توزیع اوراق سهام بیمه کوثر

اوراق سهام بیمه کوثر با عنایت به ثبت سرمایه شرکت و پس از افزایش سرمایه و نیز با سرمایه جدید ۱۴۰میلیارد تومانی در میان سهام‌داران توزیع می‌شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط‌ عمومی و اعلام معاون مالی و اقتصادی بیمه کوثر، اوراق سهام بیمه کوثر با عنایت به ثبت سرمایه شرکت و پس از افزایش سرمایه و نیز با سرمایه جدید ۱۴۰میلیارد تومانی در میان سهام‌داران توزیع می‌شود.
بنا براعلام معاون مالی و اقتصادی بیمه کوثر؛ در این دوره آن دسته از سهامدانی که با هماهنگی صنعت مربوطه اقدام به خرید سهام کرده‌اند، با تهیه لیست افراد توسط صنعت مربوطه و معرفی نمایندۀ صنعت به‌همراه معرفی‌نامه، می‌توانند با مراجعه به ادارۀ امور سهام شرکت، اوراق سهام را دریافت کنند.
محمدرضا مجدرضایی از توزیع اوراق سهام در میان سایر سهام‌داران در آیندۀ نزدیک خبرداد و گفت: سایر سهامداران براساس جدول زمانبندی که طی روزهای آتی اعلام می‌شود، می‌توانند با مراجعه به ادارۀ سهام شرکت در تهران و مکان‌های اعلام شده در سراسر کشور اوراق سهام خود را دریافت کنند.

منبع: http://www.kowsarinsurance.ir/News/240/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%DB%80%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1

دیدگاه خود را ثبت کنید: