیکا وظیفه بررسی موارد فنی و تخصصی ارجاعی از شورای عمومی را برعهده دارد و در حال حاضر آقایان غلامی، اویارحسین، مظلومی، کریم خان زند و هادی عضو این کمیسیون می باشند.

 

Leave a Reply