جعبه سیاه ماشین و آینده بیمه ماشین

جعبه سیاه برخی از اطلاعات مانند سرعت توقف، شتاب و شعاع چرخش خودرو را ثبت می‌ کند. هم‌ اکنون دو شرکت آمریکایی فعال در زمینه بیمه اتومبیل به نام‌‌های "پروگرسیو" و "آل ‌استیت" این برنامه را اجرا می‌ کنند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از صنعت بیمه، برخی از شرکت‌ های بیمه اگر مشتریان ‌شان قبول کنند در خودروهای خود جعبه سیاه نصب کنند، پول کمتری از آنها دریافت می ‌کنند.

در این گزارش آمده است که این تکنولوژی‌های هوشمند به ‌کار رفته در خودروها می‌ توانند تفاوت آشکاری بین رفتارهای رانندگی انسان و ماشین قائل شوند. “جعبه سیاه” اتومبیل باعث شده که بیمه گران به فکر استفاده از این تکنولوژی جدید بیافتند.

 

“جک بوئگلین” یکی از متخصصان آمریکایی در اینباره می گوید که آزادی، حریم خصوصی و مسئولیت عناصر مستقلی نیستند، بلکه بخش‌ های به هم پیوسته ‌ای هستند که در کنار هم پازل قوانین و مقرارت مربوط به خودروهای بدون راننده را تکمیل می ‌کنند. در واقع آنان مانند یک فرمول هستند که نتیجه نهایی آن به وزن هر یک از عناصر معادله بستگی دارد.

او ادامه می دهد، این تکنولوژی‌های هوشمند به ‌کار رفته در خودروها می‌ توانند تفاوت آشکاری بین رفتارهای رانندگی انسان و ماشین قائل شوند.

طبق این گزارش، این تکنولوژی ‌ها می‌ توانند در صورت تصادف، درصد خطای راننده را برآورد کنند و مسئولیت را بین انسان و ماشین تقسیم کنند. با این تکنولوژی بر اساس شواهد و مدارکی که توسط کامپیوتر خودرو جمع ‌آوری شده‌، مقصر اصلی شناخته می شود. اما در مواردی که انسان کنترل کامل خودرو را به ماشین واگذار کرده است، همه مسئولیت متوجه تولیدکنندگان خواهد بود

Leave a Reply