تفاهم نامه همکاری صندوق ملی محیط زیست و بیمه کارآفرین امضاء شد

تفاهم نامه همکاری صندوق ملی محیط زیست و شرکت سهامی بیمه کارآفرین امروز یکشنبه (۱۷ خرداد ) همزمان با دومین روز از هفته محیط زیست باحضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به امضاء رسید.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، این تفاهم نامه به امضای هومان لیاقتی مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست و عبدالمحمود ضرابی مدیر عامل شرکت سهامی بیمه کارآفرین با هدف گسترش و نهادینه سازی پوشش بیمه ای در حوزه محیط زیست رسید.

همکاری بین طرفین برای ارایه پوشش جامع بیمه در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست یا مرتبط با فعالیت هایی که به نحوی بر محیط زیست اثر می گذارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ملی محیط زیست و شرکت بیمه کارآفرین موضوع این تفاهم نامه است.

جاری سازی پوشش های بیمه ای به صورت تشویقی، توصیه ای و در مواقع لازم به صورت اجباری طبق مقررات برای فعالیت های تولیدی، خدماتی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و امثال آنها که موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست می شود، جاری سازی پوشش های بیمه ای در قبال صدمات و خسارات ناشی از جانوران وحشی بنا به تشخیص صندوق طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق و مصوبات شورای عالی بیمه و ارایه طرح های بیمه ای تشویقی برای کاهش تخریب یا آلودگی های زیست محیطی موارد همکاری صندوق ملی محیط زیست در این تفاهم نامه است.

تدوین و ارایه طرح های بیمه ای پوششی قابل اجرا و ارایه خدمات بیمه ای مورد نظر طرفین با بهترین کیفیت و حداقل نرخ بیمه ممکنه برخی از موارد همکاری بیمه کارآفرین در این تفاهم نامه است.

شرکت بیمه موافقت کرده است معادل ۳ درصد از حق بیمه تحصیلی بابت بیمه های صادره موضوع این توافق را برای تحقیق و توسعه و طرح های پژوهشی خلق محصولات جدید بیمه هزینه کرده و طرح های پژوهشی با توافق طرفین تدوین و اجرا شود.

همچنین طرفین توافق کردند در صورتی که در یک دوره یکساله عملیات بیمه گری پس از کسر هزینه های خسارات پرداختی، خسارت معوق و هزینه های بیمه گری ( به میزان ۱۰ درصد کل حق بیمه وصولی ) و ۳ درصد هزینه پژوهشی از حق بیمه سالانه دریافتی شرکت بیمه سود تحصیل کند معادل ۲۵ درصد سود تحصیلی تحت عنوان مشارمت در منافع در پایان دوره یک ساله بیمه ای توسط شرکت بیمه کارآفرین در وجه صندوق ملی محیط زیست پرداخت شود.

در این مراسم هومان لیاقتی مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست گفت: این اولین تفاهم نامه صندوق ملی محیط زیست با یک نهاد اقتصادی است.

وی افزود: قطعا صندوق ملی محیط زیست در داشتن اقتصاد سبز در کشور نقش موثری خواهد داشت، امروزه دیگر در دنیا صحبت از اقتصاد به تنهایی نیست بلکه اقتصاد اکولوژیک مطرح است.

لیاقتی ادامه داد: امروزه در کشور با چالش های محیط زیستی زیادی مانند انواع آلودگی ها مواجه هستیم که باید این مشکلات را در کنار مسایل اقتصادی حل کرد.

وی افزود: امروزه تمام دنیا معتقدند فقر اولین عامل تخریب محیط زیست است بنابراین حفط محیط زیست باید همگام با رشد قتصادی صورت گیرد.

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست گفت: در این تفاهم نامه یک بند مربوط به انجام کارهای پژوهشی است که از اهمیت زیادی برخوردار است و با استناد به آن می توان به راه حل های علمی دراین راستا دست یافت.

وی تاکید کرد: قطعا اشتغال و فعالیت های اقتصادی مناسب فقط با حفظ محیط زیست امکان پذیر است.

دیدگاه خود را ثبت کنید: