ارتقاء جایگاه بیمه کوثر در میان مشتریان

ارتقاء هشت‌ درصدی شرکت بیمه کوثر در میان مشتریان صنعت بیمه با توسعۀ سطح مطالعاتی و پژوهشی بازاریابی و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان کوثر در سراسر کشور تحقق می‌یابد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط‌ عمومی و اعلام سرپرست مدیریت بازاریابی و مناقصات بیمه کوثر آقای پیمان قربانی، بهره‌مندی از دانش فن‌آوری اطلاعات‌ در زمینۀ آموزش بازاریابی و فروش، پاسخگویی به شبکۀ فروش، استقرار بانک‌های اطلاعاتی استاندارد بازاریابی، فروش و مناقصات و نیز بایگانی الکترونیکی گام مؤثری در جهت جذب و حفظ مشتریان است.

پیمان قربانی از ارتقاء حداقل ۲۰ درصدی دانش بازاریابی شعب و نمایندگان در سراسر کشور خبرداد و خاطرنشان‌کرد: ۲۰۰ساعت آموزش بازاریابی عمومی و ۴۵ساعت بازاریابی بیمه‌ های زندگی و سرمایه‌گذاری به‌صورت حضوری و مجازی برای بازاریابان در سال گذشته برگزار شد.

وی با بیان اینکه بازاریابی در سال گذشته در ارتقاء فروش مستقیم شرکت نیز تأثیر داشته است، اظهارداشت: در سال‌جاری این روند افزایش خواهد یافت.

سرپرست مدیریت بازاریابی و مناقصات شرکت از اجرای اقدامات عملی جهت حفظ و گسترش مشتریان برای نخستین‌بار در شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر با ۱۶۸کارگزار و شرکت خدمات بیمه‌ای در سراسر کشور همکاری می‌کنیم که در نظر داریم به‌منظور توسعۀ سطح همکاری با کارگزاران و در نهایت کسب پرتفو ازطریق بازاریابی، تعداد کارگزاران افزایش یابد.

سرپرست مدیریت بازاریابی و مناقصات بیمه کوثر با بیان اینکه: ارائۀ طرح‌های عملی فروش در رشته‌های غیر درمان و اتومبیل و همچنین تجزیه و تحلیل برخی بیمه‌ نامه‌های زیان‌ده در سراسر کشور و شناسایی استان‌هایی که بیمه‌نامه‌های زیان‌ده در آن مکان‌ها به بیمه‌ نامه‌های سودده تبدیل شده است ازجمله بسترهای رشد پرتفوی شرکت است.

قربانی شناخت و اعتماد سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی به بیمه کوثر را عامل برتری شرکت به‌عنوان یکی از پنج ‌بیمه‌گر برتر صنعت بیمه در مناقصات سراسر کشور برشمرد و تصریح‌کرد: با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های جدید سال‌ جاری در ردیف سه ‌شرکت برتر حاضر در مناقصات بسته‌های بیمه‌ای کشور قرار خواهیم گرفت.

سرپرست مدیریت بازاریابی و مناقصات شرکت بیمه کوثر با اشاره به اینکه تشکیل باشگاه مشتریان بیمۀ‌کوثر از برنامه‌های این مدیریت است، بیان‌کرد: این باشگاه با پیگیری ستاد و همکاری شرکت‌های خدمات بیمه‌ای وابسته به شرکت با محوریت معاونت طرح و توسعه، مدیریت فاوا و عاملیت این مدیریت با هدف رتبه‌بندی مشتریان شرکت جهت خدمات‌رسانی مؤثر، افزایش رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان پیاده‌سازی می‌شود.

پیمان قربانی نظارت بر تمدید بیمه‌نامه‌های بیمه‌گذاران بزرگ را از طرح‌های اجرایی شرکت عنوان و خاطرنشان‌کرد: برگزار ی جلسات بازاریابی با مشتریان بالقوه، شناسایی پتانسیل‌های مشتریان بازار نیروهای‌مسلح، مقایسۀ نرخ و شرایط اعلام شده به مشتریان، ایجاد فرایند بازارسنجی و تحلیل وضعیت رقبا در تمامی رشته‌های بیمه‌ای، ایجاد شبکۀ هوشمند نرخ‌دهی و استقرار دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های استاندارد اجرایی بازاریابی و مناقصات ازجمله برنامه‌های این مدیریت در راستای حفظ و افزایش مشتریان است.

دیدگاه خود را ثبت کنید: