مغفول ماندن جایگاه نیروی انسانی در پسا تحریم

یکی از مطالبی که در پساتحریم مغفول واقع شده موضوع نیروی انسانی است. البته همه اذعان دارند که جایگاه نیروی انسانی از سایر عوامل اجرایی و تحقیقاتی متمایز بوده و دارای جایگاه ویژه‌ای است لیکن آنطور که باید روی آن سرمایه گذاری نشده است.

 

 سازمان‌ها برای حفظ و ارتقا خویش در دنیای پرتلاطم رقابتی تلاش می‌کنند تا خود را با بازار به وسیله بهسازی کیفیت و تنوع سازی محصولات و خدمات، هماهنگ نمایند تحقق این مساعی سازمان بستگی به مهارت، استعداد و انگیزه و عملکرد کارکنان دارد و منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصربه‌فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح می‌شود بنابراین سازوکاری که در کنار سازوکارهای دیگر بتوان به وسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن به عنوان یک سرمایه بی‌پایان و پایدار در جهت بهره‌وری و پویایی سازمان استفاده نمود. می بایست مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد .

در این ارتباط هم‌زمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوران پساتحریم جنبه‌های مختلف شرکت‌های بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و انتظارات و الزامات نوینی را پدید خواهد آورد، نقش و وظیفه مدیران و کارشناسان تغییر خواهد نمود.

مغفول ماندن جایگاه نیروی انسانی در پسا تحریم

یکی از مطالبی که در پساتحریم مغفول واقع شده موضوع نیروی انسانی است. البته همه اذعان دارند که جایگاه نیروی انسانی از سایر عوامل اجرایی و تحقیقاتی متمایز بوده و دارای جایگاه ویژه‌ای است لیکن آنطور که باید روی آن سرمایه گذاری نشده است.

آنچه موجب نگرانی است بحران در منابع انسانی وآماده نبودن نیروی انسانی در فضای رقابتی پس از تحریم است.

به یقین، مدیریت و اداره شرکت‌های بیمه که در فضایی دانش محور،رقابتی، مشتری گرا، پاسخگو، کیفیت گرا ، مشارکتی ، کار آفرین و تحول گراتنفس می‌کند نیازمند روش‌ها و کارهای نوین و متناسبی است که جز از طریق تحقیقات و آموزش امکان پذیر نیست. اینک که در آستانه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم بارزترین خصیصه آن دانایی محور است دراین رابطه واحدهای تحقیقات و آموزش شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی رسالت و مسئولیتی بس خطیر بر عهده دارند. روشن است که برنامه دانایی محوربه دست مدیران و کارشناسان دانا و توانا که چالش‌ها و ضرورت‌ها را به روشنی درک کنند و قابلیت شناسایی و بهره برداری از فرصت‌ها را داشته باشند قابل اجرا و تحقق است.

مهندسی مجدد نیاز امروز

به موجب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری و بند ۱۰ پیشنهادات بیمه مرکزی در خصوص برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای کسب و کار در دوران پسا تحریم تغییر خواهد نمود که صرف نظر از تجارب مفید در دوران تحریم‌های ظالمانه  ناگزیر از تغییرات در ابعاد مختلف اجرایی هستیم در این شرایط ، مهندسی مجدد تشکیلات و روش ها و حسابرسی و پالایش نیروهای موجود و بازنگری معیار جذب نیروی انسانی اعم از کارکنان و نمایندگان و همچنین بازنگری قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط از اموری است که می‌تواند در دستور کار شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی قرار گیرد. از جمله آیین نامه‌های شورای عالی بیمه و آیین نامه استخدامی شرکت‌های بیمه به منظور انطباق با فضای کسب و کار و دوران پسا تحریم امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، قبل از ورود به فضای جدید کسب و کار، سندیکای بیمه گران ایران قصد دارد از طریق شرکت‌های بیمه و با هماهنگی بیمه مرکزی در چارچوب وظائف و مسئولیت‌های خود در فضای جدید اقتصادی و کسب و کار بیمه‌ای نقش آفرین باشد.

مهندسی مجدد تشکیلات و مأموریت‌های شرکت‌های بیمه، ایجاد و تقویت بعضی از واحدهای سازمانی آنها از جمله واحدهای روابط بین الملل و امور اتکایی جهت ارتقا توانایی در تعاملات بین المللی و همچنین واحدهای آموزشی بمنظور ارتقا اطلاعات و مهارت‌های شغلی کارکنان و نمایندگان اعم از امور فنی، زبان خارجی و فن آوری، بکارگیری و تقویت اکچوئر های مستعد و هوشمند و استفاده از تجارب اکچوئر های خارجی بمنظور محاسبه نرخ حقیقی در فضای کسب و کار پساتحریم را می‌توان نام برد.

برای تحقق اهداف فوق پیشنهاد می شود واکاوی و تقویت مأموریت و وظائف پژوهشکده و واحدهای آموزشی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی در برنامه‌های هریک از مؤسسات و شرکت‌های بیمه قرار گیرد.

امید است با توکل به خداوند متعال و اعتماد به نفس، در فضای رقابتی با حضور شرکت‌های خارجی در تعامل فعالیت‌های بیمه‌ای در گسترش فرهنگ بیمه و رو نق اقتصادی کشور نقش اثرگذار داشته باشیم.

نویسنده/گردآورنده: احمد مقصودپیشه/مشاور مدیریت منابع انسانی سندیکای بیمه گران ایران

منبع: سندیکای بیمه گران ایران

در همین رابطه:

 

نویسنده:

منتخب مقالات بیمه

بهترین مقالات و اخبار بیمه را در مورد بیمه عمر ,بیمه شخص ثالث, بیمه تکمیلی, بیمه تامین اجتماعی و... در مورد شرکت بیمه مانند بیمه ایران, ...

Leave a Reply