جاده های ایران محل مرگ ۳۶۲ هزار نفر در ۱۷ سال گذشته

سازمان پزشکی قانونی کشور اطلاعات آماری موجود در حوزه تصادفات در ۱۷ سال گذشته را بررسی کرده است. نتیجه این شده که ۳۶۲ هزار نفر در ۱۷ سال گذشته در جاده های ایران کشته شده اند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، واحد آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۷۶ تأسیس و گردآوری آمار از این سال آغاز شده است و پیش از آن آمار مستندی در این سازمان وجود ندارد.

بر اساس اطلاعات موجود در این سازمان از سال ۱۳۷۷ تا پایان سال ۱۳۹۳ در مجموع ۳۶۲ هزار و ۷۸۴ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۲۸۹ هزار و ۵۴۳ نفر مرد و ۷۳ هزار و ۲۴۱ نفر زن بودند.

متوسط مرگ های ناشی از تصادفات رانندگی در ۱۷ سال گذشته، ۲۱ هزار و ۳۴۰ بوده است. از سال ۱۳۹۱ آمار مرگ های ناشی از تصادفات به زیر ۲۰ هزار نفر رسیده است.

در طی این ۱۷ سال (۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳) بیشترین آمار تلفات تصادفات با ۲۷ هزار و ۷۵۵ نفر در سال ۱۳۸۴ و کمترین آن با ۱۴ هزار و ۹۸۴ نفر در سال ۱۳۷۷ ثبت شده است. در سال گذشته نیز آمار تلفات حوادث در مقایسه با سال قبل از آن با کاهش درصدی مواجه بود و از ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر در سال گذشته رسید.

گفتنی است برآورد جمعیتی کشور در سال ۱۳۷۷ بیش از ۶۲ میلیون و در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۸ میلیون نفر بوده‌است.

نمودار تلفات حوادث رانندگی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳:

Leave a Reply