جایگاه بیمه زندگی در اقتصاد

بیمه های زندگی با توجه به ویژگیهای خاص آن می تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید . ذخائر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور گردند .
از آنجا که در بیمه زندگی معمولاً فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکت بیمه زندگی و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخائر ریاضی قابل ملاحظه ای در را بطه با هر قرارداد تشکیل می شود که شرکت های بیمه با  استفاده بهینه از آنها می تواند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدی تری در فعالیتهای سرمایه گذ اری داشته باشد که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است . تأثیر رشد بیمه های زندگی در اقتصاد بحدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به یک رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معناداری بالا دست یافته اند.
صنعت بیمه جهان، با رشدی حدود ۱۰ % از سال ۱۹۵۰ به توسعه خود در بیمه های زندگی ادامه داده است که از رشد اقتصادی میانگین کشورها بطور قابل ملاحظه ای فزونی دارد

یافته ها و محاسبات نشان می دهد که قرارداد هایی که اکنون تحت عناوین قرار داد های بیمه زندگی و سرمایه گذاری و یا قرار داد های بیمه زندگی و پس انداز توسط شرکت های بیمه به فروش می روند ،در مقایسه با سرمایه گذاری های فیزیکی و یا حتی سرمایه گذاری در بانک جذابیت کافی ندارند. لذا توصیه جدی اینست که نرخ های حق بیمه و یا سرمایه بیمه و ارزش باز خرید آن باید تعدیل و اصلاح گردند ،در غیر اینصورت نباید انتظار داشت که مشتریان بالقوه بیمه های زندگی که اغلب از اقشار تحصیلکرده هستند و با محاسبه و دقت در مورد سرمایه گذاری تصمیم گیری می نمایند ،به تقاضای قرار داد های موجود رغبتی نشان دهند.

مزایای قرار داد های بیمه زندگی متداول از تنوع کافی برخوردار نیستند و لذا از جذب طیف وسیعی از مشتریان بالقوه که سلیقه های گوناگونی دارند عاجزند.پوشش های متنوعی چون پوشش هزینه ای تحصیلی فرزندان ،هزینه های بستری شدن در بیمارستان،ارایه وام مسکن و یا تدارک مسکن به جای سرمایه بیمه ،کاهش و یا توقف پرداخت حق بیمه پس از گذشت چند سال می توانند مشتریان با سلیقه های متفاوت را جذب نماید.در این تحقیق ،طرح های پیشنهادی بیمه زندگی از قبیل بیمه زندگی وام مسکن و بیمه زندگی برای افراد بالای ۵۰ سال،بیمه زندگی فرد کلیدی ،بیمه زندگی تحصیلی برای فرزندان و بیمه زندگی اعتبار معرفی گردیده اند.که می توانند نمونه هایی برای جذب مشتریان یا سلیقه های متفاوت باشند.

راهکارهای مرتبط با شرکت بیمه در خصوص افزایش فروش بیمه زندگی

  • طراحی پوششهای به روز و جدید و مناسب
  • حفظ مشتریان خود و راضی نگه داشتن آنها
  • فعال نمودن بخشهای مربوط به تحقیق و پژوهش در مورد موضوعات مختلف بیمه های زندگی مثل ارزیابی دقیق تر ریسک ها، تعیین تعرفه ها و نرخ حق بیمه ها و انتخاب محل مناسب سرمایه گذاری ذخایر فنی و ریاضی
  • برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای کارمندان
  • آسان نمودن مراحل فروش بیمه نامه و مراحل بررسی های مربوط به پرداخت خسارت به منظور کاهش مراحل اداری و بوروکراسی -های موجود.
  • استفاده از روش های نوین فروش که در بسیاری از نقاط دنیا مرسوم و متداول هستند و از این طریق مشتریان از بسیاری خدمات شرکتهای بیمه ای بهره مند می شوند
  • تنوع بخشی به مزایای جانبی بیمه نامه ها مثل هزینه های درمان، ازدواج، بستری شدن در بیمارستان و ادامه تحصیل فرزندان و دادن وام به بیمه گذاران به پشتوانه ی سرمایه ی بیمه ای که نزد بیمه گر دارند در ترغیب و تشویق افراد به بیمه های زندگی میتوان موثر واقع شود
  • تبلیغات وسیع و همه جانبه با استفاده از شیوه های مدرن جهت افزایش آگاهی و شناخت مردم نسبت به بیمه زندگی و اطلاع از خدمات و محصولا ت ارائه شده توسط شرکت -های بیمه.
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا