نبود تنوع در خدمات بیمه علت بروز مشکل در شرکت های بیمه

خسروشاهی مشاور رییس کل بیمه مرکزی ایران گفت: شرکت های بیمه به دلیل مشکلاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، حضور چندان پررنگی در بورس ندارند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از نقدینه، پرویزخسروشاهی درباره حضوربیمه ای ها در بورس افزود: بازارسرمایه باید شفاف بوده ، ابزارهای متنوعی دراختیارداشته باشد. تنها  درآن صورت است که می توان توسعه حضور صنایع از جمله بیمه را انتظار داشت. ولی تازمانی که بازارسرمایه درشرایط خیلی مطلوب نباشد، نمی توان انتظارداشت که بیمه ها هم درکنار بقیه صنایع حضورمستمری دربورس داشته باشند.

مشاور رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته که ملاحظات اجتماعی بیش از عوامل اقتصادی در تعیین خسارت بیمه ای تاثیر می گذارد، تاکید کرد: این در حالی است که بیمه ها هزینه های مربوط به خود مانند مالیات و عوارض های گوناگون را می پردازند و نباید هزینه های دیگری را متحمل شوند اما این اتفاق رخ می دهد.

وی اضافه کرد: مشکل شرکت های بیمه همانند دیگر بخش های اقتصاد کشور، کمبود نقدینگی است و همین مساله باعث شده است تا شرکت های بیمه ای در انجام تعهدات خود با چالش مواجه شوند. این در حالی است که مسائل غیر اقتصادی در تعیین خسارت های بیمه نقش بسیاری دارد.

مشاور رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به مطلوب نبودن روند توسعه یافتگی در شرکت های بیمه گفت: تنوع در خدمات بیمه ای در کشور محدود است و به همین دلیل منبع درآمد شرکت های بیمه نیز محدود می شود. در ایران بیمه زندگی چندان جایگاهی ندارد در حالی که در کشورهای دیگر دنیا بخش بزرگی از درآمد بیمه ها از بخش بیمه زندگی تامین می شود و این بیمه ها حجم زیادی از پورتفوی شرکت های بیمه را به خود اختصاص داده اند.

خسروشاهی، نبود تنوع در خدمات بیمه را علت بروز مشکل در شرکت های بیمه دانست و اظهار داشت: این امر موجب پایین بودن درآمد بیمه ها می شود و در نتیجه به بروز نارضایتی از نحوه پرداخت خسارات می انجامد.

Leave a Reply