آیا تعیین سرپرست برای شرکت بیمه ما قانونی است؟!

 برخی شنیده ها از تعویض شبانه مدیرعامل شرکت بیمه ما در پی یک تماس تلفنی حکایت دارد. تماس تلفنی که منجر به تغییر علیپور و سرپرستی اخلاقی معاون مدیر عامل بانک ملت به جای او شد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از آیین ،قلم نوید انصاری فعال رسانه ای با عنوان «آیا تعیین سرپرست برای شرکت بیمه ما قانونی است؟!»، به شرح ذیل است:
در ماه های اخیر، در راس اداره شرکت بیمه ما تغییرات و جابجایی های مختلفی صورت گرفت و اما تغییر اخیر با ابهامات قانونی مختلفی مواجه است که مشروعیت این تغییر را زیر سوال می برد، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- در ماده ۱۲۴ قانون تجارت آمده است که «هیئت مدیره باید اقلا یک نفرشخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضوهیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومی.
تبصره – هیئت مدیره درهرموقع می تواندمدیرعامل راعزل نماید.»
به نظر می رسد با توجه به روال قانونی، شیوه تغییر مدیر عامل شرکت بیمه ما، دارای ابهامات قانونی بوده و تغییر مدیر عامل، مسیر کسب نظر هیات مدیره را طی نکرده است.
۲-در قانون تجارت، سرپرست برای شرکت محلی از اعراب ندارد و واژه سرپرستی بیشتر در مسئولیت های دولتی مطرح می شود، لذا تعیین سرپرست برای یک شرکت تجاری پذیرفته نیست.
۳- در تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۴۰ شورای عالی بیمه آمده است: «در صورت استعفاء، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی ایران معرفی نماید. بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تأیید بیمه مرکزی ایران، انجام وظایف وی بر عهده رئیس هیأت مدیره یا قائم‌مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود.
چنانچه مؤسسه بیمه ‎ای به هر علت بیش از سه ماه فاقد مدیر عامل تأیید صلاحیت شده باشد رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است در اجرای ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی‌بیمه مطرح نماید.»
ولذا بر این اساس برای رعایت این ماده آیین نامه و با توجه به عدم وجود قائم مقام در بیمه ما، محمدابراهیم محمدپورزرندی رئیس هیات مدیره مسئول انجام وظایف است.
حسب مطالب و ابهامات بیان شده در برکناری مدیرعامل شرکت بیمه «ما» به نظر می رسد سرپرستی جناب آقای اخلاقی بر شرکت بیمه ما، با مفاد قانون مغایرت دارد و لازم است که هرچه سریعتر این ایرادات قانونی مرتفع شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید: