آیا تغییر مدیرعامل شرکت بیمه ما بدون تایید بیمه مرکزی قانونی است؟

 معاون نظارت بیمه مرکزی ایران درپاسخ به اینکه آیا سهامداران بدون تایید بیمه مرکزی می‌توانند مدیرجدیدی را منصوب کنند، گفت: بیمه مرکزی دراین مورد مواضعی دارد که به‌زودی اعلام و واکنش نشان می‌دهد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی ایران درخصوص برکناری مدیرعامل بیمه ما و جایگزینی سرپرست جدید که از بانک ملت معرفی شده است، بیان کرد: در قوانین و مقررات بیمه‌ای پستی به‌عنوان سرپرست پیش‌بینی نشده است، اما طبق آئین‌نامه شماره ۴۰ مصوب شورای‌عالی بیمه چنانچه به هردلیل مدیرعامل شرکت بیمه برکنار شود مسوولیت اداره شرکت تا دو ماه برعهده رئیس هیات‌مدیره است.

او درخصوص اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور گفت: ما درحال حاضر درخصوص قوانین موجود صحبت می‌کنیم و شاید درآینده برخی از آئین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه اصلاح شود.

منبع: http://aiin.ir/index.php/goftego1/8610-2015-06-16-05-02-16

دیدگاه خود را ثبت کنید: